settings icon
share icon
Kérdés

Mi a protestantizmus?

Válasz


A protestantizmus a keresztény hit egyik legnagyobb csoportja. A protestantizmus, a hagyományos értelemzés szerint, a római katolikus és az ortodox egyházi hagyományokon kívüli összes egyházat magában foglalja. A protestáns egyházak a Luther Márton 1517-es 95 tézise által elindított protestáns reformáció elveit vallják. A protestánsokat először azért nevezték így, mert “tiltakoztak”, vagyis “protestáltak”a pápaság és az egyházon belüli római uralom ellen.

Maga a protestantizmus számos különböző felekezetet foglal magában. Ezek közé tartozik a lutheránus egyház (melyet Luther Mártonról neveztek el), a presbiteriánus egyház (John Knoxhoz köthető) és a baptisták (más néven szabadegyházi mozgalom, mely olyan egyházakhoz kapcsolható, melyek csak újjászületett híveket keresztelnek meg).

A protestáns hagyományt történelmileg az öt sola képviseli: egyedül a hit, egyedül Krisztus, egyedül a kegyelem, egyedül a Szentírás, és egyedül Isten dicsősége. Az öt sola a következő három hittételt hangsúlyozza:

Először is, a protestánsok a Szentírást tartják az egyedüli tekintélynek a hit és a hitbéli gyakorlat kérdéseit illetően. Az ortodox egyház a szent hagyományt ezzel szemben ugyanolyan mérvadónak ismeri el. A római katolikus egyház a szent hagyomány és a pápa tekintélye körül forog. A reformátorok ezt a megkülönböztetést tehát a sola scriptura (“egyedül a Szentírás”) címszó által fejezték ki. A protestánsok azt hangsúlyozzák, hogy Isten ihletett Igéje a legfelsőbb tekintély (2.Timótheushoz 3:16-17; 2.Péter 1:20- 21).

Másodszor, a protestánsok egyedül a hit általi, azaz a a cselekedetek nélküli üdvözülést vallják. A római katolikus egyház megköveteli a hét szentség megtartását, és gyakran beszél úgy a cselekedetekről, mint az emberi üdvösség elengedhetetlen eleméről. Az Efézusbeliekhez írt levél 2:8-9 igeversei azonban egyértelműen alátámasztják azt a protestáns tanítást, mely szerint az üdvösség egyedül kegyelemből, egyedül a Krisztusba vetett hit által van: “Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.”

Harmadszor, a protestánsok hisznek abban, hogy egyedül Isten dicsőségére kell élni. Bár a római katolikus tanítás egyetért ezzel a hittel, ez gyakran az egyháznak és vezetőinek való hűséges engedelmesség által fejeződik ki náluk. Ezzel szemben a protestánsok azt tanítják, hogy minden hívő pap, ahogyan azt az 1.Péter 2:9-ben is olvashatjuk: “Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” A protestánsok elutasítják a katolikus papsági rendszert, és

ehelyett Istennek és az Ő dicsőségének fogadnak hűséget, megerősítve ezzel azt, hogy Jézus Krisztus minden követője szellemi ajándék birtokosa (Rómabeliekhez 12. fejezet; 1 Korinthusbeliekhez 12:1-8).

A protestantizmus napjainkban is nagyjából 800 millió olyan embert ér el, akik a Szentírás tekintélye alatt akarják dicsőíteni Istent, akik hisznek az egyedül hit általi üdvözülésben, és akik tiszteletben tartják minden újjászületett személy papi voltát.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a protestantizmus?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries