settings icon
share icon
Kérdés

Bűn a házastársammal pornót nézni?

Válasz


Az internet térnyerésével, valamint a társadalom erkölcsi normáinak alászállásával a pornográfia sok ember számára egyre inkább állandóan jelenlevő valósággá válik. Még a keresztény párok is gondolkodóba esnek azon, hogy a pornográfia vajon helyrerázhatja-e viszonyukat, ha azt a privát kapcsolatuk részeként, a házastársukkal együtt nézik. Egyes párok úgy érzik, hogy izgalmasabbá kell tegyék szexuális életüket, és úgy gondolják, hogy a közös pornónézés növeli szexuális kapcsolatuk örömét. A pornográfia a szemek és a test kívánságát kelti fel. Tudjuk, hogy a Szentírás kárhoztatja a bujaságot, a kéjvágyat (Jób 31:1; Máté 5:28). Akkor is helytelen azonban pornót nézni, ha a férj és feleség csak együtt nézik azt, és ha a nyomán kialakuló szexuális érintkezés kizárólag az ő kapcsolatukra korlátozódik?

Igen, a pornográfia nézése több okból is bűnnek számít, még akkor is, ha kizárólag házastársunkkal együtt nézzük azt. Kezdjük azzal, hogy a vizuális pornográfia egy szent, bensőséges egyesülést alacsonyít cirkuszi attrakcióvá. Definíció szerint a pornográfia legalább két, egymással nem házas ember (ennélfogva tiltott) kamera előtti szexuális aktusát jelenti. Isten a szex intimitását kizárólag férj és feleség számára alkotta meg (Máté 19:5; Efézusbeliekhez 5:31). A szexuális aktus már természeténél fogva is magánügynek számít. Akik viszont olyan mértékben megkeményítik a szívük, hogy ilyen privát aktusokban nézőközönség előtt is képesek részt venni, Isten szándékával dacolnak, és eredeti szándékát gyalázzák. Akik örömüket lelik a pornográf tartalmak fogyasztásában, szintén részt vesznek ebben a visszaélésben. A Rómabeliekhez írt levél 1:32 igeverse itt is találó, mivel jól ábrázolja azt a lefelé húzó erkölcsi örvényt, amibe azok sodródnak, akik szembeszegülnek Istennel: “Kik jóllehet az Isten végzését ismerik, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra, mégis nemcsak cselekszik azokat, hanem az akképen cselekvőkkel egyet is értenek.”

A házastárssal való pornónézés egy további negatív aspektusa az, hogy általa mintegy idegenek kapnak meghívást a hálószobába. Így egy virtuális “édeshármas” jön létre; bár meglehet, hogy soha nem ragadtatnák magukat arra, hogy részt vegyenek egy ilyen hármas kapcsolatban, gondolatban mégis megteszik. Így a házastárssal való pornónézés a virtuális házasságtörés egy formája. Olyan, mintha az ember ezt mondaná: “A házastársam nem elég vonzó, ezért meghívtam egy szexibb idegent, hogy egy kicsit segítsen a dolgokon”. Lehet, hogy a házastársak valójában egymás testét érintik, vizuális szinten azonban mégis házasságtörő idegenek testével üzekednek. Ebben semmi olyan nincs, ami az Úr tetszésére volna. Jézus így szólt: “Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják” (Máté 5:8). Nincs mód arra, hogy megengedd magadnak, hogy szíved alantas pornográf képeken lakmározzon, és közben elég tiszta maradj ahhoz, hogy meglásd Istent.

A harmadik és egyben legnyilvánvalóbb ok, amiért a pornó nézése mindig helytelen – történjen az akár a házastárssal együtt, akár egyedül – az, hogy a mögöttes motiváció maga a kéjvágy (Kolossébeliekhez 3:5; Máté 5:28). A kéjvágy egy az Isten által tiltott dolog (lásd a testiség házasságon kívüli kiélése) iránt érzett mindent elsöprő vágy (Példabeszédek 6:25). Ha más emberek meztelenségének vizuális ingere szükséges ahhoz, hogy az ember a házastársával való szexre vágyjon, akkor az már kéjvágy. A pornó nézése engedélyt ad a Sátánnak arra, hogy beszivárogjon a gondolkodásunkba, kárt tegyen a szívünkben, és “szennyesnek” titulálja azt, amit Isten “igen jó”-nak nevez (1.Mózes 1:26-31).

Isten szexualitást határoló korlátai a mi biztonságunkat és jólétünket szolgálják. Azért vannak, hogy mind a családunkat, mind pedig a saját szívünket megőrizzék. Isten elvárja tőlünk, hogy az élet minden területén önuralmat gyakoroljunk, beleértve a szexualitást is (Példabeszédek 25:28; 1.Korinthusbeliekhez 7:9). Amikor megengedjük a kéjvágynak, a szexualitásnak, vagy bármilyen más vágynak, hogy az irányítson minket, akkor életünk uralmát Jézus kezéből kivéve valami más hatalmába adtuk át.

A pornó nézése iránti vágy egyértelmű jele annak, hogy a prioritásaink felcserélődtek. A szexuális gerjedelem ez esetben már fontosabbá vált, mint a szellemi intimitás, az érzelmi kapcsolat, vagy egymás személyének tisztelete. Gyakran megesik, hogy az egyik házastárs erőlteti rá a pornónézés gondolatát a másikra, aki aztán csupán a béke megőrzése érdekében megy bele abba. Ez azonban Isten azon parancsának áthágását jelenti, miszerint engedelmeskednünk kell egymásnak a Krisztus iránti tiszteletből (Efézusbeliekhez 5:21). Krisztus soha senkitől nem kérné azt, hogy vegyen részt abban a bűnben, és élvezze azt, aminek a megbocsátásáért Ő az életét adta (Efézusbeliekhez 5:22). A szeretet “nem örül a hamisságnak” (1.Korinthusbeliekhez 13:6). Egészségesebb módjai is vannak annak, hogy újra szorosabbra fűzzük kapcsolatunk házastársunkkal, mint hogy ajtót nyitunk a bűn előtt. A pornográfia nézése, történjen az egyedül, vagy bárki mással, beleértve a házastársat is, bűn.

A Thesszalonikabeliekhez írt első levél 4:3-7 igerésze ma is épp olyan aktuális, mint amikor megírták, a benne közölt igazságot pedig a házastárssal való pornónézésre is érvényesíthetjük: “Mert ez az Isten akaratja, a ti szentté lételetek, hogy magatokat a paráznaságtól megtartóztassátok; Hogy mindenitek szentségben és tisztességben tudja bírni a maga edényét, nem kívánság gerjedelmével, mint a pogányok, a kik nem ismerik az Istent; Hogy senki túl ne lépjen és meg ne károsítsa valamely dologban az ő atyjafiát: mert bosszút áll az Úr mindezekért, a mint elébb is mondottuk néktek és bizonyságot tettünk. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten.” Láthatjuk tehát, hogy Isten szentségre hív el bennünket, a pornográfia viszont szentségtelen, így már ebből is kitűnik, hogy Istennek soha nem lehet az az akarata, hogy bármilyen okból is pornográfiával foglalkozzunk.

EnglishVissza a magyar oldalra

Bűn a házastársammal pornót nézni?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries