settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent az a Mi Atyánkban, hogy szenteltessék meg a te neved?

Válasz


A “Mi Atyánk”, ami Máté evangéliumának 6. fejezetében lett feljegyezve, a következő szavakkal kezdődik: “...Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved.” Valamit megszentelni azt jelenti, szentté tenni, szentként tekinteni rá, megtisztítani, vagy elkülöníteni a közönségestől. Jézus arra tanította követőit, hogy imádkozzanak azért, hogy az Atya Isten “szentelje meg” az Ő nevét. Jelzésértékű, hogy ez a kérés áll az ima első helyén. Isten számára ugyanis kiemelt fontosságú neve megszentelése.

Hogy szeretnénk tehát, hogy Isten megszentelje az Ő nevét? Hogyan kell az Ő nevét elkülöníteni vagy megszentelni? Albert Mohler, US-amerikai teológus, ezt annak a kéréseként fogalmazta meg, hogy Isten cselekedjen úgy, hogy szentsége és dicsősége tettei által minél inkább láthatóvá váljanak (lásd angol nyelven – The Prayer That Turns the World Upside Down: The Lord's Prayer as a Manifesto for Revolution, 61. o.). Isten azáltal mutatja meg szentségét a világban, hogy egy olyan szent népet hoz létre, amely segítségül hívja az Ő nevét, hirdeti az evangéliumot, és jó cselekedeteket visz véghez (Efézusbeliekhez 2:10).

Nyilván senki sem szereti, ha elfelejtik, rosszul írják vagy rosszul ejtik a nevét. Nevünk identitásunk és önértékelésünk részét képezi. Szeretjük, ha nevünk “jól cseng” mások fülében, azaz fontos a feddhetetlen hírnév. Nincs ez máshogy Isten esetében sem – az Ő neve is az Ő identitásáról, jelleméről és cselekedeteiről beszél. Amikor Dávid így méltatja Istent: “...az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért”, akkor Isten azon cselekedetére utal, melyen keresztül úgy szenteli meg a nevét, hogy vezet minket (Zsoltárok 23:3; vö. Ézsaiás 48:9-11 és Ezékiel 20:14). Isten nevét – az Ő jellemét és hírnevét – szentként kell elkülöníteni ebben a világban – nem véletlen tehát, hogy Jézus is azt tanítja, hogy imádkozzunk ezért.

A “Mi Atyánk” kezdetű imában a “szenteltessék meg a te neved” kérés áll az első helyen. Jézus ezzel rögtön kiveszi énünket a középpontból, és figyelmünket Istenre irányítja. Az Ő személyéről, az Ő szentségéről és az Ő világban végzett munkájáról van immár szó. Jézus arra tanított minket, hogy imáinkat azzal kezdjük, hogy elismerjük Istent annak az Istennek, Akihez az imánk száll. Ő egy olyan szerető Atya, aki a saját jelenlétébe hív minket. Őszintén törődik velünk. Isten szent és minden tiszteletre méltó, és a mi elsődleges feladatunk abban áll, hogy imádkozzunk azért, hogy a világ meglássa, milyen szent és dicsőséges Ő.

Egy másik alkalommal Jézus így imádkozott Őt követő minden emberért: “Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, a mint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság. A miképen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra; És én ő érettök oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban” (János 17:15-19). A Jézus főpapi imájában szereplő megszentelni szó ugyanannak a görög szónak a fordítása, amelyet a Máté 6:9-ben “megszentelni” szóval fordítanak. Ezt az imát Jézus kifejezetten a tanítványaiért mondta el, de azokért is, akik az ő üzenetük hallatára hinni fognak benne – vagyis mindazokért, akik Jézus Krisztusba vetették hitüket (János 17:20). Isten gyermekeiként (János 1:12) arra vagyunk elhívva, hogy szentek legyünk, ahogyan Ő szent (1Péter 1:16).

Péter első levelének 3:15 igeversében az áll, hogy “szívetekben Krisztust tiszteljétek, mint Uratokat!...”(EFO). Az ebben az igeversben szereplő tisztelni szó, valójában a görög “megszentelni” szó másik fordítása. Az egyik módja annak, hogy megszenteljük Isten nevét, az, hogy Jézust Urunknak ismerjük el, és úgy éljük az életünket, hogy azzal Istent tiszteljük. Hozzá hajtjuk szívünk, reménységünket Őbelé vetjük, engedelmeskedünk neki, és másokkal is megosztjuk Ő örömhírét. Kövessük tehát Jézus minta-imáját, Isten nevének “megszentelése” pedig legyen szívünk igaz vágya.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent az a Mi Atyánkban, hogy szenteltessék meg a te neved?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries