settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent a réselmélet? Történt-e valami az 1Mózes 1:1 és az 1Mózes 1:2 versekben leírt események között?

Válasz


Az 1Mózes 1:1-ben ez áll: „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten Lelke lebegett a vizek fölött.” A réselmélet szerint Isten állatokkal benépesített földet teremtett, s köztük voltak például az őskori leletekből ismert dinoszauruszok és egyéb lények is. Ám ezután történt valami, ami teljesen elpusztította a földet – némelyek úgy vélik, hogy talán Sátán földre vettetése –, és amitől a föld kietlen és puszta lett. Isten ekkor mindent elölről kezdett, és újjáteremtette a földet annak paradicsomi állapotában, amiről Mózes 1. könyve a továbbiakban beszámol.

Túl sok probléma merül fel ezzel az elmélettel kapcsolatban ahhoz, hogy egy ilyen rövid értekezésben valamennyit kellő részletességgel ki lehessen fejteni, de mégis vegyünk sorra néhányat közülük. Először is, ha történt volna valami fontos dolog a két vers között, Isten bizonyára közölte volna velünk. Nem hagyta volna, hogy a sötétben tapogatózva találgassunk. Másodszor, az 1Mózes 1:31-ben Isten kijelenti, hogy az általa alkotott világ „igen jó”, amit bizonyára nem mondhatott volna el, ha Sátán a „résben” levettetett, s így már a gonosz is jelen lett volna. Ha az őskori leletek ebből az évmilliókat felölelő résből származnának, az azt jelentené, hogy a halál, a betegség és a szenvedés már jóval Ádám bukása előtt is jelen volt a földön. A Biblia ezzel szemben azt mondja, hogy Ádám bűne miatt jött el a halál, a betegség és a szenvedés a világra: „egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál” (Róm 5:12).

A réselmélet-pártiak megpróbálják kibékíteni egymással a bibliai teremtéstörténetet, valamint az „öreg Föld” elméletet valló modernkori tudósok nézeteit, akik szerint a Föld többmilliárd évvel idősebb annál, amennyit a Bibliában felsorolt személyek életéveinek összeadásával kapunk. Még jó szándékú evangéliumi keresztények is magukévá tették az öreg Föld elméletet, s miközben alapvetően szó szerint veszik a Biblia állításait, az 1Mózes 1-et allegorikusan értelmezik. Ezzel a módszerrel az a baj, hogy nehéz eldönteni, mikor kell felhagyni az allegorizálással és áttérni a szó szerinti értelmezésre. Vajon Ádám valóságos ember volt? Honnan tudhatjuk? De ha nem volt az, akkor vajon a bűnbeesést is átvitt értelemben kell vennünk? Ha Ádám valójában nem is létezett, hanem csak jelkép, nyilvánvalóan nem hagyhatott bűnt az emberiségre, ám akkor Jézusnak sem volt oka meghalni a kereszten. Az eredendő bűn átvitt értelmezése tehát a megváltást is értelmetlenné teszi. A kettő kapcsolatát fejti ki Pál apostol az 1Korinthus 15:22-ben: „Mert ahogyan Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy a Krisztusban is mindnyájan életre kelnek.” Ez esetben a kereszténység tévedés, a Biblia pedig csupán szép mondák és történetek gyűjteménye lenne. Látjuk-e már, hová jutunk ezzel az „érveléssel”?

Az 1Mózes 1-et egyszerűen nem lehet összeegyeztetni azzal az elgondolással, hogy a teremtés hosszú időszakokat ölelt fel, vagy hogy ezek az időszakok az 1Mózes 1:1 és 1:2 versek között teltek el. Hogy mi történhetett az 1Mózes 1:1 és az 1Mózes 1:2 között? Semmi az égadta világon! Az 1Mózes 1:1-ből tudjuk, hogy Isten megteremtette a mennyet és a földet, az 1Mózes 1:2 pedig arról tájékoztat, hogy amikor Isten megalkotta a földet, az még kietlen, üres és sötét hely volt. Még nem készült el egészen, és nem volt benépesítve élőlényekkel. Az 1. rész hátralévő versei azután elmondják, hogyan fejezte be Isten a kietlen, üres és sötét föld teremtését azzal, hogy élettel, szépséggel és jósággal töltötte be. A Biblia szó szerint igaz és tökéletes (Zsolt 19:8-10). A tudomány még sosem cáfolt rá semmire, ami a Bibliában olvasható, és soha nem is fog. A Biblia a mindenekfelett való igazság, és a zsinórmérték a tudományos elméletek értékeléséhez, nem pedig fordítva.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit jelent a réselmélet? Történt-e valami az 1Mózes 1:1 és az 1Mózes 1:2 versekben leírt események között?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries