settings icon
share icon
Kérdés

Léteznek-e különböző szintjei a mennynek?

Válasz


A Bibliában a 2Korinthus 12:2-ben találunk olyan információt, amiből esetleg arra következtethetünk, hogy a menny különböző szintekből áll: „Ismerek egy embert a Krisztusban: tizennégy évvel ezelőtt - hogy testben-e, vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja -, elragadtatott a harmadik égig.” Némelyek úgy értelmezik ezt a verset, hogy a menny három szintből áll: egy a „szuperkeresztényeknek” van fenntartva, akik magas szintre jutottak el a szellemi életben, egy az „átlagos” keresztényeknek, egy pedig azoknak a keresztényeknek, akik nem szolgálták hűségesen Istent. Ennek az elképzelésnek azonban semmilyen bibliai alapja nincs.

Pál a fenti versben nem azt mondja, hogy három menny létezik, és nem is azt, hogy a menny három szintből áll. A „menny” kifejezés számos ókori kultúrában három különböző területre utalt: az égboltra, a világűrre és a mennyországra, melyeket a terresztriális, a telesztiális és a celesztiális mennyként is szokás említeni, noha ezek nem kifejezetten bibliai meghatározások. Pál arról beszélt, hogy Isten a „celesztiális” mennybe ragadta el, vagyis oda, ahol Isten lakozik. A mennyei szintek megkülönböztetése részben talán Dante Isteni színjátékából ered, ahol a költő a mennyet és a poklot is kilenc különböző szintre osztja. Csakhogy az Isteni színjáték kitalált történet. A Szentírástól teljességgel idegen a gondolat, hogy a menny különböző szintekből állna.

Arról azonban csakugyan beszél az Ige, hogy a mennyben különböző jutalmakban részesülnek az emberek. „Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint” – mondta Jézus (Jel 22:12). Jézus azt mondta, hogy amikor visszatér, jutalmakat oszt ki az emberek között attól függően, hogy miként cselekedtek. Innen tudjuk, hogy a hívek valamikor meg lesznek jutalmazva. A 2Timóteus 4:7-8-ban Pál így összegzi szolgálatát: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon; de nemcsak énnekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.”

Csak azok a munkák bírnak örökkévaló értékkel és érdemelnek majd jutalmat, amelyek kiállják Isten tisztító tüzét. Ezeket aranynak, ezüstnek és drágakőnek nevezi az Ige (1Kor 3:12), s valamennyi a Krisztusba vetett hiten alapszik. Ezzel szemben azok az „építmények”, amelyek jutalom nélkül maradnak, olyanok, akár a fa, a széna és a szalma; ezek sem gonosz tettek, csupán felszínes tevékenységek, melyeknek nincs örökkévaló értékük. A jutalmak kiosztására „Krisztus ítélőszéke” előtt kerül majd sor, ahol az Úr minden hívőnek értékeli az életét. A hívek fölötti „ítélet” nem azt jelenti, hogy büntetést kapnának a bűneikért, hiszen Jézus Krisztus már megbűnhődött a bűneinkért, amikor meghalt a kereszten, s Isten ezért ezt mondja rólunk: „irgalmas leszek gonoszságaikkal szemben, és bűneikről nem emlékezem meg többé” (Zsid 8:12). Milyen dicsőséges gondolat! A keresztény hívőknek nem kell félniük a büntetéstől, hanem koronát kapnak majd jutalmul, melyet azután letehetnek a Megváltó lába elé. Összegzésül tehát elmondhatjuk, hogy a mennynek nincsenek szintjei, a mennyei jutalom azonban különböző lehet.

EnglishVissza a magyar oldalra

Léteznek-e különböző szintjei a mennynek?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries