settings icon
share icon
Kérdés

Mi a különbség a seol, hádész, pokol, tűznek tava, paradicsom és Ábrahám kebele között?

Válasz


A Biblia különböző kifejezései a mennyre és pokolra (seol, hádész, gyehenna, tűz tava, paradicsom, Ábrahám kebele) sok vitának adtak okot, és zavaróak lehetnek.

A paradicsom szó a menny szinonimája (2Korinthus 12:4, Jelenések 2:7). Amikor Jézus a kereszten haldoklott, és az egyik gonosztevő mellette irgalmat kért tőle, Jézus azt felelte neki: „Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban" (Lukács 23:43). Jézus tudta, hogy hamarosan meg fog halni, és együtt lesz az Atyjával. Jézus a paradicsomot szinonimaként használta a mennyre, és a szót általában egy ideális jóság és öröm helyének kifejezésére szokták használni.

Ábrahám kebelére egyszer utal a Biblia, mégpedig Lázár és a gazdag történetében (Lukács 16:19-31). A Talmudban szinonimaként használták a mennyre. A történetben az a kép tárul elénk, hogy Lázár egy asztalnál Ábrahám kebelére hajlik egy mennyei lakomán, ahogy János is Jézus kebelére hajolt az utolsó vacsoránál. Ábrahám kebelének jelentéséről megoszlanak a vélemények. Azok, akik a történetet a Messiás halálának és feltámadásának ideje utánira helyezik, úgy vélik, hogy Ábrahám kebele rokonértelmű a mennyel. Azok szerint, akik a történetet a keresztre feszítés előttre helyezik, Ábrahám kebele a paradicsommal azonos. Az időpont igazából lényegtelen a történet üzenetének szempontjából, mely szerint a gonoszok látni fogják az igazak boldogságát és a maguk kínját, valamint a kettejük közt levő nagy szakadékot (Lukács 16:26), amelyet soha nem lehet áthidalni.

A héber szentírásban a halottak birodalmának leírására a seolt használták. Egyszerűen a halottak helyére vagy az eltávozott lelkek/szellemek helyére utal. Az újszövetségi görög szó a pokolra a hádész, amely szintén a halottak helyére utal. Az Újszövetség a görög gyehenna szót szintén a pokolra használja, és ez a héber hinnom szóból származik. Más újszövetségi szakaszokban a seol/hádész egy ideiglenes helyre utal, ahol a hitetlenek lelke tartózkodik, míg a végső feltámadásra és a nagy fehér trón ítéletére várnak. Az igazak lelke a halálukkor egyenesen az Isten jelenlétébe kerül (menny/paradicsom/Ábrahám kebele; Lukács 23:43, 2Korinthus 5:8, Filippi 1:23).

A tűz tava, amelyre a Jelenések 19:20 és 20:10,14-15 tesz utalást, a végső pokolra utal, az örök büntetés helyére, ahova mind az emberi, mind az angyali meg nem tért lázadók kerülnek (Máté 25:41). Ez a hely kénnel ég, és akik benne vannak, örök, kimondhatatlan és könyörtelen kínokat élnek át (Lukács 16:24, Márk 9:45-46). Azok, akik elutasították Krisztust, és ideiglenesen a hádészban/seolban tartózkodnak, legvégül a tűz tavába kerülnek.

Ám azoknak, akiknek neve be van írva a Bárány élet könyvébe, nem kell tartaniuk ettől a rettenetes sorstól. A Krisztusba és a bűneinkért a kereszten ontott vérébe vetett hit által sorsunk az örök élet Isten jelenlétében.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a különbség a seol, hádész, pokol, tűznek tava, paradicsom és Ábrahám kebele között?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries