settings icon
share icon
Kérdés

Mely az öt szeretetnyelv?

Válasz


Az 5 szeretetnyelv: Egymásra hangolva – Az életre szóló szeretet titka, Gary Chapman könyve, azt tárja föl, hogy az emberek hogyan adnak és kapnak szeretetet. A könyvben Chapman azzal a felvetéssel él, hogy mindenki legalább ötféleképpen kapja a szeretetet: elismerő szavak-, szívességek-, és ajándékozás által, valamint minőségi idő eltöltésével és testi érintésen keresztül. Az, hogy a szeretet milyen módon kapjuk, általában azt is meghatározza, ahogyan mi magunk milyen természetes módon fejezzük azt ki, ha viszont például a szerettünk nem ugyanúgy szokott a szeretetet fogadásához, mint mi, akkor (a saját szeretetnyelvünk alkalmazása mellett is) úgy érezheti, hogy őt nem szeretik. Az 5 szeretetnyelv az 1990-es évek elején vált a New York Times listavezető bestsellerévé, időtálló bölcsessége és gyakorlati megközelítése azonban mind máig népszerű.

Az az öt kategória, amelybe szeretetet adása és fogadása sorolható, messzemenőkig meghatározza az ember és ember közötti kapcsolatokat. Ha megértjük a másik ember szeretetnyelvét, hatékonyabban tudjuk közvetíteni felé tiszteletünk és szeretetünk. A legtöbb embernek egy elsődleges és egy másodlagos szeretetnyelve is van. Az 5 szeretetnyelv angol nyelvű weboldalán ingyenes kvíz-tesztek állnak rendelkezésre, amelyek segítségével bárki kiderítheti saját-, valamint az életében fontos embertársai szeretetnyelvét.

Az alábbiakban az öt szeretetnyelv mindegyikének rövid magyarázatát vesszük sorra:

1. Elismerő szavak. Egyes emberek antennái másokénál érzékenyebbek arra, hogy a pozitív és negatív szavakat egyaránt meghallják azoktól, kiknek a véleményére adnak. Míg a negatív, kritikus szavak lerombolhatják őket, addig a pozitív, bátorító szavak hallatán valósággal kivirágoznak. Azok az emberek, akiknek szükségük van a szóbeli megerősítésre, arra is hajlamosak, hogy maguk is több bátorító szónak, megjegyzésnek adjanak hangot. Abból indulnak ki, hogy mivel nekik is olyan nagy szükségük van a szóbeli dicséretre, így azokra az életükben fontos helyet elfoglaló szeretteiknek is nyilván ilyen nagy szüksége van. Míg a legtöbb ember szívesen hall dicsérő szavakat, addig azok, akiknek elsődleges szeretetnyelve az elismerő szavak, kifejezetten áhítják azokat. Gyakran az egész életüket a kilátásba helyezett/helyezhető a dicséret köré építik fel, sőt, ők ha szükséges, még a negatív igazságok kimondására sem hajlandók.

Azoknak a házastársaknak és másoknak, akik e szeretetnyelv által szeretnék nagyrabecsülésüket/értékelésüket/megerősítésüket közölni valakivel, gyakorolniuk kell magukat abban, hogy érzéseiket szóban is kifejezzék. Annak, akiből a szeretetnyelv e típusa hiányzik, eleinte kínos lehet hangosan kimondani, amiről ő azt feltételezi, hogy az evidens, hogy a másik azt is úgyis tudja. Az olyan egyszerű szóbeli megerősítések, mint a “Jó munkát végeztél!” vagy a “Büszke vagyok rád!”, nagyban hozzájárulnak az önbizalom építéséhez, egyben pedig azon embertársa képzeletbeli “szeretettartályainak feltöltéséhez”, akinek szüksége van az elismerő szavakra.

2. Szívességek. Ha az ember elsődleges szeretetnyelve a szívességekben nyilvánul meg, akkor a segítség nyújtását és kapását az embertársa szeretete jelének tekinti. Mikor egy ilyen személy házastársa például elvégzi a házimunkát, akkor erőfeszítéseit a másik házasfél őiránta való szeretete megnyilvánulásaként értelmezi, még akkor is, ha szeretetteljes szavak egyébként nem kísérik annak tettét. Ha azonban a szívességet tevő házasfél szeretetnyelve nem a szívességek, akkor ő talán tudatában sincs annak, hogy tettei mekkora jelentőséggel bírnak felesége vagy férje számára. Lehet, hogy ő csupán azért állt neki mosogatni, mert a mosogató már tele volt tányérokkal. Szívessége e házi munkát sűrűbben végző felesége fülében viszont egy szerelmes daléhoz hasonló melódiát zeng.

Ezt a szeretetnyelvet beszélő emberek gyakran a színfalak mögött találhatók, ők azok, akik elvégzik mindazt, amire senki más nem vállalkozott önként. Ez az ő ajándékuk a szeretett embertársaiknak. Feltételezik, hogy a szolgálatuk haszonélvezői megértik értük való tetteik okait, de frusztráltak lesznek, amikor úgy érzik, hogy azt magától értetődőnek, természetesnek tekintik. Az a feleség például, aki ezt a szeretetnyelvet beszéli, szeretve érzi magát, mikor férje elvégzi a ház körüli teendőket, sokszor előfordul viszont, hogy amikor ő viszonozza azt férje felé, és tesz érte valamit, a férfi nem ismeri fel, hogy az a szeretet egy megnyilvánulása volt irányába. Ez persze azért is lehet, mert az ő szeretetnyelve épp az elismerő szavak, így a nő mindazon próbálkozása, hogy férje iránt való szeretetét szívességek által mutassa ki, nem kap elismerést, a “szeretettartálya” így pedig üres marad.

3. Ajándékok. Mindannyian ismerünk olyan embereket, akik mindenhová ajándékot visznek. Majdhogynem mindig “van a tarsolyukban valami kis apróság” az életükben fontos szerepet betöltő embereknek. Ezek az emberek az ajándékozásból élnek, így mikor őket ajándékozzák meg, a szeretet-tartályuk feltöltődik. Mások azonban olykor félreértik ezen személyek arra való igényét, hogy a szeretetüket ajándékozás által fejezzék ki, és az állandó ajándékozást egyfajta megvesztegetésként vagy valamiféle ellenszolgáltatás elvárásaként értelmezik. Ha az ajándékozás az ember elsődleges szeretetnyelve, akkor általában az ajándék minőségére és az ajándék megszerzéséért tett erőfeszítésre is nagy hangsúlyt fektet. Az ajándék nem kell drága legyen ahhoz, hogy az ezt a szeretetnyelvet beszélők néha nagyobb jelentőséget tulajdonítsanak neki, mint amilyennek az őt megajándékozó azt szánta. Ha például egy nőnek az ajándékozás az elsődleges szeretetnyelve, akkor előfordulhat, hogy többet lát bele a férfi ismerősétől ajándékba kapott egyszerű kis karkötőbe, mint amennyi a férfi szándéka volt. Holott lehet, hogy a férfi csak egy kiárusításon találta azt, eszébe jutott, hogy közeledik a nő születésnapja, és egy hirtelen impulzustól vezérelve vette meg. A hölgy viszont úgy értelmezi az ajándékot mint a férfi szerelmi vallomását, és azt kezdi feltételezni, hogy a kapcsolatuk egy belsőségesebb fordulatot vesz.

Fontos az életünkben lévő azon embereket is helyesen érteni, akik az ajándékozáson keresztül adnak és kapnak szeretetet. Ha felismerik, hogy ez az elsődleges szeretetnyelvük, akkor mindazok, akik számára ez a személy fontos, megtanulhatják, hogy figyelmes kis ajándékokon keresztül fejezhetik ki feléjük szeretetteljes érzéseiket. Egy szál rózsa, egy illatgyertya vagy egy vicces üdvözlőkártyácska nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy feltöltsük annak a személynek a szeretettankját, aki a szeretetet ajándékozásként értelmezi.

4. Minőségi idő eltöltése. Azoknak az embereknek, akik ezzel az elsődleges szeretetnyelvvel rendelkeznek, a minőségi idő általában tartalmas beszélgetésekhez kötődik. A mély beszélgetések órái teremtik meg számukra az érzelmi kapcsolatot. “Ha ez a személy annyira törődik velem, hogy ennyi időt tölt velem, akkor biztosan szeret is” - hangzik a belső monológ érvmenete.

A szeretetet közvetítésének legjobb módja egy olyan ember felé, akinek az elsődleges nyelve minőségi idő közös eltöltése, ha kizárjuk a zavaró tényezőket, például kikapcsoljuk a telefont és a tévét, és valóban ráhangolódunk arra, amit mond. Tudatosan gyakorolhatjuk, hogy töretlen figyelmünk jeléül rövid verbális visszajelzéseket adjunk. Az elterelődött és hanyatló figyelmű hallgató ugyanis többet mond ennek az illetőnek, mint amennyit gondolnánk, már persze, ha nem ez az elsődleges szeretetnyelvünk. A figyelem folyamatos megszakítása az ilyen a személynek ugyanis a következőt üzeni: “Nem vagy elég fontos ahhoz, hogy csak rád figyeljek”. Azok, akik ezzel az elsődleges szeretetnyelvvel rendelkező személynek akarnak szeretetet adni, elkülöníthetnek egy csak neki szánt időt, amit aztán minden megszakítás nélkül töltenek együtt. Annak a személynek, akinek minőségi időre van szüksége, a közös élmények, a közös nevetések és a fontos dolgokról való beszélgetés tölti fel a szeretettankját.

5. Testi érintés. A testi érintés minden ember egészségéhez és jólétéhez elengedhetetlen. Azok a babák, akik csecsemőkorukban nem kapnak elég szeretetteljes érintést, nem fejlődnek rendesen, és élethosszig tartó rendellenességeik alakulhatnak ki. Vannak azonban olyan emberek, akiknek nagyobb szükségük van a fizikai érintésre, mint másoknak. Egy szeretetteljes ölelés, a hát megcirógatása, a kéz megfogása, vagy egy egyszerű vállon veregetés egytől-egyig szeretetet közvetít ezen emberek felé. Mindezen gesztusok jelentik a szeretet azok számára, akiknek ez az elsődleges nyelvük. Bár ennek a szeretetnyelvnek maga a szex is része lehet, a fizikai érintés iránti igény alapvetően nem szexuális színeztű, hátterű. Egy érintés, egy simogatás, egy ölelés, vagy egy ártatlan puszi mind megtölti az ilyen emberek szeretet-tartályát.

Amikor azonban az ilyen személy próbálja meg fizikailag kifejezni a szeretetét olyasvalakinek, akinek nem ez az elsődleges szeretetnyelve, már kész is félreértés. Olyan ártatlan emberek ellen is indítottak már szexuális zaklatási pereket, akik azt hitték, hogy a mások által szexuális közeledésként értelmezett gesztusuk által voltaképp csak tiszteletet és szeretetet közvetítenek. Akiknek ez az elsődleges szeretetnyelvük, azoknak nem szabad elfelejteniük, hogy az érintés sok különböző dolgot jelenthet, és hogy a szándékuk kommunikációja nem mindig egyértelmű. A testi érintés igénye a házasságban is feszültséget okozhat, amikor az egyik fél egyszerűen csak oda akar bújni a másikhoz, a másik viszont ezt a testi érintést már szexuális felkérésként értelmezi. Ha világosan tudnak beszélni arról, hogy melyik félnek milyen érintésre van szüksége, az mindkét házastársnak segíthet elsajátítani, hogyan töltsék fel a másik szeretet-tartályát.

A szeretet közlésének sokféle módozata van, Krisztus követőiként pedig mindegyiket be kell vessük. A kapcsolataink terén fontos megértenünk, hogyan milyen rugóra jár az agyunk, valamint hogy pontosan hogyan részesülhetnek szeretetünkben azok, akiket szeretünk. Az emberi természet összetettségének beható megismerése segítségünkre van abban, hogy szeretettel reagáljunk mindazokra, akiket Isten az életünkbe helyez, Az 5 szeretetnyelv című írás pedig egy jó kiindulópont.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mely az öt szeretetnyelv?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries