settings icon
share icon
Kérdés

A Biblia mit mond a csalásról / a puskázásról az iskolában?

Válasz


A csalás lényegében a személyes előny megszerzése érdekében véghezvitt tisztességtelen vagy méltánytalan cselekedet. A csalás a személyes siker könnyebb eléréséért figyelmen kívül hagyja a lefektetett szabályokat. Amikor az igazságosság és az egyenlőség erkölcsi kötelezettségeivel szemben a győzelem-, vagy a magas teljesítmény önző vágya kerül túlsúlyba, a csalás kísértéssé válhat. Krisztusban való új teremtményekként (2.Korinthusbeliekhez 5:17) viszont dönthetünk úgy is, hogy visszautasítjuk e káros kísértést (Máté 26:41; 1.Korinthusbeliekhez 10:13).

A keresztény híveknek törekedniük kell arra, hogy mind gondolataikkal, mind tetteikkel az Urat dicsőítsék (1.Korinthusbeliekhez 3:16). A csalás szembemegy az Istent dicsőítő jósággal. A becstelenség az ember becsületét és hírnevét is bemocskolja (Példabeszédek 10:9). Ha valaki nem az igazságnak megfelelő színben tünteti fel magát, akkor hazudik, a hazugság pedig bűn (3.Mózes 19:11; Példabeszédek 12:22).

Bár a világ felmenti az őszintétlen viselkedést, amikor azt jelentéktelennek tartja, Isten mégis azt kéri követőitől, hogy mindig legyenek igazmondók. Ha a diák rosszul teljesít egy vizsgán, mert nem tanult, az alacsony osztályzat a rossz döntése természetes következménye – vagyis annak, hogy nem szánt elég időt a tanulásra. Isten a rossz jegy, illetve a nem kellő felkészülés következményeinek elhordozását tiszteletben tartja, hiszen a diák így legalább tanulhat a hibáiból. A vizsgán kapott rossz jegy arra tanítja és motiválja a tanulót, hogy jobban felkészüljön, magántanárt keressen, vagy hogy aludjon eleget a dolgozatírást megelőző este. Az iskolai jegyek az órán tanultakat, valamint a tanuló otthoni munkáját kell tükrözzék. A puskázás egy tisztességtelen cselekedet által törekszik a tanulási folyamat megkerülésére, valamint a következmények manipulálására.

Krisztus követői a világosságban kell járjanak, viszont a csalás, így a puskázás is, gátolja az embereket abban, Krisztus dicsőségét lássák meg bennük. A becstelenség foltot hagy azon a jóságon, amit Isten gyermekeinek sugározniuk kell (Filippibeliekhez 2:15; Efézusbeliekhez 5:8). Ha a Mennyei Atyánk elítéli a hazugságot (Példabeszédek 6:16-19), akkor egy hívő még egy olyan “ártalmatlan” hazugságot se beszélhet semmiképp szépre, mint a puskázás.

A puskázás egy olyan önző cselekedet, ami másokkal szemben előnyhöz juttat minket, holott ők ugyanazon feladat megoldásával néznek szembe. Keresztény hívőként arra kell törekednünk, hogy tisztesség és igazság által vezérelve segítsünk másokon, miközben megőrizzük saját erkölcsi integritásunk és istenfélő hírnevünk. A puskázás lehetetlenné teszi e mérce betöltését.

EnglishVissza a magyar oldalra

A Biblia mit mond a csalásról / a puskázásról az iskolában?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries