settings icon
share icon
Kérdés

Mi az a new age mozgalom?

Válasz


A new age kifejezés az 1970-es és 80-as években született, jelentése egyszerűen "új kor". A new age eszméit a "New Age Journal" lap-, valamint Mark Satin New Age Politics című könyve propagálta. Marilyn Ferguson A vízöntő összeesküvés című bestsellere a new age társadalmi és filozófiai vonatkozásait tárja olvasói elé. Ferguson műve a mozgalmon belül hamar magas rangra emelkedett, és ha hivatalosan nem is-, de gyakorlatban a mozgalom meghatározó alapműveként tartják számon. A Los Angeles Times írója, Russel Chandler, az Értsük meg a New Age-et című cikkében így ír: "Ha Ferguson jegyzi a new age "Bibliáját", akkor Shirley Maclaine a mozgalom főpapja, helyesebben a papnője."

Shirley Maclaine könyve, mely a Találd meg önmagad magyar címet viseli, bemutatja, hogy az írónő milyen vonakodva "tért meg" a new age hitre. Ez a könyv leírja utazásait és tanulmányait, melyeknek részét képezik a sci-fi szerű dimenziók, a testen kívüli utazás, a kapcsolatfelvétel földönkívüli lényekkel, transz állapotban való szellemmediáció (szeánsz), és a láthatatlan világ "idegenvezetős" (szellem vezető) bemutatása. Maclaine második könyve, mely Tánc a fényben címen jelent meg, beszámol az írónő a jóga világába tett kirándulásáról, és emellett még a reinkarnációról-, a kristályokban rejlő erőkről-, hindu mantrákról-, és előző földi életekről is részletesen beszél, melyek emlékeit akupunktúrás technikákkal idézték fel. A szellem vezetői arról is felvilágosították az írónőt, hogy minden egyes személy maga Isten, továbbá az írónő azt a bölcsességet is továbbította felénk, mely szerint minden személy létezése korlátlan. Ennek tényét az embereknek állítólag már csak fel kell ismerni. (Chandler oldal 6-2).

A new age gyökerei egészen a keleti miszticizmusba nyúlnak vissza, ami az elmét megkerülve, kerülőutakon jár. Filozófiája szerint egy új érzékszerv, a harmadik szem, képes mindenkinek szellemi fényt adni. Az ún. "médium-énünk" kifejlesztésére kell törekednünk, és elménk jelzéseit egészen addig kell tudatosan figyelemen kívül hagyjuk, míg el nem érjük a célt, vagyis a "kozmikus tudatosság" állapotát. A new age szerint az elme képes valóságot teremteni.

Neil Anderson könyvében, mely a Séta a sötétségen át címet viseli, így ír a new age mozgalomról: "A new age mozgalom nem vallásnak-, hanem saját gondolkodásunk és a valóság megértésének új módjaként tekintendő. A természet szerinti emberre, mely rég kiábrándult már a szervezett vallásból és nyugati racionalizmusból, nagyon vonzóan hat. Ez az ember ugyanis vágyik a szellemi valóság után, de nem akarja feladni a materializmust, nem szeretne élete erkölcsi problémáival foglalkozni, vagy nem akar semmilyen felsőbb lény fennhatósága alá kerülni" (22. oldal). Anderson a következő pontok mentén foglalja össze a new age gondolkodását (22-24. oldal):

(1) Monizmus. Az a hit, mely szerint minden egy, és egy minden. A történelem valójában nem is az emberiség bűnbeeséséről, majd az Isten kegyelméből való megváltásról-, hanem sokkal inkább arról szól, hogy az emberiség a szellemi sötétség állapotába zuhant, csak hogy majd lépésről lépésre visszaemelje saját magát önnön erejéből a megvilágosodás állapotába.

(2) Minden Isten. Ha minden egy, Istent is beleértve, akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a minden maga Isten. A panteista felfogás szerint, minden, tehát a fák, a csigák, a könyvek és az emberek is mind egy és ugyanazon isteni esszenciával rendelkeznek. Azt a személyes Istent, aki saját magát a Szentírásban-, majd a testté lett Jézus Krisztusban kijelentette, teljességgel elvetik. Mivel Isten egy személytelen erő, ezért a new age követőinek nem is kell Őt szolgálniuk. Isten csak egy valami, és nem egy valaki.

(3) Változás áll be a tudatosságban. Ha mi vagyunk Isten, akkor annak tudatában is kell lennünk. Ki kell fejlesszük kozmikus tudatosságunkat, meg kell világosodnunk, és rá kell hangolódnunk a kozmikus tudatosság rezgésszintjére. Egyesek, akik elérik ezt a megvilágosult állapotot, azt állítják, hogy újjászülettek. Ez persze bibliai megtérés férce. A lényeg ugyanis nem csupán abban rejlik, hogy higgyünk és elmélyülten elmélkedjünk, hanem abban, hogy kiben és miben hiszünk, és min elmélkedünk. Jézus Krisztus az egyetlen igaz, személyes, és objektív valóság, mint ahogyan ezt Ő is mondta: „Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam" (János 14:6).

(4) A kozmikus evolúciós optimizmus tételeit tanítják. Ezek szerint egy új kor hajnalán állunk. Fel fog állni egy új világ kormány és új világrend fog alakulni. A new age gondolkodói úgy vélik, hogy az ún. világtudat fokozatosan egyesülni fog egészen a teljes egység eléréséig. Ez a Biblia szerint azonban egy hamis királyság lesz, amelyet maga Sátán vezet. Jézus Krisztusnak valódi és maradandó királysága van, és egy napon békében fog uralkodni a földön mindazok fölött, akik Megváltóként és Királyként fogadják el Őt (Jelenések 5:13).

(5) A new age-erek saját valóságukat kreálják meg. Úgy gondolják, hogy a puszta hitük által képesek valóságot teremteni, és ha hitüket megváltoztatják, akkor azzal a valóságot is képesek megváltoztatni. Az összes erkölcsi gátat eltörölték. Nem létezik már abszolút érvényű igazság, hiszen a jó és a rossz erkölcsi kategóriái között sem tesznek különbséget. Semmi sem valós, míg valaki azt nem állítja, hogy az adott dolog valós és igaz. Ha azonban a véges emberek határozhatják meg az örökkérévényű igazság fogalmát, akkor az egész társadalmunk iszonyú nagy bajban van. Ezek az abszolút erkölcsi kategóriák kizárólag az örökkévaló Istentől származhatnak. Ha a jó és rossz erkölcsi kategóriái nem örök és abszolút érvényűek, akkor az ember szívének minden gondolatával és kezének minden alkotásával végső soron saját pusztulásának magvait veti el.

(6) A new age-erek a sötétség királyságával lépnek kapcsolatba. Pusztán azért, mert a médiumot "közvetítőnek" vagy "jósnak"-, a démonokat pedig "szellem vezetőnek" nevezzük, attól még lény(eg)ük tekintetében mit sem változnak. Ez a sötétség királyságának hatalma, melyben Sátán az úr. Mindazok, akik ilyen tevékenységekben érintettek egy olyan világgal lépnek kapcsolatba, amely szöges ellentétben áll a Jézus Krisztusban testben kijelentett bibliai Teremtő Istennel. Jézus Krisztus győzedelmet vett a sötétség minden világbírója felett, Sátán birodalma felett, és Sátán ereje felett, ami maga a halál (Máté 4:1-11; Kolossébeliekhez 2:15; Zsidókhoz 2:14-18).

A New Age mozgalom egy hamis vallás, ami a személyek érzelmeire apellálva arra a gondolatra vezérli őket, hogy ők maguk Isten, és hogy saját erőfeszítéseikből és önnön cselekedeteikből képesek életük megjavítására. A valóság azonban az, hogy ebben a világban megszületünk, felnövünk, élünk és végül meghalunk. A véges természetű ember földi élete erre korlátozódik. Mi magunk soha sem lehetünk Isten, nem válhatunk Istenné. Önmagunknál ugyanis egy nagyobb személyre van szükség, aki maga képes bűneink következményét elhordozni, akiben megbocsátásra lelhetünk és akitől örök életet ajándékul vehetjük. Áldott legyen Isten Szent Neve, hogy emberré tévén önmagát Jézus Krisztusban elhozta megváltásunk. Jézus Krisztus makulátlan élete, önfeláldozó halála és testbéli feltámadása által megnyerte az összes csatánkat és elhozta nekünk, amire olyan égető szükségünk volt. Ajándékul adta nekünk Isten megbocsátását, továbbá egy értelemmel és céllal teljes életet adott, és elhozta síron túli örök életünk meginoghatatlan bizonyosságát. Ne tévesszük hát szemeink elől, hogy ki is az a Jézus Krisztus, és hogy mit tett pontosan mindnyájunkért. Olvasd el János evangéliumának 3. fejezetét! Kérd Jézus Krisztust, hogy jöjjön az életedbe és legyen Megváltód! Ő átformálja az életed, Tőle megtudhatod, hogy ki is vagy te valójában, hogy miért vagy itt, és hogy pontosan hová tartasz.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az a new age mozgalom?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries