settings icon
share icon
Kérdés

Mi a shintoizmus?

Válasz


A shintoizmus egy tisztán japán vallás, melynek gyökerei egészen a japán ókorba nyúlnak vissza. Ez a világ egyik legrégebbi vallása. A japán emberek tűzzel égnek az országukért, hitük szerint a Japán szigetek voltak az isteni teremtés kezdetei. A shintoizmus valóban azt tanítja, hogy Japánon kívül nincs is más isteni földszelet. Ez Japánt az egész világon egyedivé teszi. Nem meglepő módon a shintoizmus nem túl népszerű Japánon kívül.

A Shinto két alaptétele szerint Japán az istenek földje, és a benne élő emberek pedig az istenek leszármazottai. Mind a japán nép-, mind pedig az országuk isteni eredete erősítette a más országokkal és népekkel szembeni felsőbbrendűségi érzést. A Shinto egy pár jeles szektája kívételével, e vallásnak nincsen alapítója, szent irata, vagy meghatározó hiedelme. A dicsőítés Japán számos oltárának/kegyeleti helyének egyikén történik. Emellett sok japán embernek házi oltára is van, ahol isteneik egész sorából egy vagy több istent tisztelnek.

A shinto szó a kínai "sin-tao" kifejezésből ered, ami annyit tesz: "az istenek útja". A shinto egyik fő ismérve a kami eszméje, mely az élő és élettelen világban meglévő szent erő neve. A shinto felfogása szerint nagyon erős az istenek és szellemek jelenléte a természetben. A Shinto isteneinek száma egyszerűen olyan nagy, hogy nem egyszerű feladat egy adott hierarchiába rendezni őket. A női napisten Amaterasu nagy népszerűségnek örvend, grandiózus uralkodói temploma Tokiótól mintegy 200 mérföldre található. A shinto azt tanítja, hogy a japán emberek maguk is a kami leszármazottjai.

A shinto vallás teljesen összeegyeztethetetlen a bibliahű kereszténységgel. Az az eszme, mely szerint a japán nép és földjük minden más népnél kegyeltebb, ellentmond a Biblia tanításának, mely kimondja, hogy zsidó nép Isten kiválasztott népe. „Mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te; téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy néki, minden nép közül e föld színén" (V.Mózes 7:6). Annak ellenére, hogy a zsidók Isten választott népe, a Szentírás soha nem állítja azt, hogy a zsidók bármely más népcsoportnál jobbak volnának, mint ahogyan azt sem, hogy a zsidók az istenek közvetlen leszármazottjai.

A Szentírás világosan kijelenti, hogy nincsen több isten, hanem csak egy Isten létezik: „Én vagyok az Úr és több nincs, rajtam kivül nincs Isten (Ézsaiás 45:5). A Biblia tanítása szerint Isten nem egy személytelen erő, hanem egy szerető és gondoskodó Atya mindazoknak, akik Őt félik (2.Korinthusbeliekhez 6:17-18). Ő egyedül teremtette a világmindenséget, és mind a mai napig Ő uralkodik felette korlátlanul. Az az eszme, mely szerint az istenek kövekben, fákban, vagy különböző állatokban lakoznak két hazugságot egyesít magában: egyfelől a politeizmust (többistenhit), más felől pedig az animizmust (szellemek, lelkek, istenek lakoznak természeti elemekben, jelenségekben és tárgyakban). Ezek a hazugságok egyenesen „minden hazugság atyjától" vagyis Sátántól származnak, aki „...mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen" (1.Péter 5:8).

A shintoizmus a büszkeséget és a felsőbbrendűségi érzést egyre csak táplálja a japán emberekben; az ilyen fajta elitizmust és sovinizmust a Biblia elítéli. Isten gyűlöli a büszkeséget, mert ez az a bűn, ami megakadályozza az embereket abban, hogy teljes szívükkel keressék Őt (Zsoltárok 10:4). Ráadásul a japán emberek alapvető jóságáról és isteni leszármazásáról szóló tanítás eleve kizárja azt, hogy nekik is szükségük van a Megváltóra. Ez az egyenes következménye annak, ha egy nép azt hiszi magáról, hogy isteni eredete van. A Szentírás félreérthetetlenül állítja, hogy „...mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül" (Rómabeliekehez 3:23). Mindannyiunknak szüksége van a Megváltóra, az Úr Jézus Krisztusra, hiszen „...nincsen senkiben másban idvesség: mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk (Apostolok Cselekedetei 4:12).

A shinto tanítása szerint a kami minden olyan ember oldalán áll, aki a rituális megtisztulás folyamata által saját magát arra méltóvá tette. A Biblia Istene azt ígéri, hogy mindenkivel jelen van, aki az Ő Szent Nevét hívja fel bűnei bocsánatáért. Nincs az tisztulási rituálé (cselekedetek általi megigazulás egy formája), mely által bárki is méltó volna arra, hogy tisztán megállhasson Isten színe előtt. Csak Jézus Krisztus vérének megtisztító erejébe vetett hit az, amely megtisztít bennünket minden bűnünktől, és ami által a Szent Isten elfogad minket. „Mert azt, a ki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne (2.Korinthusbeliekhez 5:21).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a shintoizmus?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries