settings icon
share icon
Kérdés

Mi a rasztafariánus mozgalom?

Válasz


A raszta szó a legtöbb emberben olyan sztereotip képeket idéz fel, mint a hosszú tincsekbe fonott hajviselet-, a ganja (marihuána) fogyasztása, Kingston utcái, Jamaica, és Bob Marley reggae ritmusai. A rasztafariánus mozgalomnak nincsen egységesen elfogadott vezetője vagy általánosan meghatározható eszmeisége. Első sorban egy afro-karibi eredetű fekete emancipációs mozgalomnak tekintendő. Széles szakadék tátong azonban a vallás, és a szellemi tanítás mentén kibontakozó szociális ébredés között. Így lehetséges a rasztafarianizmus szociális törekvéseit anélkül is értékelni, hogy valaki a vallás elkötelezett hívévé válna.

A mozgalom neve egy tisztségből ered, amit Ras Tafarinak nevenznek. A ras etióp amari nyelven "főt","herceget", vagy "hadi tisztet" jelent, míg a tafari szó jelentése "tiszteletre méltó". A rasztafarianizmus mozgalmán belül a kifejezés egészen pontosan Ras Tafari Makonnen (1892-1975) személyére utal, akit 1930-as koronázásán I.Haile Selassie Etiópia uralkodója és királya néven "Júda oroszlánjának, Isten választott Szentjének, és a Királyok Királyának" kentek fel. Ennek az eseménynek a híre az egész afro-karibi térséget megrázta és sokkolta. Jamaikában, Kingston utcáin, Joseph Hibbert és más lelkipásztorok ekkor kezdték el hirdetni, hogy Haile Selassie a rég várt messiás, Jézus Krisztus második eljövetele. Így született meg az rasztafarianizmus azon ága, mely Selassie-ra élő Istenként és fekete megváltóként tekint, aki megdöntvén a jelenleg fennálló világrendet a fekete faj uralkodását vezeti be.

A rasztafarianizmus másik ága az messianisztikus mozgalommal párhuzamosan ütötte fel fejét. Ez a csoport Leonard Percivel Howelltől eredezteti magát és nagyon határozott hindu elemeket tartalmaz. Howell valamikor a korai 30-as években kiadott egy 14 oldalas pamflet-t "A megígért kulcs" címmel, amivel lefektette a rasztafarianizmus másik fő áramlatának az alapját, ami a hinduizmus és rózsakeresztesség nyomait is mélyen magán viseli. Vezetőinek nagy része a szabadkőművesek közül került ki. Ennek eredményeként ez az irányzat valami olyan rasztafarián panteizmus lett, ami minden egyes emberben "Jézus oroszlán szellemét" szeretné felkelteni.

A rasztafarián teológiát gyakorlatilag úgy lehet összefoglalni, mint bármelyik másik panteisztikus szemléletű iskoláét. Vagyis hitük szerint az Isten emberré lett, tehát az ember maga is istenné kell váljon, ebből fakadólag a megváltás is földi, azaz testi természetű; Isten kimondott Igéje nem csak életet képes teremteni, hanem egyidejűleg pusztító erő forrása is; a bűn csak részben tulajdonítható a bűnös személynek; az embereknek az a hivatásuk, hogy védelmezzék és ünnepeljék az élet szépségét; a raszta testvériség a kiválasztott emberek Isten erejének megmutatására és a béke terjesztésére a világunkban.

A rasztafarianizmus mindkét ágának tanításai szöges ellentétben állnak Isten a Szentírásban kijelentett Igéjével. Először is, Haile Salassie nem a Megváltó. Mindenki, aki őt megváltóként tiszteli egy hamis istenséget imád. A Királyok Királya és a Júda oroszlánja címek kizárólag egy személyt jelölnek, mégpedig Jézus Krisztust (lásd Jelenések 5:5; 19:16). Ő visszatér majd, és fel fogja állítani a földi királyságát. A második eljövetele előtt nagy nyomorúság szabadul a világra, majd annak végeztével mindenki meg fogja látni Jézus Krisztust, „az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel (Máté 24:29-31). Hailie Selassie csak egy ember volt, így mint minden ember, ő is megszületett, élt, és végül meghalt. Jézus Krisztus az igaz Megváltó feltámadt és az Atya jobbján ül a trónján (Zsidókhoz 10:12).

A rasztafarianizmus panteisztikus irányzata ugyanilyen hamis, hiszen azt a hazugságot ismétli papagáj módjára, amivel Sátán az Édenkert óta ámítja az emberiséget, vagyis hogy „olyanok lésztek mint az Isten" (Genezis 3:5). Nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy egy élő Isten van és nem több isten. Továbbá azt is mindjárt leszögezhetjük, hogy annak ellenére, hogy a hívők a Szent Lélek templomai és maga Isten vesz a szívökben lakozást, nem azonosak Istennel, nem istenek. „Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos" (Ézsaiás 46:9). Ezen felül, a megváltás bizonyosan nem földi természetű. Az ember saját törekvésein és erőfeszítésein függő megváltás egyenesen szembemegy a Szentírás szavával és szellemével. Nincs az a mennyiségű emberi izzadtság és jó tett, amely elégséges ahhoz, hogy az ember önerejéből megtisztultan, szentként és igazságosan megállhasson Isten előtt. Senki nem adhat tisztát a tisztátalanból. Isten ezt már a teremtés alapkövének letétele előtt felismerte és gondoskodott a teljes emberiséget megváltó áldozatról Jézus Krisztus tökéletes áldozatában a kereszten (2. Korinthusbeliekhez 5:21). Végül pedig a raszták nem Isten kiválasztott népe. A Szentírás világosan kijelenti, hogy Isten választott népe a zsidó nép, valamint azt is megtudjuk Isten Igéjéből, hogy Isten még nem végezte be a zsidók megváltására vonatkozó tökéletes tervét (II.Mózes 6:7; III.Mózes 26:12; Rómabeliekhez 11:25-27).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a rasztafariánus mozgalom?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries