settings icon
share icon
Kérdés

Mekkora jelentősége volna Noé bárkája felfedezésének?

Válasz


Az utóbbi években többször röppent fel a hír, mely szerint megtalálták Noé bárkáját. Számos helyről jelentették ezt a törökországi Ararat hegytől egészen az iráni hegyvonulatokig. Mások azt állítják, hogy az Ararat hegy valójában máshol áll, mint ahogyan azt vélik. Cikkünk célja azonban nem az, hogy igazságot tegyen a Noé bárkájáról megjelenő hírek között. A kérdés melyre a választ keressük inkább az, hogy milyen jelentőséggel bírna egy ilyen felfedezés, vagy még konkrétabban: egy ilyen felfedezés valóban elősegítené azt, hogy az emberek megtérjenek Istenhez?

Egy olyan hajótestszerű szerkezet felfedezése a Közel-Kelet hegységeiben, melyet a rádiókarbonos eljárás időszámításunk előtt 2500 évre datál, és mely még állatok nyomait is magán viseli, kétségkívül nagy felfedezésként vonulna be a történelemkönyvekbe. Azoknak az embereknek, akik hisznek Isten létezésében, és a Bibliára, mint Isten tévedhetetlen Igéjére tekintenek, azok számára ez mindenképp nagy bizonyítéka volna a Biblia igaz kijelentésének. Továbbá egy ilyen esemény erősítené azt a nézetet, mely szerint az egész emberi történelem a Bibliában lejegyzett módon ment végbe. Egy tudományosan is igazolt lelet előkerülése sok nyílt gondolkodású szkeptikust és sok útkereső embert arra késztetne, hogy felülvizsgálják Istenhez való jelenlegi hozzáállásukat. Akik azonban már szellemileg elzárkóztak, vagyis a bigott hitellenzők és a hitvalló ateisták számára semmi jelentősége nem volna egy ilyen leletnek.

A Rómabeliekhez írt levél 1:19-20 része kijelenti „Mert a mi az Isten felől tudható nyilván van ő bennök; mert az Isten megjelentette nékik: Mert a mi Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek." Ha egy ember visszautasítja Istennek azt a bizonyítékát, ami folyamatosan körülvesz minket az univerzumban, akkor igazából semmilyen bibliai vonatkozású régészeti felfedezés nem fogja megváltoztatni gondolkodását. Az Úr Jézus Krisztus ezt így jelenti ki a Lukács 16:31-ben: „Ő pedig monda néki: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad." Nincs olyan felfedezés, érv vagy csoda, amely képes egy olyan ember gondolkodását megváltoztatni, akit a Sátán megvakított (2.Korinthusbeliekhez 4:4), és aki kemény szívvel valamint zárt elmével fogadja az Evangélium éltető fényét.

Másfelől viszont vajon számítana-e, ha megtalálnák Noé bárkáját? Nem, a hithű keresztény szemszögéből sem számítana, hiszen ez a hit nem régészeti leletek bizonyságán nyugszik, hanem Isten ajándékán, ami nem más mint maga a hit. A keresztény hit magára a hitre épül. „Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, a kik nem látnak és hisznek" (János 20:29). Két olyan dolog is van, amiért valószinűleg sosem fog előkerülni a bárka. Az egyik ilyen egyszerűen az, hogy a fa nagy értéket képviselt volna az özönvíz után, hiszen jól lehet, hogy abből kellett Noénak és családjának otthonaikat megépíteniük. Az is lehet, hogy Noé és leszármazottjai később más célokra használták a lebontott faanyagot. A másik dolog az, hogy a megközelítőleg 4500 év már nem kímélte volna a bárka maradványait, még ha Noé és családja fel sem használja azt. Ha a fa 4500 éven keresztül védtelenül ki van téve a környezeti behatásoknak, akkor egyszerűen semmivé foszlik.

Míg Noé bárkájának felfedezése egy nagyszerű és erőteljes régészeti leletként szolgálna, addig a hithű keresztények meggyőződése és hite messze nem ettől függ. Noé bárkája, a Frigyláda, vagy az Édenkert megtalálása sem fogja bebizonyítani Isten létezését azoknak, akiket nem maga Isten von közel magához (János 6:44). „A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés" (Zsidókhoz 11:1).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mekkora jelentősége volna Noé bárkája felfedezésének?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries