settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia a pénzügyek kezeléséről a házasságban?

Válasz


A Szentírás a házasság említése során nem taglalja konkrétan a pénzügyek kérdéskörét, azonban a férj és a feleség helyes viszonyának bibliai jellemzése a házasélet ezen területére is kiterjed. Az Efézusbeliekhez írt levél 5:22-23 igerészben-, továbbá az 1.Korinthusbeliekhez írt levél 3:18-19 igehelyen lefektetett elvek a férj és feleség viszonyának minden lehetséges aspektusát magukba foglalják. Azt is megtaláljuk itt, hogy a házastársi kapcsolat minden vonatkozása közvetlen következménye az egyes házasfelek Istennel való személyes kapcsolatának. Annak függvényében, hogy a házasfelek mennyire engedelmesek Istennek, áldás és szenvedés is megnyilvánulhat a házastársukkal való együttélésben.

Mindkét házas fél minden erősségét és minden gyengeségét is beviszi a házasság egységébe. Ahhoz, hogy az eltérő emberi jellemvonások egy műkődö, kompromisszumkész egységbe olvadhassanak össze, mindenekelőtt Isten kegyelmi ajándékát, és a házasságban elrendelt rendjét kell jobban megértenünk. Eredjen Isten anyagi áldása bármilyen forrásból is, egy vagy két jövedelmből-, megegyező vagy eltérő mértékű bérekből-, a megkeresett javak elköltése feletti döntés mindkét fél bevonásával kell történjen. A pénzügyeket érintő legfelsőbb elv így hangzik: „...mindent az Isten dicsőségére míveljetek" (1. Korinthusbeliekhez 10:31; Rómabeliekhez 14:8; Kolossébeliekhez 3:23-24).

A Jézus Krisztusban élő házas felek házasságának egyik vezérfonala az a bibliai elv, mely szerint a férfi a végső szó kimondója. Ő tartozik felelősséggel Istennek azért, hogy családjának jó pásztora és papja legyen. A feleség feladata pedig az, hogy istenfélő férjét mindenben támogassa, hogy férje jól helytállhasson ebben az Isten előtti tetemes felelősségében. A házasságon belüli pénzügyi kérdésekben ez azt is jelentheti, hogy a férfi, miután bölcsen kikérte felesége tanácsát, végső soron maga dönti el, hogy mire adja ki a család pénzét, hogy mibe fekteti be-, és hogyan kamatoztatja azt Isten országának növekedésére. Ugyanakkor jelentheti azt is, hogy a férj a pénzügyi dolgokban teljesen szabad kezet ad a feleségének, főleg akkor, ha a feleség egyszerűen jobb az ilyen dolgokban, és még örömét is leli ebben a feladatban. Azonban továbbra is a férj viseli a felelősséget azért, hogy figyelemmel kövesse a felesége által menedzselt családi kiadásokat. Mindezen elvek gyakorlati érvényesülésének következményeként azt fogjuk tapasztalni, hogy azon család tagjai, akik aktívan működnek együtt pénzügyeik kezelésében, egyre nagyobb kölcsönös tisztelettel állnak majd egymáshoz, valamint hogy a családon belüli párbeszéd is szeretetteljesebb lesz.

Lukács evangéliumának 6.38-as részében is találunk a családi pénzügyek helyes kezelésére alkalmazható elvet. Ezek szerint minél szabadabban (szívből és minden kényszer nélkül) adunk, annál nagyobb áldásban részesülünk. Más szavakkal tehát közvetlen összefüggés van aközött, hogy milyen szívvel adunk Isten földi munkájára, és azon anyagi és szellemi áldások között, amit örömteli adakozásunk maga után von. Isten jóakaratát nyilván nem tudjuk megvásárolni. Ennek még a puszta gondolata is távol álljon tőlünk. Azonban minél hűségesebben tiszteljük az Urat a jövedelmünkből, annál jobban meg fogjuk tapasztalni az Ő ellátását és gondoskodását egészen addig, még soha el nem képzelt bőségben részesít minket.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia a pénzügyek kezeléséről a házasságban?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries