settings icon
share icon
Kérdés

Mi a sámánizmus?

Válasz


A sámizmus egy olyan hamis, keresztényellenes világnézeti rendszer, mely a természeti és a természetfeletti világ közötti közvetítő személyről, a sámánról, kapja nevét. A sámánizmus szorosan kötődik az animista hitvilághoz, mely szerint szellemek a fizikai és a szellemi szférában is lakoznak. Az animizmus bolygónk egyik legősibb hite, mely számos ősi és modern törzsi kultúrában megtalálható világszerte. A sámánizmus napjainkban reneszánszát éli bizonyos neo-pogány, neo-sámán csoportokban.

A sámánizmust sokszor próbálták már közös nevezőre hozni más hitrendszerekkel, többek között az iszlámmal és a kereszténységgel is, azonban végül népi hiedelemként, a "nép vallásaként" sorolták be. Sem a sámánizmus, sem pedig az animizmus esetében nem beszélhetünk önálló vallásról, sokkal inkább pogány, többistenhívő vallások egy elemeként kell rájuk tekintenünk, melyek korunk egyes New Age-es hiedelmeiből is visszaköszönnek.

Maga a sámán szó a szibériai tungus nyelvből ered, jelentése: "az, aki tud", "a tudó" . Hasonló kifejezés a médium, a szeres ember, a boszorkánydoktor, a varázsló, az ördögűző, az igazmondó, a halottidéző, vagy a jós.

Az animista hitvilágban a sámán a látható és láthatatlan világok között közvetít. Sámánokra mindig akkor van szükség, ha betegség, valamilyen sérülés, természeti csapások, vagy ellenséges támadás áll elő, továbbá akkor, mikor az emberek úgy érzik, hogy valamilyen módon felborult a természetes és a szellemi világ egyensúlya. A sámánizmus felfogása szerint minden dolog és történés szellemi gyökerekkel rendelkezik, valamint hogy az anyagi világ a szellemi világ irányítása alatt áll. Ahhoz tehát, hogy az anyagi világ egyes helyzeteit befolyásolhassuk, a szellemi világhoz kell fordulnunk. A sámánista világnézetben a helyes tettek véghezvitele, és okkult erők ismerete is kiemelt szerepet kap. A sámán saját "szakismeretére" és varázslatos tárgyainak erejére támaszkodik, hogy az anyagi világban kívánatos változásokat kieszközölje.

Az animista/sámánista hitrendszerben a világ egy ijesztő helyként jelenik meg, mely tele van nagy hatalmú szellemekkel, akiket mindig ki kell engesztelni, le kell kenyerezni. Ha az emberek kellő tisztelettel adóznak a szellemek előtt, akkor áldásban lehet részük, míg ha bosszantják őket, akkor azok bosszúszomjassá válhatnak és megbetegíthetik őket vagy számos más módon árthatnak nekik. A sámánokat arra szokták felbérelni, hogy a természetfeletti, szellemi síkra, belépve megállapítsák a szerencsétlenség kiváltó okát, továbbá hogy megtalálják a harmónia és az egészség helyreállításának módját. A törzsön belül a sámánokat nagy tisztelet övezi és nagy befolyással rendelkeznek, hiszen egy avatatlanabb szemlélőnek úgy tűnhet, mintha a gyógyítás épp annyira hatalmukban áll, mint a sebzés vagy az élet kioltása. Ebből az is következik, hogy a törzs már nem csak a szellemek szeszélyeit kell kiszolgálja, hanem a sámán boldogságáról is gondoskodnia kell.

A sámánok sűrűn használnak hallucinogén tudatmódosító szereket, sokszor extrém böjtöknek teszik ki magukat, vagy saját testüket vagdossák, hogy elérjék a megváltozott tudatállapotot. Amulettek, csengettyűk, dobok, bizonyos dalok, táncok és a kántálás mind része az olyan a ceremóniáknak, melyek helyes elvégzése megnyitja a sámán előtt az utat a szellemi világba. A sámánok ún. "megelevenítő" szellemeket is megidéznek, és sűrűn használnak totemként olyan kő és fadarabokat, melyeknek különleges erőket tulajdonítanak. A szellemi utazás során halott ősök vagy állatok lelkei éppúgy kalauzként szolgálhatnak, mint a kövek vagy fák szellemei. A sámánizmus azt vallja, hogy egyes földrajzi helyek különleges erővel bírnak, vagy hogy átjárót képeznek a szellemi világba.

A sámán szerepének betöltése a sámánizmus hívei szerint is "magas munkahelyi kockázattal járó elfoglaltságnak" minősül. A szellemi szférák közötti navigáció igen veszélyes vállalkozás. Az enteogén drogok használata következtében depresszió, elmebetegség is kialakulhat, mellékhatásként a halál sem kizárható.

A Bibliában sokat említett korai földrajzi helyeken eredetileg a sámánista hitvilág uralkodott. Isten megtiltotta választott népének, hogy összeházasodjon a környező népek tagjaival, hogy nehogy átvegyék és tiszteljék az ő isteneiket, melyekkel tele volt az ígéret földje. Az 5.Mózes 18:9-13 igerészhez hasonló passzusok nagyon határozottan lépnek fel szellem és halottidézők-, a médiumok és spiritiszták-, valamint a varázslás és boszorkányság ellen (3.Mózes 18:21; 20:2, 4, 6, 27; 2.Királyok 17:31; 2.Krónikák 28:3; 33:6, Ézsaiás 57:5; Ezékiel 16:21; Galátziabeliekhez 5:19–21).

A Biblia tanítása szerint egész földi életünk ellenséges zászlók uralta területen folyik. Péter apostol első levelének 5:8 igehelyén pontosan erre a szellemi harcra-, és a körülöttünk lévő láthatatlan világ valósságára utal. Keresztény hívőként nem a sámánok köveibe, talizmánjaiba, vagy mágikus rituáléiba vetjük bizalmunkat. Mi Isten Igéjének (Zsidókhoz 4:12) hallásában és hatásában, Isten Szent Lelkének hatalmában (1.Korintusbeliekhez 2:4), és az evangélium hírében (Rómabeliekhez 1:16) hiszünk.

English



Vissza a magyar oldalra

Mi a sámánizmus?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries