settings icon
share icon
Kérdés

Mi az az okkult?

Válasz


A szótári definíció szerint az okkult szó jelentése "rejtett, titkos és rejtélyes, erős természetfölötti vonatkozásokkal társítva." Okkult praktikákra példa: az asztrológia, a parapszichológia, az ún. fekete vagy sötét tudományok, a varázslás (Wicca), a fekete és fehér mágia, a jóslás minden formája, a Ouija táblák (ejtsd "vidzsi"), a tarot kártyavetés, a spiritizmus és minden ágazata, és a sátánizmus. Az embert már rég letűnt korok óta mindig is foglalkoztatta az okkult. Okkult praktikák és a médiumok vélt látói képessége emberek millióit csalta kelepcébe. Messze nem igaz, hogy ez csak a tudatlan és alacsony iskolázottságú embereket érintené. Az okkult számos eleme, még a tudományosan és technológiailag igen fejlett korunkban is, képes lenyűgözni az embereket.

Egyfelől az okkult az ember természetes kíváncsiságára apellál. Sok ember, aki később belefolyik az okkultba, először ártalmatlannak tűnő játékokkal kezdi puszta kíváncsiságból. Ilyen táblajáték az ún. Ouija tábla is. Sokan, akik ilyen játékos formában kezdték, azon kapták magukat, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre merülnek az okkult tanokba és praktikákba. Az effajta tevékenység futóhomokszerűen szippantja magába az embert, vagyis nagyon könnyű beletévedni, de annál nehezebb kimászni belőle. Másfelől az okkult egyszerű és gyors válaszokat ígér az élet feszítő kérdéseire. Az asztrológus örömmel elárulja teljes jövőnket, a Ouija tábla és a tarot kártya segít eligazodni utunkon, a médium pedig megidézi Aranka néni szellemét, aki megnyugtat, hogy a túlvilágon minden csak szép és jó. Az okkult tanok és gyakorlatok kivétel nélkül mind démoni (bukott angyali lények) entitások irányítása alatt állnak. Ők pontosan tudják, hogy mi az a mennyiségű információ, ami még szükséges az áldozataik becsalizásához, miközben észrevétlenül egyre nagyobb és nagyobb hatalmat nyernek szívük és az elméjük felett.

Az okkult tanok és praktikák veszélyeit nem lehet eléggé hangsúlyozni. A Szentírás világosan kijelenti, hogy Isten utál minden okkult dolgot és óvva intette a zsidókat is, hogy ezekben részt vegyenek. A zsidókat körülvevő nemzetek kivétel nélkül mind telis-tele voltak olyan okkult gyakorlatokkal, mint a jóslás, varázslás, boszorkányság, és a spiritizmus. Ez a valós oka, hogy Isten miért adta ezeket a népeket az izraeliták kezére, és hogy miért adott hatalmat nekik arra, hogy kiűzzék őket az Ígéret földjéről (V.Mózes 18:9-14). Az Újszövetség azt is tudtunkra hozza, hogy az okkult tanok és praktikák iránti érdeklődés megnövekedése a végidők félreismerhetetlen jele. „A Lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén" (1.Timótheusbeliekhez 4:1).

Hogyan ismerjük tehát fel az okkult befolyást, valamint azokat, akik ezt propagálják. Pál apostol és Barnabás története az egyház kezdetének korából jó kiindulási pontként szolgál: „És eljárván a szigetet mind Páfusig, találkozának egy ördöngős hamispróféta zsidóra, kinek neve vala Barjézus; Ki Sergius Paulus tiszttartóval, ez okos emberrel vala. Ez magához hivatván Barnabást és Saulust, kíváná hallani az Isten beszédét. Elimás, az ördöngős azonban (mert így magyaráztatik az ő neve) ellenkezik vala velök, igyekezvén a tiszttartót elfordítani a hittől. De Saulus, ki Pál is, megtelvén Szent Lélekkel, szemeit reá vetve, Monda: Ó minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szűnöl-é meg az Úrnak igaz útait elfordítani?" (Apostolok Cselekedetei 13:6-10).

Ebből a beszámolóból jól kitűnik az okkult befolyás alatt lévő emberek számos tulajdonsága. Ők valójában ördöngős (azaz démoni megszállás alatt lévő) hamis próféták (6.vers), akik tagadják a kereszténység legfőbb tanait, úgy mint Jézus Krisztus teljes isteni mivoltát, az ember bűnbeesését, a menny és a pokol valósságát, a megváltás ajándékát, valamint Jézus Krisztus megváltó keresztáldozatát. Az igerészből az is jól kitűnik, hogy igyekeznek embereket manipulálni, és kifejezetten a magas beosztásban lévő embereket (itt tiszttartó) eltántorítani a hittől (6.-7. vers). Továbbá minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy megakadályozzák Jézus Krisztus igaz evangéliumának terjedését, azzal hogy minden erejükkel ellenállnak a Jézus szolgáinak (8.vers). Sátán és démonjai minden alkalommal örülnek, ha a Jézus Krisztusba vetett hitet megrövidíthetik, ha az evangélium örömhírét felvizezhetik, és ellaposíthatják, hogy az emberek elvessék azt.

Helyes az okkultot minden egyes vonatkozásával együtt jó nagy ívben elkerülni. Józannak és ébernek kell maradnunk. „Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen (1 Péter 5:8). Az éberség azt is jelenti, hogy tudatában kell legyünk Sátán csalárd trükkjeinek, azonban ügyelnünk kell, hogy el ne merüljünk az okkult tanok, praktikák és jelenségek minden apró részletébe. Jobban tesszük, ha inkább megértjük és felfogjuk Sátán végső célját, vagyis azt, hogy ő lelkünk elpusztítására törekszik. Ha feltesszük Isten teljes fegyverzetét (Efézusbleiekhez 6:10-18), akkor képesek leszünk szilárdan állni a támadásokkal szemben is és a gonosz „minden tüzes nyilát" megoltani.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az az okkult?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries