settings icon
share icon
Kérdés

Hogyan reagáljon a keresztény arra a barátjára, aki nyilvánosságra hozza magáról, hogy meleg, azaz coming outol?

Válasz


E bukott világban élő keresztény hívőként természetesen az élet legkülönbözőbb területeiről is lesznek barátaink és/vagy rokonaink. A mai kultúrában egyre nagyobb valószínűséggel eshet meg, hogy néhány nem üdvözült barátunkról kiderül, hogy “meleg”, erre pedig nekünk megfelelően kell tudnunk reagálni.

Ahhoz, hogy a környezetünkben élőkhöz - beleértve azon embertársainkat, akik homoszexuálisnak vallják magukat - megfelelően viszonyulhassunk, tisztában kell lennünk az Isten személyét illető bizonyos tényekkel, és ismernünk kell az emberi bűnös természet mibenlétét. Keresztényként felismerjük, hogy minden egyes embernek szüksége van Isten szeretetére és kegyelmére, beleértve azon barátainkat is, akikről kiderül, hogy melegek. Keresztényként Krisztus követei vagyunk (2.Korinthusbeliekhez 5:20). Krisztus által kapcsolatunk van az élő Istennel, általa pedig másoknak is felajánlhatjuk az örök élet élő reménységét.

Nem helyes megszakítanunk a kapcsolatot nem üdvözült barátainkkal, csak mert kiderül róluk, hogy melegek. Jézus szabadon adta magát társul a bűnösök mellé, beleértve a prostituáltakat, és kora társadalmának páriáit is (lásd Lukács 5:30; 7:34). Jézus ismerte az Atyját, és egyidejűleg azt is tudta, mi lakozik az emberben (János 2:25). Ez tette Őt alkalmassá arra, hogy az Istentől távol állókat az üdvösségre vezesse. Mi, keresztények, is készen állhatunk erre, ha tanulmányozzuk a Bibliát, és követjük a Szent Lélek vezetését.

Fontos szem előtt tartani, hogy Isten maga az abszolút igazság és az abszolút szeretet (2.Mózes 34:6-7). Fia engesztelő áldozata nélkül Isten nem bocsáthatja meg a bűnt “csak úgy”. Az ember minden elkövetett bűnéért számot kell adjon, saját bűneiért pedig lehetetlen megfizetnie. Bűnbocsánat tehát kizárólag Krisztus által van.

Mindenkivel szemben, akiket Isten az utunkra állít, Péter apostol parancsát kell kövessük, beleértve azon barátokat is, akikről kiderül, hogy melegek: “Az Úr Istent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben. Mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, a ki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel: Jó lelkiismeretetek lévén...” (1.Péter 3:15-16). Készen kell tehát állnunk az Istenről, a bűnről és az üdvösségről szóló igazságot átadni nekik; ezt a számadást “szelídséggel és félelemmel” vigyük véghez, miközben mindenekelőtt az Úr Jézus Krisztust igyekszünk magasztalni.

Azoknak a barátainknak, akik nyíltan felvállalják melegségüket, meg kell érteniük, hogy a homoszexualitással kapcsolatos álláspontunk megegyezik a Biblia álláspontjával, vagyis hogy a homoszexuális nemi gyakorlatot bűnösnek tekintjük (lásd Rómabeliekhez 1:26-27). Ugyanakkor hallaniuk kell arról is, hogy a Biblia szerint a homoszexualitás nem “nagyobb” vagy “kisebb” bűn, mint bármelyik másik. Azt is tudniuk kell, hogy a Biblia szerint Isten megbocsátása mindenki számára szabadon elérhető. Az evangélium “...Istennek hatalma...minden hívőnek idvességére...” (Rómabeliekhez 1:16).

Ha egy barátunk elmondja nekünk, hogy homoszexuális, akkor úgy adjuk meg az illetőnek járó szeretetet és tiszteletet, hogy közben helyeselnénk a meleg életmódját. Imádkoznunk kell azért, hogy adjon neki “...az Isten megtérést az igazság megismerésére” (2.Timótheushoz 2:25). Törekedjünk a Szent Lélekkel betöltekezni, és a Lélek gyümölcseire tekinteni, mikor így teszünk. “Az Úr Istent pedig ”...megszenteljük a szívünkben” (1.Péter 3:15). Ügyeljünk arra is, hogy beszédünk “...mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett; . . . tudjátok, hogy mimódon kell néktek kinek-kinek megfelelnetek” (Kolossébeliekhez 4:6).

EnglishVissza a magyar oldalra

Hogyan reagáljon a keresztény arra a barátjára, aki nyilvánosságra hozza magáról, hogy meleg, azaz coming outol?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries