settings icon
share icon
Kérdés

Én mormon vagyok, miért gondolkozzam el azon, hogy keresztény legyek?

Válasz


Ha más vallásból érkező, vagy vallásos háttérrel egyáltalán nem rendelkező, ember őszintén felteszi magának a kérdést, hogy miért érdemes kereszténnyé válnia, akkor a szóban forgó személynek először kereszténység tanításait kell megvizsgálnia. Ha egy mormonban merül fel erre az igény, akkor jól meg kell vizsgálnia bibliai kereszténység hite, és a mormon egyház filozófiája közötti különbségeket. Ha a Szentírás valóban Isten ihletett Igéje, amint az Joseph Smith és Brigham Young is hitték, akkor a mormon hit és az Utolsó Napok Szentjeinek meggyőződése is összhangban kell álljon a Biblia tanításával, feltételezve, hogy a mormon tanítás megbízható. A közelebbi vizsgálat azonban rámutat a következetlen tanokra. A következőkben a mormon vallás négy különálló területét vesszük szemügyre, hogy felfedjük a Szentírás tanaival való összeegyeztethetetlenségüket.

1) Az a mormon, aki kereszténnyé szeretne válni, először is fel kell ismerje, hogy a mormon vallás a Biblián kívüli forrásoktól való függőséget tanítja és gyakorolja. A Biblia azt tanítja, hogy a Szentírás önmagában elégséges a keresztény életünk minden vonatkozásának irányításához (2.Timótheushoz 3:16), valamint hogy Isten mindenkit megver, aki azt állítja, hogy van még isteni kijelentés a Biblia kijelentésén kívül is (Galátabeliekhez 1:8). Más szavakkal tehát, Isten az írott kinyilatkoztatását teljesnek és befejezettnek tekinti (Jelenések 22:18-19), ezért már nincsen szüksége új dolgok kijelentésére. Ezt félreérthetetlenül a tudtunkra is adta. Az az isten, aki könyvét teljesnek nyilvánítja, majd hozzátold még valamit, az vagy nem tervezett a jövőre, vagy az kijelentés pillanatában még nem ismerte a jövőt. Ez az isten azonban nem a Biblia Istene. A mormon vallás mindezek ellenére mégis azt tanítja, hogy a Biblia csak egy a négy szent könyv közül. A további három a következő: a Mormon könyve, Doktrina és Szövetségek, és az Értékes Drágagyöngy. Mindhárom könyv egyazon szerzőtől származik, aki azt állította, hogy mindegyik szent könyv Istentől ihletett, annak ellenére, hogy tartalmilag ellentmondanak a Szentírás tanításának. A Szentíráshoz hozzácsatolni bármit is, arra hivatkozván, hogy az Istentől ihletett, élesen szembemegy Isten akaratával.

2) A mormonnak, aki kereszténnyé szeretne válni, fontos megértenie, hogy a mormonizmus egy sokkal alacsonyabb rangú Istent hirdet, mint a Biblia Istene. A mormonok tanítása szerint Isten nem volt öröktől fogva a legfelsőbb létező (Mormon Doktrinák, 321. oldal), hanem ezt a mostani státuszát jó és igazságos életvezetésével érte el (Joseph Smith próféta tanításai, 345. oldal) Azonban ki határozza meg, hogy valójában mi is az igazságos? Ez a mérce csak és kizárólag magától Istentől eredhet. Tehát az a tanítás, mely szerint Isten úgy vált Istenné, hogy az Isten által előre megszabott mércét megütötte, logikailag következetlen és (ön)ellentmondásos. Továbbá az az Isten, aki nem öröktől fogva létezik és nem önmagát hívta el a létezésre, az nem a Biblia Istene. A Biblia tanítása szerint Isten az örökkévalóság kezdete előtt is létezett már (V.Mózes 33:27; Zsoltárok 90:2; 1 Timótheushoz 1:17), valamint Ő maga nem egy teremtmény, hanem a mindenség Teremtő Istene (I.Mózes 1; Zsoltárok 24:1; Ézsaiás 37:16; Kolossébeliekhez 1:17–18)

3) A mormon, aki keresztény szeretne lenni, szembe kell nézzen azzal, hogy a mormon vallás egy teljesen felfuvalkodott emberképet közvetít, ami semmilyen módon sem egyeztethető össze a Biblia tanításával. A mormonizmus tanítása szerint bármely ember istenné válhat (Joseph Smith próféta tanításai 345-354. oldal; Doktrina és Szövetségek 132:20). A Biblia azonban ismételten azt tanítja, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk születésünktől fogva (Jeremiás 17:9; Rómabeliekhez 3:10-23; 8:7), valamint hogy Isten az egyetlen Isten, és hogy nincsen más Isten rajta kívül (1.Sámuel 2:2; Ézsaiás 44:6, 8; 46:9). Ézsaiás próféta könyvének 43:10 igerészében maga Isten szól: „...előttem Isten nem alkottatott, és utánam nem lesz". Hogy a mormon vallás hogyan állíthatja a lehengerlő biblia bizonyítékok ellenében is, hogy az ember saját cselekedetein keresztül Istenné válhat, az homályos. Ezzel mintegy bizonyságot tesz az emberi szív mélyén megbúvó késztetésről, mely arra sarkallja őt, hogy letaszítsa Istent a trónjáról. Ez a vágy valójában Sátán szívében született meg (Ézsaiás 14:14), amivel aztán meg is fertőzte Ádámot és Évát az Édenkertben (I.Mózes 3:5). Mindenki, aki a „minden hazugság atyjától" született azt a vágyát akarja beteljesíteni, hogy megfossza Istent trónjától. Így az Antikrisztust is ugyanez a vágy fogja fűteni, mikor a végidőben majd Istennek jelenti ki önmagát (2.Thesszalonikabeliekhez 2:3-4). A történelem tele van olyan vallásokkal, amiket ugyanaz a vágy hajtott, hogy Istent lelökjék trónjáról és helyét elfoglalják. Isten azonban félreérthetetlenül tudtunkra hozza, hogy rajta kívül egy Isten sincs, egy sincs, aki képes megtartani. Így hát jól tesszük, ha ellenkezésünkkel nem kísértjük haragra Istent.

4) A mormon, aki keresztény szeretne lenni, szembe kell nézzen azzal is, hogy a mormon vallás egyértelműen azt tanítja, hogy jó cselekedeteinkkel és jó magaviseletünkön keresztül kiérdemelhetjük lelki üdvösségünket (Articles of Faith — A hit cikkei 92.old.; 2.Nefi 25:33). Ez élesen szembemegy a Biblia tanításával. A hit persze különböző módokon fog megnyilvánulni más és más emberek életében, azonban nem a jó cselekedeteink mentenek meg minket, hanem csak és kizárólag Isten kegyelme, amit ingyen ajándékként ad mindenkinek, aki Akaratának megfelelően hisz küldöttjében, az egyszülött Fiában (Efézusbeliekhez 2:4-10). Ez egyszerűen azért van így, mert Isten csak a saját hibátlan igazságosságát képes elfogadni igazságként. Jézus Krisztus meghalt a kereszten értünk tökéletes igazságát ajándékozva bűneink terhéért cserébe (2.Korinthusbeliekhez 5:21). Isten előtt csak Jézus Krisztus áldozata által állhatunk meg igaz emberként, saját erőfeszítéseinkből soha (1.Korinthusbelikhez 1:2).

Végső soron pedig, egy hamis Krisztus hite elkerülhetetlenül hamis megváltáshoz is vezet. Minden olyan megváltás, amiért az embernek cselekedetein keresztül kell megdolgoznia, egy hamis megváltás (Rómabeliekhez 3:20-28). Saját erőnkből egyszerűen nem lehetünk méltóak Isten megváltására. Ha Isten élő és ható Igéjében nem hiszünk és bízunk, akkor valójában a bizalomnak általában véve sincsen semmilyen alapja életünkben. Ha azonban bízunk Isten Igéjében, akkor hamar fel fogjuk ismerni, hogy az következetes és megbízható. Ha Isten nem volna képes Igéjét sértetlenül megőrizni és érintetlenül fenntartani, vagy nem is lenne erre szándéka, akkor valójában nem is volna Isten. A mormon vallás és a bibliahű keresztény hit közötti gyökeres különbség az Istenről kialakított képben is nyilvánul meg: a Biblia Istene öröktől fogva létezik. Igazságosságának szent és tökéletes mércéjét soha be nem tölthetjük saját erőnkből. Így aztán nagy szeretetében elküldte értünk egyszülött Fiát, aki áldozatával elhordozta bűneink terhét a kereszten.

Ha készen állsz az Úr Jézus Krisztus egyszer és mindekorra elegendő áldozatában megbízni, akkor mond imában a következő szavakat Istennek: „Atya Isten, tudom, hogy bűnös vagyok, és hogy méltó vagyok a haragodra. Elismerem és hiszem, hogy Jézus Krisztus az egyetlen Megváltó. Menekülésért egyedül benne bízom. Mennyei Atyám kérlek bocsáss meg, tisztíts meg, és változtass meg engem. Köszönöm csodás kegyelmedet és irgalmas szívedet!"

EnglishVissza a magyar oldalra

Én mormon vagyok, miért gondolkozzam el azon, hogy keresztény legyek?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries