settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia a szigorú szeretetről?

Válasz


A “szigorú szeretet” egy olyan kifejezés, amely alatt általában fegyelmező intézkedésként értenek, vagyis melyek keretében azon szándéktól vezérelve bánnak valakivel meglehetősen szigorúan, mert hosszú távon az válik javulására, javára. Ugyanakkor a szigorú szeretet egy segítséget kérő barátnak nyújtott segítség megtagadásában is megnyilvánulhat, mikor a kért segítség megadása által épp azt tennénk lehetővé számára, hogy tovább haladjon egy veszélyes úton. A bibliai értelemben vett szigorú szeretet esetében a fenyítő kezet azonban mindig a szerető szív irányítja. Ahogy a bölcs Salamon király mondta: “A ki megtartóztatja az ő vesszejét, gyűlöli az ő fiát; a ki pedig szereti azt, megkeresi őt fenyítékkel” (Példabeszédek 13:24). A Bibliának sok mondanivalója van a szigorú szeretetről, különösen a Példabeszédek könyvében és a Zsidókhoz írt levélben.

Ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük, néha miért van szükség a szigorú szeretetre, először is annak a szellemi harcnak a valós nagyságát kell felérjük, ami a keresztény élet jelentős részét teszi ki. A Sátán és démonai serege mindent megkísérel annak érdekében, hogy letérítsen minket a helyes szellemi utunkról, és folyamatosan arra csábít minden egyes keresztényt, hogy engedjen a bűnös testi természete késztetéseinek (1.Péter 5:8). Ahogy Krisztus is mondta nekünk: “...Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak” (Máté 7:13). Ennek tükrében épp egy nagy adag szigorú szeretet lehet a legmegfelelőbb eszköz arra, hogy segítsünk embertársunknak letérni a pusztulás útjáról, különösen, ha már egy ideje azt tapossa.

Sajnos azonban sokak – sokszor különösen az egyes szülők – közt nincs egyetértés, amikor szigorú szeretetre, vagyis fegyelmezésre volna szükség. Az persze igaz, hogy a szigorúbb fegyelmező intézkedések a szülőnek ugyanolyan kellemetlenek lehetnek, mint a gyermeknek; ezért van szükség bölcsességre és bátorságra. Ha azonban szeretteinktől folyamatosan elhárítjuk hibáik következményeit, gyakran a növekedés és épp azon érés lehetőségétől is megfosztjuk őket, ami által a problémás viselkedésük esetleg teljesen megszűnhetne. Ráadásul mikor habozunk megmenteni az adott személyt önmagától, akkor valójában minden olyan ösztönzést kiiktatunk, mely valaha változásra sarkallhatná őt. A Zsidókhoz írt levél írója találó szavakkal tájékoztat minket e jelenségről: “Bármely fenyítés ugyan jelenleg nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, a kik általa gyakoroltatnak” (Zsidókhoz 12:11).

A Zsidókhoz írt levélben jól látható, hogy Isten kiket fegyelmez: “...Fiam, ne vesd meg az Úrnak fenyítését, se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged; Mert a kit szeret az Úr, megdorgálja, megostoroz pedig mindent, a kit fiává fogad” (Zsidókhoz 12:5-6, kiemelve). Isten fenyítését el kell viseljük, mert Isten fiakként bánik velünk (7. igevers). Ha nem esünk át a fegyelmezésen, akkor igaz “fiak” sem lehetünk (8. igevers). Továbbá az, aki a fenyítésben részesül, úgy kell hozzáálljon a fenyítést kiváltó bűnhöz, ahogyan Isten tekint arra. Szent Istenünket sérti a bűn, és nem tolerálja azt (Habakuk 1:13).

A szigorú szeretetre gyakran azért van szükség, mert bukott emberként igencsak hajlamosak vagyunk arra, hogy egy-egy szelíd figyelmeztetésre a fülünk botját se mozdítsuk. Mennyei Atyánk mindent megtesz, ami szükséges ahhoz, hogy gyermekeit Krisztus hasonlatosságára formálja, hiszen pontosan erre predesztinált minket (Rómabeliekhez 8:28-30). Valójában pontosan e céllal fegyelmez minket. Minél jobban megértjük az Ő Igéjét, annál könnyebb lesz elfogadnunk ezt. Isten épp olyan mérvű szigorú szeretetet fog alkalmazni, ami szükséges ahhoz, hogy viselkedésünk összhangba kerüljön a Krisztusban való identitásunkkal. Hasonlóképpen a szülőnek is ez kell legyen az indítéka, amikor gyermeke önfejű viselkedését korrigálja.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia a szigorú szeretetről?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries