settings icon
share icon
Kérdés

Ha a reinkarnáció jelensége valóban nem létezik, akkor hogy lehet az, hogy egyes emberek emlékeznek a múlt életeikre?

Válasz


A Biblia egyszer sem beszél konkrétan a reinkarnációról, hiszen egyértelmű, hogy az élet, a halál, és a túlvilági lét bibliai modellje a reinkarnáció egyik olyan típusával (ugyanis több, egymástól igen eltérő, sőt, részben ellentmondó felfogás létezik a reinkarnáció mibenlétéről – a fordító megjegyzése) sem egyeztethető össze, amiről a hinduizmus, a buddhizmus vallása, valamint az egyes New Age vagy neopogány hitrendszerek tanítanak. A Zsidókhoz írt levél 9:27-28. igeszakaszában azt olvassuk, hogy “...elvégezett dolog, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután az ítélet: Azonképen Krisztus is egyszer megáldoztatván sokak bűneinek eltörlése végett, másodszor bűn nélkül jelen meg azoknak, a kik őt várják idvességökre.” Ez az igerész már önmagában is teljesen eltörölni látszik a reinkarnáció puszta lehetőségét, ennélfogva pedig az előző életekre sem lehet emlékezni, hiszen azok sosem történtek meg.

Ugyanezen a vonalon maradva, Lukács evangéliumának 23:43 igeversének tanúsága szerint Jézus azt mondja a keresztre feszített tolvajnak, hogy még aznap Vele lesz a paradicsomban, amiből az következik, hogy az ember nem reinkarnálódik vissza a földi életbe. A Jakab levelének 4:14 igeverséhez hasonló passzusok, amelyek az emberi élet időbeli sajátosságáról szólnak, szintén nem egyeztethetők össze a reinkarnáció azon képzetével, miszerint évszázadokon, évezredeken, vagy az egész örökkévalóságon át újra és újra átéljük a földi életet. Mindezek tetejébe, ha az emberi lelkek ismételten testet öltenének (lásd: inkarnáció – testté válás, testet öltés), akkor hogyan láthatták egyesek rég elhunyt emberek szellemét, mint például Mózesét, akit a Biblia bizonysága szerint az apostolok Krisztus átlényegülése során saját szemükkel láthattak (lásd Máté 17:3)?

Felmerül tehát a kérdés, hogy mit kezdjünk azokkal, akik váltig állítják, hogy nekik igenis vannak emlékeik az előző életeikről/inkarnációs megtapasztalásaikról? Az első, és talán legfontosabb kérdés az, hogy ezek az “emlékek” vajon hitelesek-e, vagy sem. Az emberi memória közismert megbízhatatlanságáról (kérdezzük csak meg bármelyik ügyvédet vagy nyomozót), így az emberek gyakran emlékeznek tévesen dolgokra, sokszor hiszik azt, hogy megtörtént eseményekre emlékeznek, holott azok sosem történtek meg, más esetekben pedig nem emlékeznek olyan dolgokra, amelyek tényleg megtörténtek velük. Könnyen elképzelhető, hogy azok, akik azt állítják, hogy előző életükre emlékeznek, tévéműsorokból vagy filmekből származó jeleneteket, évekkel korábban olvasott könyvekből származó fantáziákat idéznek fel, vagy esetleg álmaikat keverik össze a valódi emlékekkel. Hogyan vehetjük biztosra, hogy ezek az állítólagos elmúlt életekből származó emlékek nem a fentiek közül valamelyik? Tényleg ésszerűbb azt feltételezni, hogy ezek az emlékek előző életeikből származnak, mintsem ezen forrásokból? Bár egyes modern “múlt-élet szakértők” azt állítják, hogy rátaláltak a reinkarnáció bizonyítékára, mikor kortárs emberek fóbiáit és fizikai betegségeit a (vélt) múltbeli életekben bekövetkezett traumatikus eseményekhez kapcsolják, azonban ezen “múlt-élet szakértők” csupán feltételezik azt, hogy a jelenlegi egészségügyi problémák hátterében egy (vagy több) múltbeli élet létezése áll – ez viszont nem bizonyíték arra, hogy ezek a múltbeli életek valóban meg is történtek. (Körkörös érvelés: a jelenlegi egészségügy problémák hátterében a múlt életbeli traumák állnak, és mivel ezen az egészségügyi problémák léteznek, ezért múlt életeknek is létezniük kell – a fordító megjegyzése).

A helyzet tehát az, hogy egyszerűen nem létezik megbízható, tudományosan elfogadható bizonyíték arra, hogy az egyes emberek által hangoztatott múltbeli életekre vonatkozó emlékek valóban hitelesek lennének, és nem pedig tévesen felidézett-, vagy egyszerűen csak kitalált események volnának. Végső soron arra a kérdésre fut ki a történet, hogy vajon gyarló és tévedhető emberek megbízhatatlan emlékezőtehetségében és elméjében, vagy pedig Isten időtlen, szent Igéjében találjuk meg az igazságot. A keresztények bizton állíthatják, hogy az emberi lélek nem reinkarnálódhat; amikor ez az élet véget ér, a túlvilági örökkévaló létünk veszi kezdetét.

EnglishVissza a magyar oldalra

Ha a reinkarnáció jelensége valóban nem létezik, akkor hogy lehet az, hogy egyes emberek emlékeznek a múlt életeikre?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries