settings icon
share icon
Kérdés

Mit értünk spiritizmus alatt?

Válasz


A spiritizmus szellemi iskolájának megalapítója, Allen Kardec, így definiálja a spiritizmus fogalmát: "A spiritizmus egy olyan tudomány, mely a test nélküli lények és az emberek kapcsolatával foglalkozik." Kardec egy francia származású oktató volt, aki a Hippolyte Leon Denizard Rivail néven látta meg a napvilágot. Kardec szerkesztette egybe azt az írást, mely angolszász nyelvterületen a "Kardecist Spiritualism Doctrine" (a Kardec-féle spiritualista tanok) néven vált ismertté. Ezen írás fő célkitűzése a szellemek eredetének, természetének, sorsának, valamint az anyagi világgal való kapcsolatának tanulmányozása volt. A spiritizmus még a múlt század során vált népszerűvé, és idestova 35 országban rendelkezik képviselettel. Kardec írta a "The Spirits' Book" című könyvet is, melyben arra tesz kísérletet, hogy a spiritizmus és a spiritualizmus közötti különbséget vázolja.

A spiritizmus fő ideológiai csapásvonala szerint halhatatlan szellemek és lelkek több életen keresztül testről testre szállnak, hogy erkölcsi és intellektuális szempontból is folyamatosan fejlesszék magukat. Míg ez elsőre talán úgy hangzik, mint a reinkarnáció tana, mégis különbözik attól, ugyanis a spiritizmus elképzelése szerint a szellemek nem térhetnek vissza alacsonyabb életformákként, azaz állati vagy növényi létformaként. A lelkek vándorlása mindig progresszív, vagyis előremutató és előrehaladó, így a lelkek csak mindig jobb és jobb emberként öltenek testet. A spiritisták felfogása szerint ezzel a jelenséggel magyarázhatóak az emberek közötti temperamentumbeli különbségek és az eltérő értelmi szintek. A spiritizmus azt is tanítja, hogy a testtől megfosztott szellemi lények lehetnek jó szándékúak az élőkkel szemben, vagy éppen rosszra törkevők, továbbá hogy az élők szeánszokon és médiumok segítségével vehetik fel a kapcsolatot a szellemekkel. A spiritizmus a modern korban, azaz a 19. században, ütötte fel (legalább is ezen a néven) a fejét, így az sem csoda, hogy a modern kori filozófiai irányzatokkal több szempont mentén is jól összeegyeztethető. Mindezek fókuszában az a hit áll, mely szerint az ember a tiszta ész rációját követve folyamatosan tökéletesítheti magát. A spiritizmus neves követőiként tartják számon a Sir Arthur Conan Doyle írót és feleségét.

A spiritizmus sokkal kevésbé tekinthető vallásnak, mint inkább filozófiának, vagy egy bizonyos életszemléletnek — hangoztatják a spiritisták. A spiritizmusnak nincsenek papjai, és a csoportos találkozók nagyjából abban merülnek ki, hogy a tagok megosztják a szellemvilággal és vándorló lelkekkel kapcsolatos nézeteiket és benyomásaikat. Olyan és hasonló dolgokról tartanak eszmecserét, hogy a szellemek (állítólag) hogyan mozognak az anyagi világban, és hogy ez a szellemi jelenlét pontosan mit von maga után. A spiritisták a tudományos kutatások eredményeinek szubjektív értelmezését előbbre sorolják, mint a magasabb szférákból származó szabályok betartását, vagy az Istennek tetsző magaviseletet. Mindezek mellett értékelik az erkölcsös életvezetés erényeit, és fontosnak tartják a racionális, intellektuális célok követését.

A Szentírás félreérthetetlen módon tiltja a spiritizmust. Isten hívei semmilyen módon sem léphetnek kapcsolatba a szellemek világával. A szeánsz és a halottidézés azon okkult gyakorlatok közé sorolandók, melyeket Isten ellenez és határozottan tilt (3.Mózes 19:31; 20:6; Galátziabeliekhez 5:20; 2. Krónikák 33:6). Mit sem változtat ezen az a tény, hogy a spiritisták a hallgatás leplével igyekeznek eltakarni a spiritizmus kiterjedt okkult gyökereit. A spiritisták által leírt szellemek, melyekkel kapcsolatba is lépnek, semmiképp sem emberi lelkek. A Szentírás teljesen világosan állítja, hogy az emberek pontosan egyszer halnak meg, és azután meg kell álljanak Isten ítélőszéke előtt (Zsidókhoz 9:27), arra pedig még utalást sem találunk, hogy az emberi szellemek bármilyen formában önkényesen visszatérhetnek az élők által lakott világba, a létezés ezen síkjára. Isten Igéje azt is félreérthetetlenül állítja, hogy Sátán a kezdetektől fogva hazugságban leledzik, hogy ő minden hazugság atyja (János 8:44). A Biblia tanításából egyértelműen levonható az a következtetés, mely szerint a "halottak szellemei" valójában álarcban megjelenő démoni entitások, azaz lázadó, bukott angyalok (Jelenések 12:9). A spiritizmus és a Biblia szellemi síkjai a végtelenben sem metszik egymást, arról nem is beszélve, hogy a spiritizmus a fenti okokból kifolyólag egy szellemileg ártalmas hazugságegyüttes. Isten Szent Lelke így figyelmeztet minket ma is: "Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen" (1.Péter 5: 8).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit értünk spiritizmus alatt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries