settings icon
share icon
Kérdés

A Mormon vallás szekta? Miben hisznek a mormonok?

Válasz


A mormon vallást (mormonizmus; a híveket mormonoknak vagy Utolsó napok szentjeinek hívják) nem egészen kétszáz éve alapította egy Joseph Smith nevű ember. Azt hirdette, hogy az Atya és Jézus Krisztus személyesen meglátogatta őt, és azt mondták neki, hogy minden gyülekezet és minden hitvallás utálatos előttük. Joseph Smith ekkor egy új vallást alapított, amely azt tartja magáról, hogy ez „az egyetlen igaz gyülekezet a földön”. Az a probléma a mormonizmussal, hogy ellentmond a Bibliának — megváltoztatja és kiegészíti azt. A keresztyéneknek nincs okuk azt feltételezni, hogy a Biblia nem igaz és nem elégséges. Istenben hinni és benne bízni egyet jelent azzal, hogy hiszünk az Igéjében, és elhisszük, hogy a teljes Írás Istentől ihletett, ami azt jelenti, hogy őtőle származik (2 Timóteus 3:16).

A mormonok hite szerint nem csak egy, hanem négy isteni ihletettségű kijelentés-forrás létezik: 1) A Biblia. (Már ha helyes a fordítás.) Nem mindig egyértelmű, hogy melyik versek fordítását tartják helytelennek. 2) A Mormon könyve, amelyet Smith „fordított le” és adott ki 1830-ban. Smith állítása szerint a föld „leghelyesebb könyve”, és aki a benne foglalt tanokat követi, az közelebb tud kerülni Istenhez, „mint bármely más könyv” által. 3) A Tan és a szövetségek, amely „Jézus Krisztus helyreállított Gyülekezetéről” tartalmaz modernkori kinyilatkoztatásokat. 4) A nagyértékű gyöngy, amit a mormonok a Bibliából elveszett tanítások és dogmák magyarázatának tartanak, és amelyben a föld teremtéséről is találunk saját információkat.

A mormonok az alábbiakat hiszik Istenről: Ő nem mindig volt a világegyetem Legfelsőbb Lénye, hanem ezt a státuszt kegyes életével és kitartó erőfeszítéseivel érte el. Hitük szerint az Atya Istennek olyan „hústeste és csontja van, mint a tapintható emberé”. Noha a modernkori mormon vezetők szakítottak ezzel a tannal, de Brigham Young azt tanította, hogy Ádám valójában Isten volt és ezzel Jézus Krisztus atyja. Ezzel ellentétben a keresztyének a következőket tartják Istenről: csak egy igaz Isten van (5 Mózes 6:4; Ézsaiás 43:10; 44:6–8), Ő mindig létezett és mindig létezni fog (5 Mózes 33:27; Zsoltárok 90:2; 1 Timóteus 1:17), és Ő nem teremtetett, hanem Ő a Teremtő (1 Mózes 1; Zsoltárok 24:1; Ézsaiás 37:16). Ő tökéletes, és senki más nem ér fel vele (Zsoltárok 86:8; Ézsaiás 40:25). Az Atya Isten nem ember — soha nem is volt az (4 Mózes 23:19; 1 Sámuel 15:29; Hóseás 11:9). Ő szellem (János 4:24), a szellem pedig nem húsból és csontból van (Lukács 24:39).

A mormonok hite szerint a túlvilágban különböző szintű királyságok léteznek: a celesztiális királyság, a terresztriális királyság, a telesztiális királyság és a külső sötétség. Hogy hová kerül valaki, az attól függ, hogy miben hisz és mit cselekszik ebben az életben. Ezzel ellentétben a Biblia szerint halálunk után a mennybe vagy a pokolba megyünk, mégpedig az alapján, hogy hittünk-e Jézus Krisztusban, mint Urunkban és Megváltónkban. Nekünk hívőknek a testünkön kívül lenni annyit jelent, hogy az Úrral vagyunk (2 Korinthus 5:6–8). A nem hívők a pokolba, azaz a halottak hazájába kerülnek (Lukács 16:22–23). Új testet kapunk, amikor Jézus másodszor eljön (1 Korinthus 15:50–54). A hívők osztályrésze az új ég és új föld lesz (Jelenések 21:1), a nem hívők pedig az örökkévaló tüzes tóba vettetnek (Jelenések 20:11–15). A halál után nem kap az ember második esélyt az üdvösségre (Zsidók 9:27).

A mormon vezetők azt tanítják, hogy Jézus testben való megjelenése az Atya Isten és Mária testi kapcsolata eredményeként valósult meg. A mormonok abban hisznek, hogy Jézus isten, de bárkiből isten lehet. A mormonizmus azt tanítja, hogy a hit és a jó cselekedetek kombinációjával az üdvösséget ki lehet érdemelni. Ezzel ellentétben a keresztyének a történelem során mindig azt tanították, hogy senki sem érheti el Isten státuszát; Ő egyedül szent (1 Sámuel 2:2). Isten szemében csak úgy lehetünk szentek, ha hiszünk Őbenne (1 Korinthus 1:2). Jézus Isten egyszülött Fia (János 3:16), egyedül Ő élt bűntelen, szeplőtlen életet, és jelenleg Őt illeti meg a legnagyobb tisztesség a mennyben (Zsidók 7:26). Jézus és Isten lényegükben egyek. Csak Jézus az, Aki már testi születése előtt is létezett (János 1:1–8; 8:56). Jézus feláldozta magát értünk, Isten feltámasztotta Őt a halálból, és egy nap majd mindenki megvallja, hogy Jézus Krisztus úr (Filippi 2:6–11). Jézus szerint lehetetlen saját érdemünkből a mennybe jutni — az csak az Őbelé vetett hit által lehetséges (Máté 19:26). Bűneink miatt mindannyian örök ítéletet érdemlünk, de Isten végtelen szeretete és kegyelme kiutat készített számunkra. „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róma 6:23).

Világos, hogy csak egy módon kaphat valaki üdvösséget, mégpedig Istennek és Fiának megismerése által (János 17:3). Ez nem cselekedetek, hanem hit által történik (Róma 1:17; 3:28). Akárki akármit is tett, megkaphatja ezt az ajándékot (Róma 3:22). „Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk” (Cselekedetek 4:12).

Noha a mormonok általában barátságos, szeretetteljes és kedves emberek, mégis egy hamis vallás tartja őket megcsalattatásban, ami eltorzítja Isten természetét, Jézus Krisztus személyét és a megváltás módját.

EnglishVissza a magyar oldalra

A Mormon vallás szekta? Miben hisznek a mormonok?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries