settings icon
share icon
Kérdés

Milyen lehetősége van arra egy házasulatlan személynek, hogy bűn elkövetése nélkül enyhítsen a szexuális feszültségén?

Válasz


Az összes ajándék közül, amivel Isten elhalmozott minket, a nyelv megzabolázása mellett a szexualitás bölcs megélése állít az egyik legnagyobb kihívás elé minket, embereket (Jakab 3:2). Tudjuk, hogy a nemi vágy lényünk részét képezi, vagyis Isten azzal együtt teremtett minket. Azt is tudjuk, hogy Isten parancsba adja, hogy a szexualitás megélését a házasság megtartó kereteire kell korlátozni. A házasulatlan embertársainknak tehát meg kell tanulniuk a felgyülemlő szexuális feszültséget istenfélő módon kezelni. A nemi vágytól nem tudunk megszabadulni, és erre nem is szabad kísérletet tennünk, hiszen a szexualitás Isten ajándéka. Azt minden esetre viszont meg kell tanuljuk, hogy miképp irányítsuk a nemi vágyat, hogyan éljünk azzal, és hogyan enyhítsük azt kizárólag Isten bölcs iránymutatása szerint, hogy még életünk ezen mozzanata is az Ő nevének dicsőségére váljon, továbbá hogy egyik hittestvérünket se vigyük botránkozásra.

Először is annak a tényét kell hangsúlyozzuk, hogy a Biblia a szexualitást önmagában egyszer sem állítja be valami bűnös vagy mocskos dolognak. Nincs rá tehát semmi ok, hogy a szexuális késztetéseink miatt bűntudatot érezzünk. Ezek a késztetések ugyanis teljesen természetesek, hiszen Isten ezekkel együtt alkotott meg minket. Isten a férfi és a nő képességeinek, késztetéseinek és szükségleteinek egyetől-egyig fontos rendeltetést szánt.

Másodszor, a Biblia önuralmra int minket (1.Korinthusbeliekhez 9:24-27; 2.Péter 1:6). Tehát csupán a szexuális képességekkel való visszaélés-, azok helytelen használata a rossz. Életünk minden területen, beleértve a szexualitásunkat is, önuralmat kell gyakorolnunk (1.Korinthusbeliekhez 9:25).

A maszturbáció, mely szinte elválaszthatatlan a kéjes fantáziáktól – napjainkban pedig jellemzően a pornográf tartalmak fogyasztásától – nem helyes módja a szexuális feszültség levezetésének. A maszturbálás ugyanis mindig öncélú cselekedet, ami csak az önzést mélyíti bennünk. Isten a férfi számára az ún. “nedves álmok”-on keresztül biztosított természetes módot a feltoluló szexuális feszültség enyhülésére. Ezek olyan szexuális színezetű álmok, melyeket magömlés, azaz ejakuláció kísér. A női maszturbációt illetően a szakértők azt mondják, hogy a pillanatnyi stresszoldás, amit az önkielégítés nyújthat, nem arányos azzal a hosszú távú stresszel, amit a szokás kivált (öngerjesztő folyamatról lévén ugyanis szó, minél sűrűbben kerül sor önkielégítésre, annál nagyobb lesz az az utáni vágy, de annál kisebb lesz a kielégülés – a fordító megjegyzése). Megállapíthatjuk tehát, hogy a maszturbáció nem szükséges a szexuális feszültség levezetéséhez.

Azok számára, akik törekszenek a szexuális tisztaságra, a következőkben gyűjtöttünk össze néhány arra vonatkozó gyakorlati tanácsot, hogy a szexuális vágy hogyan kezelhető bűnbe esés nélkül:

1. Lásd tisztán a valóságot. Szexuális természeted, valamint annak rendeltetésének hálás elfogadása kulcsfontosságú. Ahelyett, hogy megpróbálnál megszabadulni a szexuális késztetéseidtől, vidd azokat imában Isten oltárához. Köszönd meg neki, amivel az a jövődre nézve kecsegtet (házasság, gyermekvállalás). Ne tagadd le, hogy vannak szexuális késztetéseid, és ne is próbáld elfojtani azokat. Ehelyett Isten ereje által kincsként őrizd a tisztaságod, amíg Ő annak rendelt idejében elvezet téged életed párjához. Szexuális energiáidat addig is az Úr hasznos szolgálatába csatornázd át.

2. Fejleszd ki magadban azt a szemléletmódot/hozzáállást, hogy még a képzeleti világod és az önfegyelmed által is Istent akard tisztelni, hogy azok az Ő tetszésére legyenek. Korunk médiájának olyan nagy része hangsúlyozza túl a szexualitást, és emeli piedesztálra az azonnali kielégülés eszményét. Ez az önuralmat persze csak egy még szükségesebb erénnyé teszi. Szilárdítsd meg fegyelmedet azáltal, hogy közel maradsz Istenhez, hogy magadra öltöd az Ő szellemi páncélzatát, és bízz a Megváltódban, hogy Ő érted harcol.

3. Ne feledd, hogy a Szent Lélek benne él a keresztény emberben. A tested Isten temploma (2.Korinthusbeliekhez 6:16). Amint felkéred Őt arra, úgy a Lélek fogja uralni és irányítani a vágyaidat.

4. Engedd, hogy Jézus váljon a példaképeddé. Ő áldozatos önfegyelmet tanúsított (Lukács 9:51; Ézsaiás 55:4; Máté 27:11-14). “...Ő is megtapasztalta mindazokat a kísértéseket és próbákat, amelyek az embereket érik. Mindenféle próbán győzelmesen keresztülment, és sohasem vétkezett” (Zsidókhoz 4:15, EFO 2012). Ez azt is magában foglalta, hogy szexuális késztetéseit úgy kellett kezelje, hogy az Isten dicsőségére váljon. Az Úr minden energiáját és figyelmét az elveszett emberiség legmélyebb (szellemi) szükségleteinek betöltésére irányította. Szolgálj tehát az Ő oldalán, és engedd, hogy rajtad keresztül Ő szolgáljon másokat.

5. Amikor a szexuális késztetés felerősödik, igyekezz gondolataidat átirányítani, és tegyél célzott lépéseket a sürgető vágy csillapítására. Kezdj valamilyen testedzésbe, sétálj egyet, vagy zuhanyozz le hideg vízzel – a test lehűtése a szexuális késztetést is szó szerint lehűti.

6. Kerüld a szexuális ingereknek való szükségtelen kitettség minden lehetőségét. A férfiak észben kell tartsák, hogy a vágyukat többnyire a látottak keltik fel, ezért fontos, hogy tudatosan kerüljenek minden olyan filmet, tv-műsort vagy más vizuális médiumot, ami meztelenséget vagy valamilyen szexuális szinezetű aktivitást közvetít. A nőket gyakran a mély érzelmek vagy a közeli kapcsolatok stimulálják, ugyanakkor rájuk is hathatnak a vizuális ingerek. Mindkét nemnek kíméletlen szigorúsággal kell azt kezelni, hogy mit néznek, olvasnak és gondolnak.

7. Tartsd magad Jézus tanácsához, és senkire ne nézz kéjes szívvel (Máté 5:28). Kövesd Jób példáját: “Szövetségre léptem szemeimmel, és hajadonra mit sem ügyeltem” (Jób 31:1). Edzd tisztaságra és szemérmességre az elmédet, a gondolataidat, a képzeletedet és a szemeidet, és azon gondolkozz, hogy embertársaid életében hogyan használhatna téged Isten építőleg.

8. Amikor reggel felébredsz, akkor kelj is fel. Ha hosszasan az ágyban hemperegsz, azzal a vágyat növelve megnyitod az ajtót a szexuális izgalom előtt.

9. Add bele minden erődet a munkádba. Dolgozz teljes erőbedobással, így éjjel könnyebb lesz gyorsan álomba merülni.

10. Tartsd kordában a gondolataidat. A Filippibeliekhez írt levél 4:8 igeverse olyan dolgok egész listáját tartalmazza, melyekkel bátran kitöltheted gondolatvilágod.

11. Szexuális energiáid a Krisztus nevében végzett olyan értelmes és kiteljesítő szolgálatba szublimáld, ami mások javára van, esetleg csatornázd azokat olyan izgalmas és kihívást jelentő projektekbe és tevékenységekbe, amelyek teljesen lekötik a gondolataidat.

12. Készülj fel a házassággal és a családdal járó felelősségre. Figyelmed a szexuális tisztaság hosszú távú előnyeire összpontosítsd.

13. Használd a képzeleted és az emlékezőtehetséged arra, hogy olyan fizikai látványokat, hangokat, illatokat, ízeket és más benyomásokat idézz fel, melyekben semmi szégyenteljes nincs. Késztesd az elméd arra, hogy úgy működjön, ahogy azt te akarod.

14. Változtass a környezeteden, mikor a szexuális késztetés felerősödik. Kérj meg egy barátot, hogy menjen veled beszélgetni, sétálni, kocogni, vásárolni, vagy valami aktív és örömteli dolgot csinálni.

16. Jegyezd meg, hogy mi váltja ki belőled a szexuális késztetését, és kerüld azt. Tegyél meg minden tőled telhetőt, hogy elkerüld a vágyat fébresztő helyzetet. Ha egy bizonyos tevékenységet rendre tisztátalan gondolatok követnek, akkor hagyj fel azzal.

18. Ha vétkezel, azt azonnal valld meg Krisztusnak, és fogadd el az Ő megbocsátását (1.János 1:9). Ne hagyd, hogy a szégyen vezéreljen. Köszönd meg Istennek, hogy Krisztus már minden bűnödért életét adta, hogy Isten szeretete feltétel nélküli, továbbá hogy irgalma minden reggel megújul. Kérd Istentől a bűn feletti győzelmet. Az Efézusbeliekhez írt levél 6:10-18 igerészében, az 1.Péter 5:8-as igeversben, valamint Jakab apostol levelének 4:7-8 passzusában Isten neked is megadja a Sátán támadásai feletti győzelem eszközeit.

19. Ápolj szoros és őszinte kapcsolatot veled azonos nemű, lelkiismeretes keresztényekkel. Sarkalld magad arra, hogy állhatatosságodról vagy épp bukdácsolásaidról mindig beszámolj nekik, és engedd meg nekik, hogy számonkérhessenek téged. Kérd meg őket, hogy imádkozzanak érted, valamint hogy legyenek elérhetőek, amikor csak szükséged van rájuk.

20. Ismerd be küszködéseidet egy olyan személynek, akiben megbízhatsz, például a lelkipásztorodnak. Nem te vagy az első ember, aki azzal küzd, hogy megtanulja kordában tartani a szexuális késztetéseit. A rejtőzködés, a színlelés és a képmutató viselkedés nem segít rajtad; ezek csak a jellemedet rombolják. Ha mégis elbuknál, bizalmasod imával, biztatással és bátorító útmutatással támogathat.

21. Ismerd fel, hogy az önuralom elérése, nem feltétlenül könnyű vagy gyors folyamat. Bármilyen erényről (tisztaság, becsületesség, nagylelkűség stb.) legyen is szó, annak megszilárdítása gyakorlást és elkötelezettséget igényel. Pál apostol így ír az önfegyelmről: “Én azért úgy futok, mint nem bizonytalanra; úgy viaskodom, mint a ki nem levegőt vagdos; hanem megsanyargatom testemet és szolgává teszem; hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek” (1.Korinthusbeliekhez 9:26-27).

22. Használd a zenét tudatosan arra, hogy gondolataid kimozdítsd. Amikor szexuális sóvárgást élsz át, hallgass olyan zenét, melynek szövegei Istenre összpontosítanak és Krisztust magasztalják.

23. Minden napnak megvan a maga baja, úgyhogy ne szaladj előre, kapaszkodj bele Isten kegyelmébe, szemeid pedig szegezd Jézusra, hited fejedelmére és bevégzőjére (Zsidókhoz 12:2).

24. És természetesen nem rossz dolog megházasodni. Pál apostol így ír a házasulatlanokról: “De ha magukat meg nem tartóztathatják, házasságban éljenek: mert jobb házasságban élni, mint égni” (1.Korinthusbeliekhez 7:9).

Isten arra teremtett minket, hogy valós, igazi kapcsolatunk legyen, nem pedig arra, hogy a test tovatűnő buja kívánságainak engedjünk. A nemi vágy fő rendeltetése nem az, hogy önmagunk kielégítésére késztessen minket, hanem hogy a házastársunkkal való bensőséges kapcsolatunk szorosabbra fűzze. A szexuális feszültség levezetésének bűnös módjai senkit sem tudnak megszabadítani a bujaságtól, hanem inkább csak addig erősítik azt bennünk, míg ki nem éljük. A bűn kiélése viszont nem képes a valódi intimitás utáni vágyunk enyhíteni, hanem csupán fokozza a feszültséget.

Az igazi szexuális beteljesülés egymás kielégítésében rejlik. A szexuális erőnkkel való helyes élés az aktusban érintett másik fél szeretetéről, nem pedig önmagunkról szól. Isten kegyelme és a Szent Lélek ereje által megtanulhatjuk a szexuális beteljesülést egészen addig elhalasztani, amíg annak a házasságon belüli szexuális együttlét általi megvalósulásában lehet részünk, ahogy azt Isten mindig is tervezte.

EnglishVissza a magyar oldalra

Milyen lehetősége van arra egy házasulatlan személynek, hogy bűn elkövetése nélkül enyhítsen a szexuális feszültségén?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries