settings icon
share icon
Kérdés

Miért olyan fontos a szexualitás szellemi és testi tisztasága?

Válasz


Isten a nemi örömszerzést kizárólag a házasság megtartó kötelékein belülre szánta. A Szentírás ezt illetően teljesen világosan fogalmaz, és nem győzi hangsúlyozni, hogy milyen kiemelt fontossággal bír a férj és feleség ezen kapcsolatának tisztán tartása (Efézusbeliekhez 5:31). Isten ezen ajándékát az emberek nagyon élvezik, olyannyira, hogy a házasság kötelékét sokszor szétszaggatva, szinte minden lehetséges körülmények között is engednek testi késztetéseiknek. A világi nézeteket valló korunk egyik legfőbb életbölcsessége szerint „ha valami jó érzéssel tölt el, akkor csináld csak". Ez az örömhajhászó filozófia át és áthatja az egész kultúránkat. Ennek következményeként a nyugati világ már valami poros, rég meghaladott eszmeként tekint a szexualitás szellemi és testi tisztaságára.

De nézzük csak meg, hogy Isten Igéje mit is mond pontosan a szexualitás tisztaságáról: „Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok; Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, Nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, a kik nem ismerik az Istent...Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten" (1.Thesszalonikabeliekhez 4:3-5, 7). Ez az igei passzus hűen tükrözi, hogy Isten miért hívja el szexuális tisztaságra megváltottjait.

Először is, Isten megszentelt bennünket, tehát már csak ezért is kerülnünk kell a paráznaságot. A görög szó, melyet legtöbbször „megszenteltként" vagy „szentként" fordítanak szó szerint azt jelenti: megtisztított, szent, (Istennek) szentelt. Keresztényként elkötelezettek kell legyünk a tiszta életvezetés mellett, hiszen bűneinkért cserébe Jézus Krisztus igazságát kaptuk örökségül, és a bűnnek testét a kereszten megfeszítve — elménk és szívünk megújulása által — teljesen új teremtményekké lettünk Őbenne (2.Korinthusbeliekhez 5:17-21). Az óemberünk minden tisztátlanságával együtt — így a szexuális jellegű szellemi és testi tisztátlanságokkal egyetemben — meghalt, így mostani új életünket azért a személyért kell élnünk, aki életét adta értünk (Galátziabeliekhez 2:20). Ha megmaradunk bűneinkben és folytatjuk a paráznaság gyakorlatát, akkor mintegy kimondatlanul is tagadjuk Jézus Krisztus helyettesítő kereszthalálát. Ebben az esetben szükséges feltennünk magunknak a kérdést, hogy valaha tényleg újjászülettünk-e. A megszentelődés folyamata, melynek során egyre jobban és jobban Jézus Krisztus képére változunk el, egy fontos bizonyítéka megváltásunk tényének.

A Thesszalonikabeliekhez írt első levél 4:3-5 igehelyen azt is láthatjuk, hogy miért olyan szükséges, hogy Isten akarata szerint uralkodni tudjunk edényeinken, azaz irányítani tudjuk testünket. Mikor engedünk a szexuális jellegű kísértéseknek, akkor azzal tanúbizonyságát adjuk annak, hogy Isten Szent Lelkének egyik ajándéka, név szerint a mértékletesség (önuralom), még nem a miénk. Ezek a gyümölcsök egy bizonyos fokig minden hívő életében megnyilvánulnak (Galátziabeliekhez 5:22-23), mégpedig attól függően, hogy mennyire engedjük át a Szent Léleknek életünk irányítását. A zabolátlan buja „gerjedelmek" kivétel nélkül a testből származnak (Galátziabeliekhez 5:19) és nem pedig a Szent Lélek szüntelen munkásságának eredményei. Testi késztetéseink-, és minden gerjedelmünk feletti mind nagyobb irányítás megszerzése alapvető minden olyan hívő számára, aki vallja, hogy ismeri Jézus Krisztust. Mikor Isten erejével az Ő kegyelméből győzedelmeskedünk a bűn felett, akkor Istent testünkben is dicsőítjük (1.Korinthusbeliekhez 6:18-20).

Jól tudjuk azt, hogy Isten életünkre néző rendelései és irányelvei kicsit sem önkényesek, hanem azok mindegyike a mi javunkat szolgálja, vagyis Isten irántunk megnyilvánuló szeretetének kifejeződései. Mikor megtartóztatjuk magunkat a házasság előtti szexuális kapcsolatoktól, akkor egyidejűleg egy olyan gyakorlati lépést is teszünk, mely megakadályozza, hogy házasságunk régi kapcsolatok érzelmi szálaiba gabalyodva elhasaljon. Továbbá azzal, hogy tisztán tartjuk a „házaságyat" (Zsidókhoz 13:4), olyan fenntartások nélküli szeretetben részesíthetjük házastársunkat, melynél nagyobb szeretetet ember csak Istentől kaphat.

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért olyan fontos a szexualitás szellemi és testi tisztasága?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries