settings icon
share icon
Kérdés

A szexuális vágyak eredendően bűnösek?

Válasz


A szexualitás és a szaporodás az élet alapvető része. Minden élőlénynek van valamilyen fajfenntartási késztetése, mert Isten úgy rendelte el, hogy a legtöbb teremtett lény számára a szexualitás legyen a különböző fajok továbbörökítésének módja. Az állatok számára a szexuális késztetések csupán olyan fizikai késztetések, mint az éhség vagy a szomjúság. Az ember esetében a szexualitás azonban magában foglalja az érzelmi kötődést, a spiritualitást, az önkontrollt és a pszichológiai intimitást is. A szexualitásunk szerves része annak, akik vagyunk, de mégsem ez határoz meg minket. Többek vagyunk a szexualitásunknál, Isten pedig azt várja tőlünk, hogy uralkodjunk rajta, nem hagyva, hogy az uralkodjon felettünk. Mivel Isten alkotta, a szexuális vágy eredendően nem bűnös. Jó, de irányítani kell, és alá kell vetni Isten erkölcsi törvényének (1.Korinthusbeliekhez 7:8-9).

Identitásunkat nem választhatjuk el a szexualitásunktól, a nemünktől vagy a vágyainktól. A szexualitás személyiségünk alapvető része; a szexualitás azonban nem azonos személyiségünkkel. Nem vagyunk a szexualitásunk, a nemünk vagy a vágyaink. Ezek személyiségünknek csupán aspektusai, de nem annak meghatározói.

Isten képmására lettünk teremtve, és csak akkor érthetjük meg önmagunkat, ha ebből a tényből indulunk ki (1.Mózes 1:27). Az Isten képmására teremtett emberi lényeknek, az állatokkal és növényekkel szemben, Istenhez hasonlóan örökkévaló szellemük van. Arra lettünk tervezve, hogy szellemünkben folyamatos közösségben éljünk Istennel, de ehhez fizikai testünket ennek a szellemnek kell alárendelnünk (1.Korinthusbeliekhez 9:27). Amikor hagyjuk, hogy a szexuális vágyak határozzák meg életmódunkat, vagy uralják viselkedésünket, akkor inkább állatokhoz hasonló módon élünk, nem pedig mint Isten földi teremtményeinek legmagasztosabbja. Amikor a szexuális vágyak szabad utat kapnak, úgy élünk, mintha nem is Isten képmását hordoznánk.

A szexuális vágyak, habár önmagukban nem bűnösek, mégis bűnössé válnak, amikor kilépnek azokból a határokból, amelyeket Isten szabott meg. Amikor Isten azt mondta: “Nem jó az embernek egyedül lenni. Segítőt készítek neki" (1.Mózes 2:18), a házasságon belüli szexualitást az Ő jó terve részeként vezette be (1.Mózes 1:31). Isten terve az emberi szexualitással kapcsolatban az volt, hogy azon férfi és nő testi és lelki beteljesedése legyen, akik egy életre szóló szövetségben már “egy testté” váltak (1.Mózes 2:21-24). Jézus megismételte ezt az elvet, amikor a válásról kérdezték. Így válaszolt: “Annakokáért elhagyja a férfiú atyját és anyját; és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza” (Máté 19:5-6).

A Sátán mindig igyekszik elferdíteni azt, amit Isten jónak teremtett. A szexualitás az egyik olyan terület, ahol nagy sikert ért el azáltal, hogy emberek millióit győzte meg arról, hogy a szexuális vágyaik kell meghatározzák életük menetét. A gonosz különböző eszközökkel szerzi meg az irányítást a szexualitásunk felett, és kihasználja a minden emberi szívben ott rejlő önzést. Isten jó ajándékát, a szexualitást elferdítve a Sátán az egészséges szexuális vágyainkat valami piszkos, gonosz vagy káros dologgá változtatja. Amikor az ő sugallataira hangolódunk rá ahelyett, hogy Isten tervéhez ragaszkodnánk, beleesünk egyik csapdájába. A Sátán keze munkája a homoszexualitás, a gyermekbántalmazás, a szexkereskedelem, a nemi erőszak, az abortusz, az állatiasság, a nemi identitás válsága és a transzszexualizmus elterjedésében mutatkozik meg. Mindezen rendellenes jelenségek a természetes szexuális vágyak perverziói, azaz elferdítései.

A szexuális vágyak akár az elektromossághoz is hasonlíthatók. Az elektromosság csodálatos felfedezés, amit ha helyesen hasznosítanak és megfelelő mederbe terelik, akkor az emberiség nagy hasznára válik. Az elektromosság erejét azonban helyesen kell felhasználni, különben pusztíthat. Ha egy elektromos vezetéket egy jól földelt konnektorba dugunk, annak az eredménye is jó lesz. Ha viszont már egy villát dugunk ugyanabba a konnektorba, az pusztítást eredményez. Így van ez a szexualitással is. Ha természetes szexuális vágyainkat azokra az utakra korlátozzuk, amelyeket Isten tervezett számukra, akkor annak az eredménye is jó lesz. Ha viszont szexuális erkölcstelenség, házasságtörés vagy a szexualitás valamilyen perverz megnyilvánulása által megsértjük az Ő tervét, akkor pusztulás következik be. Isten ajándékai utasításokkal járnak. Ha követjük ezeket az utasításokat, akkor megtapasztaljuk mindazt a jót, amit Ő szánt nekünk.

EnglishVissza a magyar oldalra

A szexuális vágyak eredendően bűnösek?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries