settings icon
share icon
Kérdés

Miért fontos naponta imádkozni?

Válasz


Egyszerűen azért, mert Jézus Krisztus követői számára ez a legjobb módja az Istennel való kommunikációnak. Az imádság révén tudunk naponta párbeszédet folytatni az alkotónkkal. A naponkénti kommunikáció fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni. Annyira fontos, hogy a Szentírás több mint 250 alkalommal beszél róla. Miért fontos tehát naponta imádkozni? Először is, mert a naponkénti imádság lehetőséget ad megosztani életünk minden dolgát Istennel. Másodszor, a naponkénti imádság révén kifejezhetjük hálánkat mindazért, amit Istentől kapunk. Harmadszor, a naponkénti imádság révén megvallhatjuk bűneinket, és segítséget kérhetünk az adott bűn leküzdéséhez. Negyedszer, a naponkénti imádság imádatot és engedelmességet tükröz. Végül pedig a naponkénti imádság által elismerhetjük, hogy ki az életünk valódi ura. Vizsgáljuk meg részletesebben ezeket az okokat.

A naponkénti imádság lehetőséget ad megosztani életünk minden dolgát Istennel. Életünk körülményei naponta változnak. Ami azt illeti, a dolgok egyik pillanatról a másikra rosszra vagy jóra fordulhatnak. Isten arra hív, hogy aggodalmainkat elé tárjuk, hogy rendelkezhessen velük, és áldássá fordíthassa őket. Arra is kér, hogy osszuk meg vele örömeinket és győzelmeinket. A Jeremiás 33:3-ban ez áll: „Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!” Azt is szeretné, ha hozzá kiáltanánk, hogy megválaszolhassa az imáinkat. Hihetetlen áldásokban szeretne részesíteni, amelyekről egyébként lemaradnánk, ha nem fordulnánk hozzá imában. Végül pedig a Jakab 4:8 így int: „Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.” Isten azt szeretné, ha mindenkor közel volnánk hozzá.

A naponkénti imádság révén kifejezhetjük hálánkat mindazért, amit Istentől kapunk. Nem titok, hogy mindenért hálát kell adnunk az Úrnak, amit ad vagy tesz értünk. Jóságát és szeretetét naponta meg kell hálálnunk. Az 1Krónika 16:34 így int: „Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!” A Zsoltárok 9:2-ben a szerző azt mondja: „Hálát adok az Úrnak teljes szívemből, elbeszélem minden csodatettedet.” Azért imádkozunk naponta, hogy elismerjük naponkénti bőséges gondoskodását és hűségét.

A naponkénti imádság révén megvallhatjuk bűneinket, és segítséget kérhetünk az adott bűn leküzdéséhez. Valljuk be, naponta követünk el bűnöket, akár tudatában vagyunk neki, akár nem. Mi tehát a teendőnk Jézus Krisztus követőiként? A Szentírás világosan megmondja: „Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem” (Zsoltárok 32:5). Valld meg Istennek, amit már úgyis tud, mégpedig naponta. A naponkénti imádság jó lehetőség arra, hogy leoldjuk magunkról a bűn bénító következményeinek a terhét. A hívők oly gyakran megvallatlan bűnöket cipelnek, amelyek hátráltatják a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatot, holott imádságban alázatosan eléje kellene járulnunk és bocsánatot kérnünk. A naponkénti imádság egy másik fontos eleme, hogy kérjünk Istentől erőt megtérni a bűnünkből. Csak Isten segíthet elfordulni a bűntől, ehhez pedig arra van szükség, hogy hallja a megtérés kérését.

A naponkénti imádság imádatot és engedelmességet tükröz. Talán egy igevers sem tudja olyan jól összefoglalni, hogy miért imádkozzunk naponta, mint az 1Thesszalonika 5:16-18. „Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” Isten azt szeretné, ha gyermekei örömüket lelnék benne, imádkoznának hozzá, és hálát adnának neki. Szüntelen imádkozni egyszerűen azt jelenti, hogy rendszeresen imádkozunk, és soha nem hagyjuk abba. Az imádság egyben az imádat kifejező eszköze is, hiszen az ima által kimutatjuk, mennyire imádjuk Őt. A naponkénti imádság ugyanakkor egy engedelmes tett is, amely örömöt okoz az Úrnak, látván, hogy gyermekei a parancsolatai szerint járnak.

A naponkénti imádság által elismerhetjük, hogy ki az életünk valódi ura. A hívők tudják, hogy valójában ki az úr. Isten szuverén. Semmi sem történik a tudtán kívül (Ézsaiás 46:9-10, Dániel 4:17). Mivel Ő mindenek felett úr, méltó az imádatunkra és dicséretünkre. „Tied, Uram, a nagyság, a hatalom és a fenség, a ragyogás és a méltóság, bizony minden, ami a mennyben és a földön van! Tied, Uram, az ország, magasztos vagy te, mindenek feje” (1Krónika 29:11). Isten a mi nagy királyunk, és mint ilyen, életünk minden területét irányítja. Alázattal és az ilyen nagy és csodálatos királynak járó tisztelettel naponta át kell adnunk neki az Őt illető helyet az életünkben.

Végül, az imádság egy olyasvalami, amire minden nap vágynunk kellene. Mégis, sok hívőnek kihívást jelent megaláznia magát naponkénti imádságban. Azok számára, akik sok éve az Úrral járnak, a naponkénti imádság elavulhatott, és talán nem tükröz kellő meggyőződést vagy tiszteletet. Akár új, akár régi hívők vagyunk, az imádságra mindig úgy kell tekintenünk, mint a legjobb eszközre, amely által kommunikálhatunk Istennel. Képzeld el, hogy nem beszélgetsz egy szeretett családtaggal vagy egy közeli baráttal. Mennyi ideig tarthat egy ilyen kapcsolat? A naponkénti imádság naponkénti közösséget jelent a mennyei Atyával. Tényleg lenyűgöző, hogy Isten egyáltalán közösségben akar lenni velünk. Ami azt illeti, a zsoltáros azt kérdezi: „micsoda a halandó - mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá” (Zsoltárok 8:4, Egyszerű)? A naponkénti imádság jó módja annak, hogy megértsük ezt a hihetetlen igazságot és azt az elképesztő kiváltságot, amelyben Isten részesít.

EnglishVissza a magyar oldalra

Miért fontos naponta imádkozni?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries