settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az, hogy a házaságy szeplőtlen legyen (Zsidókhoz 13:4)?

Válasz


A Zsidókhoz írt levél 13.-, vagyis zárófejezete, a keresztény hívekhez intézett utolsó intelmek egész sorával zárul. A 4. igevers így szól: “Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten.” A “szeplőtelen”-ként fordított görög szó pontosan ebben a formában csak négyszer fordul elő a teljes Újszövetségben. Jelentése: “(be)szennyezetlen”, “elkülönített” (azaz szent). A Zsidókhoz 7:26 igeverse ugyanezt a szót használja Jézus Krisztus, a mi égi főpapunk leírására, Jakab levelének 1:27 igeverse pedig azt mondja, hogy a “szeplő nélkül való” Istentisztelet az özvegyek és árvák megsegítésére törekszik, valamint hogy annak résztvevője nem hagyja magát a világtól beszennyezni.

Ügyelni kell tehát arra, hogy a házaságyat tisztán és szeplőtlenül tartsuk. Más szavakkal, a férj és feleség közötti szexuális intimitás csak a házaspár számára van fenntartva. Isten olyannak teremtette meg a szexuális egyesülést, hogy az egy férj és annak felesége között menjen végbe. Pont. Vagyis a szex kizárólagos természetű. A Szentírás a szexualitás semmilyen más kiélését nem hagyja jóvá. Ha valaki visszaél Isten ajándékával, a szexualitással, vagy nem annak rendeltetése szerint él azzal, az a házaságy megfertőzését jelenti.

A házaságyat több módon is be lehet mocskolni:
1.Paráznaság. Amikor két nem házas ember szexuális kapcsolatot létesít, akkor Isten jó ajándékát, a szexet gyalázzák meg. Akik nem tettek egymásnak fogadalmat egy életre szóló szövetség formájában, azoknak joguk sincs élvezni e fogadalom megkoronázást. A szex arra lett tervezve, hogy a házasság megszentelésének végső aktusa legyen, vagyis mikor már egy pár tagjai saját életüket feltéve, szent szövetségben esküdtek egymásnak. A házassági szövetségen kívüli szexualitás minden formája meggyalázza a házasság tiszteletreméltó intézményét (1.Korinthusbeliekhez 6:18).
2.Házasságtörés. Amikor a szexuális egyesülésben érintett egyik vagy mindkét fél mással házas, akkor üzekedésüket Isten házasságtörésnek nevezi. A házasságtörést Isten Izráellel kötött Ószövetsége értelmében halálbüntetéssel sújtották (5.Mózes 22:22; 3.Mózes 20:10). Bár már nem e szövetség hatálya alatt élünk, a házasságtörés Isten szemében még mindig kiemelt helyet foglal el az erkölcsi gonoszságok listáján (Máté 5:28, 32), továbbá mindig olyan bűnként hivatkozik rá, amely az abból meg nem térő bűnösöket megakadályozza, hogy Isten országát örököljék (Galátziabeliekhez 5:19; 1.Korinthusbeliekhez 6:9).
3. Homoszexualitás. A hitvesi ágy másik meggyalázása az a perverzió, amikor férfiak férfiakkal, vagy nők nőkkel fekszenek össze. Annak ellenére, hogy világunk jelenleg felmagasztalja a homoszexuálist, ezt a hitvány cselekedetet Isten soha nem hagyta jóvá, és soha nem is fogja jóváhagyni vagy megáldani. A homoszexualitás gyakorlata a férj és feleség közti testi egyesülés Istentől való ajándékának eltorzítása, és az egyetlen olyan szexuális aktus, melyet utálatosságnak nevez az Írás (3.Mózes 20:13). A homoszexualitás tilalmát az Újszövetség is átveszi, a homoszexualitást pedig olyan bűnök közé sorolja, melyek az abból a meg nem térő embereket kizárják Isten országából (1.Korinthusbeliekhez 6:9; 1.Timótheushoz 1:9-10; Júdás 1:7).
4.Prostitúció. A Példabeszédek könyvének 7. fejezete részletesen bemutatja, milyen romlást hoz az a fiatalember önnön fejére, aki hagyja magát elcsábítani egy parázna nő által. A paráznaság bűnét gyakran a hűtlen Izráel metaforájaként használják (Hóseás 4:15; Jeremiás 3:8; Bírák 8:33). A keresztényeket épp a házaságy szentsége miatt hívják fel az ilyen erkölcstelenség elkerülésére (1.Korinthusbeliekhez 6:15-16; Efézusbeliekhez 5:3).
5.Pornográfia. A pornográfia szexuális kielégülés céljából való használata a házaságy meggyalázásának egy modernebb formája. A pornográf könyvek, videók, a szex-sms-ezés, és más, erősen szexuális töltetű tartalmak szintén bemocskolják a férfi és a feleség közötti szexuális egyesülés szentségét. A pornónak az a hatása, hogy idegeneket hoz be a hálószobába – még ha csak a szemünkön keresztül is. Jézus figyelmeztetett, hogy aki bujálkodva veti a szemét egy nőre, arra Isten úgy tekint, mint aki a házasságtörés bűnét követi el (Máté 5:28). A pornográfia művészi kifejezésformává emelte a kéjvágyat, de ettől még megrontja a szívet, és bűnös módon mocskolja be a szexuális aktust.

Isten mind testben, mind szellemben tisztának teremtette az embert. A férj és feleség közötti szexuális kapcsolat része volt ennek a tisztaságnak (1.Mózes 2:24-25). Amikor azonban Ádám és Éva vétkezett, a szexualitás – minden mással együtt – beszennyeződött. Jézus a kereszten végbement áldozati halála által vásárolta meg annak hatalmát, hogy visszaszerezze/visszaállítsa ezt a tisztaságot (2.Korinthusbeliekhez 5:21). Nincs olyan bűn, beleértve a szexuális erkölcstelenséget is (értsd paráznaság), amely túl nagy lenne ahhoz, hogy az Ő engesztelő halálának és feltámadásának ereje ne bocsáthatná azt meg. Még ha sokszor és sokféleképp szennyeztük is be a házaságyat, Isten képes visszaállítani a szexuális tisztaságot és a szentséget, ha bűnbánatot tartunk, és az Ő követésének szenteljük életünk (Zsoltárok 51:9; 1.János 1:7).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az, hogy a házaságy szeplőtlen legyen (Zsidókhoz 13:4)?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries