settings icon
share icon
Kérdés

Mi az Őrtorony Társulat?

Válasz


Az Őrtorony Társulat egy olyan szervezet, mely a Jehova tanúi vezetőinek irányítása alatt áll. Az Őrtorony Társulat 1865-jött létre, jelenleg pedig New Yorkban (Brooklyn állam) van központja. A társulat nem csupán tetemes befolyással bír tagjai élete felett, hanem már egészen addig is elmentek, hogy saját Biblia fordításukat is kiadták Új Világ Fordítás címmel. Az alapítása óta számos vezetőt megélt társulat mára a bibliahű kereszténység egyik fő kihívójává nőtte ki magát. Azzal párhuzamosan, hogy a Jehova tanúi azt állítják magukról, hogy ők Jehova Isten egyetlen igaz követői, az Őrtorony Társulat nem egyszerűen ellenez-, hanem egyenesen tagad számos alapvető bibliai tanítást. A következőkben számbavesszük a legpregnánsabb ilyen példákat.

Először is az Őrtorony Társulat rossz választ ad a vallást érintő kérdések legfontosabbikára, vagyis Jézus Krisztus személyének mibenlétére. Az Őrtorony Társulat tanai szerint Jézus Krisztus valójában csak egy teremtett lény, pontosan Jehova Isten legelső teremtménye, de nem maga a testté lett Isten, mint ahogyan azt a Biblia világosan tanítja (Títusz 2:13; Kolossébeliekhez 2:9). Ezzel Jézus Krisztust teremtménnyé degradálják, el nem ismervén az Őt megillető tisztet, ami világmindenség Teremtőjeként kijár Neki (Kolossébeliekhez 1:16-17; János 1:1-3). Valójában az ariánizmus évezredes hibáját ismétlik. A niceai zsinat eretnekségként elvetette Arianus tanait. Nekünk azonban nem kell emberi tanácsok döntéseire támaszkodnunk ennek megítélésben sem, hiszen maga a Biblia mutat rá pontosan ezekre a dogmatikus visszásságokra.

Életbehívása óta Őrtorony Társulat folyamatosan tagadja a Szentháromság Istenének (Egy lény, aki három egyenrangú-, és együtt-létező személye az Istenségnek) bibliai tanát, és azt állítja, hogy a kereszténység Istene csupán a Sátán hamisítványa. Charles Taze Russell a Jehova tanúi alapítójának és a Társulat egykori elnökének állítása szerint Isten keresztény képzete nem más, mint "maga az ördög". Az Őrtorony Társulat istene nem azonos a Biblia Istenével, és ezért nincs is hatalma az embereket bűneik következményétől megmenteni.

Mikor arra tettek kísérletet, hogy a bibliai exegézis (a Biblia értelmezésének tudománya) segítségével igazolják tanaikat, az Őrtorony Társulat 1961-ben kiadta saját fordítását. Az Új Világ Fordításként ismert fordítást a Jehova tanúi a Biblia szövegének egyetlen helyes változataként tartják számon. Ez a fordítás teljesen egyedi annak tekintetében, hogy világszerte ez az egyetlen ismert esete, hogy valaki(k) szándékos és módszeres kísérlet tettek arra, hogy a Szentírás Istentől ihletett szövegét egy adott csoport tantételeihez igazítsák és szerkesszék. A teljes görög teológiai közösség, felekezeti hovatartozástól függetlenül, egy emberként kritizálta a fordítás hiteltelenségét, vagyis azt, hogy a lelki üdvösségünk szempontjából meghatározó biblia szövegeket egyszerűen helytelenül fordították le.

A napjainkra már elhunyt Dr. Bruce Metzger, aki a Princeton egyetem újszövetségi nyelvtanáraként sok — szövegkritikai módszert elemző — nagyra értékelt könyv írója, így nyilatkozott a témában: "A Jehova tanúi számos hibás görög fordítást foglaltak bele az Újszövetség fordításukba." Dr. Robert Countess szerint, aki Ph.D. disszertációját az Új Világ Fordításról írta, "az Őrtorony Társulatnak nem sikerült fordításukat a dogmatikai befolyástól semlegesnek megőriznie. Így csak szélsőségesen elfogult műként tekinthetünk rá, mely egyes helyeken kifejezetten igaztalan."

Egy további ok, amiért el kell vetnünk az Őrtorony állításait az, hogy már sok alkalommal prófétáltak hamisan. Az Őrtorony Társulat számos esetben bejelentette már a világ végének közeli bekövetkeztét, többek között 1946-ban, 1950-ben és 1975-ben. Azon állításuk fényében, mely szerint korunkban ők Isten egyetlen igaz szócsöve a Földön, próféciáik ismételten nyilvánvaló hazugságoknak bizonyultak. A társulat hamis próféciáinak története éles ellentétben áll azzal, amit a Szentírás Isten igaz prófétáiról kijelent: „Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog: ez az a szó, a melyet nem az Úr szólott; elbizakodottságból mondotta azt a próféta; ne félj attól" (V.Mózes 18:22).

Ezen felül az Őrtorony Társulat tiltja a katonai szolgálatban való részvételt, az ünnepnapok megünneplését, és a nemzet zászlója előtti tiszteletnyilvánítást. A Jehova tanúi mindezt úgy indokolják, hogy azért éreznek ilyen erős elkötelezettséget ezen korlátozások betartására, mert ők Jehova Isten különleges kiválasztott emberei. Az Őrtorony Társulat ezekben a dolgokban Sátán eszközeit látja, melyek képesek az embert Jehovától elszakítani. A társulat az egész világrendszert, vagyis minden olyan tevékenységet, mely nem kötődik szervezetükhöz, a sátáni rendszer részének véli, és így tiltja is azokat. Ebbe beleértik a vérátömlesztést is, amiről a társulat hibásan azt hiszi, hogy a Szentírás tiltja. Az Őrtorony Társulat azt nyilatkozta a vértranszfúzióról, hogy „meglehet, hogy ez a beavatkozás képes nyomban meghosszabbítani pillanatnyi életünket, azonban az is lehet, hogy általa elveszítjük örök életünket." A társulat hibásan feltételezi azt, hogy az az étkezési tilalom, mely a vér elfogyasztását tiltja (I.Mózes 9:4; Apostolok Cselekedetei 15:28-29), kiterjed a vérátömlesztés modern kori gyakorlatára is. A transzfúzió tiltása sok Jehova tanújának életébe került, egyes esetekben még a gyermekeik és életükkel fizettek.

Annak ellenére, hogy ismételten hamisan prófétáltak, hogy híveiket szekták módjára elszigetelik, és hogy a Bibliát eklatáns módon félrefordították saját teológiájuk igazolására, az Őrtorony Társulat minden évben újabb gyanútlan tagokkal gyarapodik. A bibliahű kereszténység feladata, hogy készen álljon ezeket a tévtanokat az „egészséges tudománnyal" megcáfolni (Títusz 1:9). Júdás apostol is buzdít minket, „ hogy tusakodjatok a hitért, a mely egyszer a szenteknek adatott" (Júdás 3).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az Őrtorony Társulat?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries