settings icon
share icon
Kérdés

Mit értünk szexuális erkölcstelenség alatt?

Válasz


Az Újszövetségben előforduló porneia szót (az újabb fordítások - lásd EFO) leggyakrabban a “szexuális erkölcstelenség” szókapcsolattal adják vissza magyarul. Ezt a görög fogalmat azonban “paráznaság”-nak, “bujálkodás”-nak és “bálványimádás”-nak is fordítják. A kifejezés “a szexuális tisztaság feladását” jelöli, és elsősorban a házasságon kívüli szexuális kapcsolatok leírásánál használatos. Ebből a görög szóból vezetik le nyelvünk pornográfia szavát is, ami a “kiárusítás” fogalmával rokon. A szexuális erkölcstelenség tehát a szexuális tisztaság “kiárusítása”, mely a Biblia által meghatározott házassági kapcsolat határain kívüleső mindenfajta szexuális megnyilvánulást magába foglal (Máté 19:4-5).

A szexuális erkölcstelenség és a bálványimádás közötti kapcsolatot legjobban a Korinthusbeliekhez írt első levél 6:18 igeversének kontextusában érthetjük meg, ami a következőképp szól: “Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de a ki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik”. A hívők teste “a Szent Lélek temploma” (1.Korinthusbeliekhez 6:19-20). A bálványimádás különféle pogány rítusait gyakran perverz és erkölcstelen szexuális aktusok kísérik, amelyekre az egyes hamis istenségek templomában kerül sor. Amikor fizikai testünket erkölcstelen célokra adjuk, akkor gyakorlatilag a pogány istentiszteletet utánozzuk, hiszen Isten szent templomát olyan cselekedetekkel gyalázzuk meg, melyeket Ő utálatosnak tart (1.Korinthusbeliekhez 6:9-11).

A szexuális erkölcstelenség ellen szóló bibliai tiltások gyakran párosulnak a “tisztátalanság” kerülésére való felhívásokkal (Rómabeliekhez 1:24; Galátziabeliekhez 5:19; Efézusbeliekhez 4:19). Az ezekben az igeversekben használt görög kifejezés az akatharsia, ami a következőket jelenti: “beszennyezett”, “szennyes”, “szertartási célokra alkalmatlan”. Ez a szó olyan cselekedeteket takar, amelyek alkalmatlanná teszik az embert arra, hogy belépjen Isten jelenlétébe. Akik meg nem tért szívvel ragaszkodnak erkölcstelen tetteikhez, és kitartanak tisztátalanságuk mellett, nem léphetnek be Isten jelenlétébe. Jézus a következőket mondta: “Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják” (Máté 5:8; vö. Zsoltárok 24:3-4). Lehetetlen egészséges és belsőséges kapcsolatot fenntartani Istennel, ha testünk és a lelkünk bármiféle tisztátalanságnak adjuk át.

A szexualitást Isten alkotta. Ennélfogva egyedül Ő szabhatja meg, hogy milyen feltételek mellett lehet azzal élni. A Biblia világosan kijelenti, hogy Isten a házasság szövetségi kötelékében élő férfi és nő örömforrásának szánta a szexet. E szövetség megtartó kötését csak a halál oldhatja fel (Máté 19:6). A szexualitás Isten szent nászajándéka az embereknek. Az Isten által megszabott keretein kívüli minden egyes megnyilvánulása azonban a visszaélés kategóriájába esik. A visszaélés (általános értelemben) az emberi kapcsolatok vagy tárgyi dolgok nem rendeltetés- vagy tervszerű használatát jelenti. A Biblia ezt a szex tekintetében kifejezetten bűnnek nevezi. A házasságtörés, a házasság előtti-, és a házasságon kívüli szex, a pornográfia és a homoszexuális kapcsolatok, mind Isten tervén kívül esnek, ezzel pedig bűnnek számítanak.

A következőkben néhány olyan gyakori ellenvetést vettünk sorra, melyeket Isten szexuális erkölcstelenség elleni parancsaival szemben szoktak felhozni:

1. Nincs ezzel (a kapcsolattal) semmi baj, hiszen szeretjük egymást! A Biblia nem tesz különbséget a “szereteten alapuló” és a “nem szereteten alapuló” szexuális kapcsolatok között, hanem egyedül házas és nem házas emberek között. Míg a házasságon belüli szex áldott (1.Mózes 1:28), addig a házasságon kívüli szex “paráznaságnak”, “szexuális erkölcstelenségnek” minősül (1.Korinthusbeliekhez 7:2-5).

2. Ugyan kérlek, már rég más idők járnak, és másfelől fúj a szél, ami a bibliai időkben még bűnnek számított, az ma már teljesen elfogadott! A szexuális erkölcstelenséget elítélő legtöbb igerész olyan gonoszságokat is kárhoztat, mint a kapzsiság, az (üzletszerű) kéjelgés, vagy a lopás stb. (1.Korinthusbeliekhez 6:9-10; Galátziabeliekhez 5:19-21). Azt persze rögtön megértjük, hogy ez utóbbi dolgok még mindig bűnnek számítanak, annak elfogadásával viszont, hogy Isten szent jelleme (melyet a törvény tükröz) nem változik a gyarló ember szél ingatta kulturális normáihoz hasonlóan, látszólag nagyon is gondjaink vannak (Malakiás 3:6; 4.Mózes 23:19; Zsidókhoz 13:8).

3. Ugyan már, hisz Isten szemében házasnak számítunk! Ez az érv azt sugallja, hogy Isten valamiféle speciális szemtengelyferdülésben szenved. Ebben az emberi nézetben ott a hiba, hogy azt feltételezi, hogy ugyanaz az Isten, Aki eleve megteremtette a házasságot, (a mi két szép szemünkért) visszavonja saját parancsát, csak hogy valamiképp mégis alkalmazkodhasson ahhoz, amit már alapból bűnnek nyilvánított. Isten a házasságot egy férfi és egy nő életre szóló egységeként határozta meg (Márk 10:6-9). A Biblia az esküvő és a szövetségi házasság képeit gyakran használja metaforaként magasabb szellemi igazságok megragadására, átadására (Máté 22:2; Jelenések 19:9). Isten nagyon komolyan veszi a házasságot, “szemei” pedig erkölcstelenségnek látják az erkölcstelenséget, függetlenül attól, hogy mi milyen ügyesen címkézzük azt át.

4. A viszonyom ellenére is lehet jó kapcsolatom Istennel, hiszen Ő megért engem! A Példabeszédek könyvének 28:9-es igeverse kimondja: “Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is útálatos.” Csak magunkat csapjuk be azzal, ha azt hisszük, hogy makacsul kitarthatunk a bűnünk mellett, és Istent az mégsem érdekli. János első levelének 2:3-4 igerésze határozottan ellentmond azoknak, akik kitartanak ebben a gondolkodásmódban: “És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. A ki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság.”

A Zsidókhoz írt levél 13:4 a Napnál is világosabban közli velünk, hogy Isten milyen magaviseletet vár el megváltott gyermekeitől: “Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten.” A szexuális erkölcstelenség helytelen. Ha bűnbánatot tartunk, és elfogadjuk Isten megbocsátását, akkor Jézus vére minden tisztátalanságtól képes megtisztítani minket (1.János 1:7-9). Ez a megtisztulás viszont azt jelenti, hogy régi természetünket, beleértve a szexuális erkölcstelenség minden tettét, halálra kell adni (Rómabeliekhez 6:12-14; 8:13). Az Efézusbeliekhez írt levél 5:3 igeverse ma is így vezet minket a helyes úton: “Paráznaság pedig és akármely tisztátalanság vagy fösvénység ne is neveztessék ti közöttetek, a mint szentekhez illik”.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit értünk szexuális erkölcstelenség alatt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries