settings icon
share icon
Kérdés

Mi a férj és a feleség szerepe a családban?

Válasz


A férfiak és a nők egyenlők ugyan Krisztus előtt, a Biblia mégis más-más szerepeket szán nekik a házasságban. A férjre a vezető szerepe hárul (1Kor 11:3; Ef 5:23), ám ezt nem gyakorolhatja diktatórikus, leereszkedő vagy lekezelő módon, hanem úgy kell vezetnie feleségét, ahogyan Krisztus vezeti az egyházat. „Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte, hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje” (Ef 5:25-26). Krisztus együttérzőn, kegyelmesen, megbocsátón, tiszteletteljesen és önzetlenül szerette az egyházat (vagyis a népét). Ugyanígy kell szeretniük a férjeknek is feleségüket.

A feleségeknek az a kötelességük, hogy alávessék magukat férjük tekintélyének. „Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, mint az Úrnak; mert a férfi feje a feleségnek, ahogyan Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. De amint az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, úgy engedelmeskedjenek az asszonyok is a férjüknek mindenben.” (Ef 5:22-24). Habár az asszonyoktól engedelmesség váratik el, a Biblia többször is emlékezteti a férfiakat arra, hogy jól bánjanak a feleségükkel. A férj nem viselkedhet diktátorként, hanem tisztelettel kell fordulnia a feleségéhez, és komolyan kell vennie a véleményét. Az Efézus 5:28-29 azt parancsolja a férfiaknak, hogy úgy szeressék a feleségüket, és úgy viseljenek gondot róla, akárcsak a saját testükről. Egy férfi ugyanolyan szeretetet kell, hogy tanúsítson a felesége iránt, mint amilyet Krisztus tanúsít teste, az egyház irányában.

„Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák.” (Kol 3:18-19) „És ugyanígy, ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet mint örököstársaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba.” (1Pt 3:7). Ezekből a versekből láthatjuk, hogy mind a férj, mind a feleség viselkedését a szeretet és a tisztelet kell, hogy jellemezze. Ha e kettő megvan, akkor a tekintély, a vezetés és az engedelmesség már nem okozhat gondot egyik fél számára sem.

Ami pedig a családon belüli feladatmegosztást illeti, a Biblia arra tanítja a férjeket, hogy gondoskodjanak a családjukról, azaz vállaljanak munkát és keressenek eleget ahhoz, hogy a feleség és a gyermekek szükségei be legyenek töltve. Aki e kötelességének nem tesz eleget, az súlyos következményekre számíthat a szellemi élet terén: „Ha pedig valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitetlennél.” (1Tim 5:8) Vagyis az a férfi, aki nem igyekszik eltartani a családját, nem nevezheti joggal kereszténynek magát. Ez nem azt jelenti, hogy a feleség ne vehetné ki a részét a családfenntartásból – a Példabeszédek 31. részében látjuk, hogy egy istenfélő asszony nagyon is sokat tehet ezen a téren –, ugyanakkor a megélhetésről való gondoskodás elsődlegesen nem az ő feladata, hanem a férjé. A férj jól teszi, ha segít a feleségének a gyerekek körül és a házimunkában (ezzel is eleget téve azon kötelességének, hogy szeresse a feleségét), de a Példabeszédek könyve 31. részéből az is világosan kiderül, hogy ezek a teendők elsősorban az asszonyi kötelességek közé tartoznak. Lehet, hogy csak későn kerül ágyba, és korán kell felkelnie, de családja nem szenvedhet hiányt semmiben. Ez az életmód sok asszony számára igen nehéz – különösen a gazdagabb nyugati társadalmakban –, és némelyek a végletekig kimerülnek. Ezt megelőzendő, a férjnek és a feleségnek közösen és imádkozva újra kell rendeznie a családi prioritásokat, és a Biblia útmutatásait követve kell eleget tenniük kötelességeiknek.

Óhatatlanul adódnak konfliktusok a családi munkamegosztással kapcsolatban, de ha mindkét fél alárendeli magát Krisztus tekintélyének, ezek a konfliktusok minimálisak lesznek. Ha mégis gyakori vagy heves vita tárgyát képezi ez a téma a házaspár között, vagy ha kapcsolatukat ezek a viták határozzák meg, szellemi természetű problémával állnak szemben. Ilyenkor fontos, hogy a felek újra elkötelezzék magukat mindenekelőtt Krisztus és az imádkozás, másodsorban pedig a kölcsönös szeretet és tisztelet mellett.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a férj és a feleség szerepe a családban?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries