settings icon
share icon
Kérdés

A Biblia mit mond a szexuális erőszakról?

Válasz


A szexuális visszaélés/bántalmazás minden fajtája, beleértve a szexuális erőszakot is, már az ószövetségi idők előtt is az emberi történelem része volt. A szexuális erőszakot a büntetőjog a másik érintett fél részéről nem kívánt bármilyen jellegű szexuális érintkezésként azonosítja be, illetve minden olyan bűncselekményt ide sorol, melynek során az elkövető az áldozatot (az áldozat részéről) nem kívánt és bántalmazó szexuális cselekménynek teszi ki.

A szexuális erőszakra való első utalás a Bibliában Mózes első könyvének 12:10-16 igerészében található. Ott annak lehetünk tanúi, amint Ábrám és Szárai a hazájukban uralkodó éhínség miatt Egyiptomba vándorol. Mivel felesége olyan szép volt, így Ábrám amiatt aggódott, hogy a fáraó meg fogja ölni őt, csupán hogy Szárait a háreme tagjává tehesse. Ezt megakadályozandó, Ábrám kérlelte Szárait, hogy hazudja azt, hogy valójában a húga. Bár ez az állítás nem volt teljesen légből kapott (Szárai ugyanis a féltestvére volt), mégis hazugság volt. Ábrám félelme jól rávilágít annak tényére, hogy abban az időben a pogány királyok azt tehettek az ország asszonyaival, amit csak akartak. A nőt alig tekintették többnek egy tulajdontárgynál, azt pedig szinte bevett dolognak számított, hogy a hatalmon lévők szexuális értelemben is erőszakot tettek rajtuk. A világ sok részén ma sincs ez máshogy, mondhatni ez a szokás.

A fáraó ekkor valóban elrabolta Szárait – anélkül, hogy megölte volna Ábrámot – és a háremébe vette őt. Eztán Isten viszont közbelépett. Szárai védelme érdekében, Isten csapásokat bocsátott a fáraó házára és udvartartására, Ábrám hazugságára pedig szintén fény derült. A fáraó érintetlenül és sértetlenül engedte el Szárait. Így isteni beavatkozás által kerülte el a szexuális erőszakot.

Ábrám fia, Izsák, apja tetteit eltanulva, gyakorlatilag ugyanúgy cselekedett, mint apja. Izsák Abimélektől, a filiszteusok királyától való félelmében tagadta le Rebekával való házastársi kötelékét (1.Mózes 26:1-10). Izsák hazugsága szerencsére hamar lelepleződött, így Rebeka megoltalmaztatott a filiszteusok a szexuális zaklatásától.

Izsák unokája, Dína, sajnos viszont szexuális erőszak áldozatává vált, mikor egy Sikem nevű helyi férfi megerőszakolta Kánaánban. Mózes első könyvének 34. fejezete részletesen beszámol e nemi erőszak következményeiről: Jákob egyes fiai, azaz Dina testvérei véres bosszút álltak, és Sikemben a város összes férfiát lemészárolták.

A szexuális erőszak egyik leghírhedtebb, Bibliában feljegyzett esete, Szodoma és Gomorra városának igaz története, amely az 1.Mózes 18-19. fejezeteiben található. E városok férfijai olyan gonoszak voltak, hogy megpróbálták megerőszakolni a két angyalt, akik emberi férfiak alakjában látogatták meg Lótot. Szodoma emberei arra is készek voltak, hogy Lót ajtaját betörjék, hogy a vendégeivel erőszakoskodjanak. Lót és családja csak azért menekült meg, mert az angyalok vaksággal sújtották az egyebegyűlt tömeget, és sikeresen biztonságba helyezték Lót családját. Szodoma és a környező városok szexuális perverziója miatt Isten teljesen elpusztította azokat.

A szexuális erőszak a szexuális perverzió minden válfajával együtt jól jelzi az elsötétült gonosz emberi szív valós állapotát (lásd Jeremiás 17:9). Isten a szexualitást a férj és a felesége közötti szeretet és egység gyönyörű kifejezésének teremtette (Máté 19:6). Mi, emberek viszont züllöttségünkben mindent elferdítünk és kiforgatunk, amit Isten jónak teremtett. Bukott, bűnös világunkban Isten ajándékát, a szexualitást, sokszor a másik fél irányítására, dominálására, és elnyomására használják, ami így nemi erőszakhoz, szodómiához, molesztáláshoz és a szexuális erőszak egyéb tetteihez vezet.

Isten izraelitáknak adott törvénye azt is megszabta, hogy szexuális erőszak bűntette esetén mi a teendő. Ha egy férfi megerőszakolt egy nőt, annak a férfinak egész életében felelősséget kellett vállalnia a nőért (5.Mózes 22:28-29). Ez biztosította, hogy Isten népében véletlenül se lehessenek “egyszer használatos, eldobható lányok”. Isten egyetlen drága lányát sem lehetett megerőszakolni, aztán csak úgy minden védelem nélkül elhagyni. Egy olyan kultúrában, ahol a házasság feltétele a szüzesség volt, a megerőszakolt lányokat senki nem vette el: férj, és gyermekek nélkül kellett élniük, úgy hogy férj hiányában akkoriban még magukról is alig-alig volt lehetőségük gondot viselni. Isten törvénye szerint tehát, ha egy férfi elvette egy nő szűzességét, akkor teljes hátralévő életében kárpótolnia kellett ezért a nőt, (azaz feleségeként kellett gondoskodnia róla – a fordító megjegyzése).

Egy valami, amit az Ószövetség e durva eseményei jól kirajzolnak, az, hogy az Isten törvénye nélküli világ állatias. Mivel emberi szívünkben nincs istenfélelem, másokat magunknál kevésbé értékesnek tartjuk, vagy csupán a saját kielégülésünk eszközeinek tekintjük. Mi is úgy kihasználjuk embertársainkat, majd eldobjuk őket, ahogy azt Amnon tette féltestvérével, Támárral, miután megerőszakolta őt (2.Sámuel 13.fejezete). A Biblia soha nem próbálja szépre beszélni valós szereplői tetteit, hanem inkább arra használja fel azokat, hogy számunkra fontos tanulságokat vonjon le. Belőlük megtanulhatjuk, hogy a bűnnek – beleértve a szexuális jellegű bűnöket is – következményei vannak. Azt is megtudjuk, hogy Isten törődik azokkal, akiket szexuális erőszak ért.

A 34:19-es zsoltárvers szerint “...közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket. A “megtört szívek” és a “sebhedt lelkek” kifejezések azokra is vonatkozhatnak, akik szexuális erőszak áldozatai lettek. Ezek az áldozatok nem láthatatlanok Isten számára, hanem Ő nagyon is törődik a jövőjükkel. Amikor Szárai szolgálója, Hágár terhes lett Ábrahám gyermekével, Szárai féltékenysége kiűzte Hágárt egyedül a sivatagba. Hágár úgy érezte, hogy mindenki elhagyta, holott terhes volt és mégis férj nélkül való. Isten azonban megtalálta ott, és gondoskodott róla. Hágár ekkor így nevezte Istent: “Te vagy az Isten, aki lát engem” (1.Mózes 16:13). Ő ma is ugyanaz “az Isten, aki lát” minden nyomorgatást, Aki a szexuális erőszakra sem vak, és Aki azt akarja, hogy az áldozatok tudják, hogy soha nincsenek egyedül.

EnglishVissza a magyar oldalra

A Biblia mit mond a szexuális erőszakról?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries