settings icon
share icon
Kérdés

Keresztény felekezet vagy szekta-e a szcientológia?

Válasz


A szcientológia nehezen ismertethető vallás, amely néhány hollywoodi sztárnak köszönhetően tett szert népszerűségre. A szcientológiát L. Ron Hubbard alapította 1953-ban, mindössze négy évvel azután, hogy a következő kijelentést tette: „Vallást szeretnék alapítani, mert abban van pénz.” Hubbard számításai beváltak, és multimilliomos lett belőle.

A szcientológia tanítása szerint az ember halhatatlan (úgynevezett thetán), amely eredetileg nem erről a bolygóról származott, és az anyag, az energia, a tér és az idő (az angol rövidítésekből alkotott mozaikszóval: a MEST) csapdájába esett. A szcientológia hívei az „auditálás”-nak nevezett folyamat révén törekszenek az üdvösségre, melynek során megszabadulnak az „engramoktól” (a múltban átélt fájdalmas emlékektől és az energiagátat képező öntudatlanságtól). Az auditálás hosszadalmas folyamat, és akár többszázezer dollárba is kerülhet. A thetán az összes engrammtól megszabadulva ismét a MEST ura lehet ahelyett, hogy ő állna az irányításuk alatt. Az üdvösség elnyeréséig minden thetán újra meg újra reinkarnálódik.

A szcientológia rendkívül költséges vallás, mert csaknem minden eleme valamiféle díj ellenében gyakorolható. Ezzel magyarázható, hogy a szcientológusok soraiban szinte kizárólag tehetős embereket találunk. Ráadásul nagyon szigorú vallásról van szó, amely súlyos büntetést ró azokra, akik megpróbálják elhagyni a tanait és feladni a tagságukat. A szcientológia kizárólag L. Ron Hubbard írásait és tanításait ismeri el „szentírásként”.

Habár a szcientológusok azt állítják, hogy vallásuk összeegyeztethető a kereszténységgel, a Biblia valamennyi tanukra rácáfol. A Biblia azt tanítja, hogy Isten a világmindenség egyetlen és szuverén alkotója (1Móz 1:1); az emberiséget Isten teremtette (1Móz 1:27); az ember kizárólag kegyelemből, Jézus Krisztus elvégzett munkájába vetett hite révén nyerhet üdvösséget (Fil 2:8); az üdvösség ingyenes ajándék, amit semmilyen tettével nem érdemelhet ki az ember (Ef 2:8-9); Jézus Krisztus él és az Atya Isten jobbján ül még ma is (ApCsel 2:33; Ef 1:20; Zsid 1:3), várva az órát, amikor összegyűjtheti népét, hogy örökre vele legyenek a mennyben. Mindenki más a nagyon is valóságos pokolba vettetik majd, ahol örökre el lesz választva Istentől (Jel 20:15).

A szcientológia kategorikusan elveti a Biblia Istene, a menny és a pokol létezését. A szcientológusok szerint Jézus Krisztus csupán egy jó tanító volt, akit sajnálatos módon igazságtalanul ítéltek halálra. A szcientológia minden sarkalatos kérdésben eltér a bibliai kereszténységtől. A legfontosabb különbségeket az alábbiakban foglaljuk össze.

Isten: A szcientológiában több isten van, s némelyek közülük magasabb rendűek másoknál. A bibliai kereszténység ezzel szemben egyetlen igaz Isten létét ismeri el, aki a Bibliában és Jézus Krisztuson keresztül nyilatkoztatja ki magát nekünk. Akik Benne hisznek, nem fogadhatják el a szcientológia által népszerűsített téves elképzelést Istenről.

Jézus Krisztus: A szcientológia több más kultuszhoz hasonlóan tagadja Krisztus istenségét. Ahelyett, hogy bibliai módon értékelnék személyét és a megváltás művét, afféle alacsonyabb rendű istennek tulajdonítják, aki az évek során legendás hírre tett szert. A Biblia világosan tanítja, hogy Jézus testben megjelent Isten volt, és azért kellett testet öltenie, hogy áldozatul adhassa magát a bűneinkért. Krisztus halálának és feltámadásának köszönhetően reménykedhetünk abban, hogy örök életet kapunk Istentől (Jn 3:16).

Bűn: A szcientológia alapvetően jónak tartja az embert, és mélységesen rossz szemmel nézi, ha valakinek azt mondják, hogy meg kell térnie, vagy hogy bűnös. A Biblia ezzel szemben azt tanítja, hogy az ember bűnös, és csak akkor van esélye, ha elfogadja Krisztust Urának és Megváltójának (Róm 6:23).

Megváltás: A szcientológusok a reinkarnációban és abban hisznek, hogy az ember élete során elérhető üdvösség nem más, mint az élet és halál körforgásából történő kiszabadulás. Úgy gondolják, hogy bármely vallás gyakorlása elvezethet a bölcsességre, megismerésre és üdvösségre. A Biblia azonban azt tanítja, hogy Jézus Krisztus az egyetlen út, amely az üdvösségre visz. Jézus maga mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” (Jn 14:6).

A szcientológia és a Biblia tanításait összevetve láthatjuk, hogy nem sok közös van bennük, ha van egyáltalán bármi is. A szcientológia tévútra vezeti az istenkereső embereket. Még ha olykor keresztényinek hangzó nyelvezetet használ is, minden fontos kérdésben szögesen ellentmond a kereszténység tanításának. Éppen ezért határozottan kijelenthetjük, hogy a szcientológia semmiképpen nem tekinthető keresztény felekezetnek.

EnglishVissza a magyar oldalra

Keresztény felekezet vagy szekta-e a szcientológia?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries