settings icon
share icon
Kérdés

Mit csinált Isten a világmindenség megteremtése előtt?

Válasz


Véges elménk számára nagyon nehezen megragadható, hogy az univerzum keletkezése előtt egyedül és kizárólag Isten létezett. János evangéliumának 1:1 igehelye bizonyságot tesz arról, hogy Jézus Krisztus, Istennel egyetemben, már ekkor is létezett. Erről így olvasunk: "Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge." A még meg nem testesült Krisztus olyannyira belsőséges egységben élt az Atyával, hogy az Atya dicsősége már a világ teremtése előtt is az Övé volt, vagyis az Úr Jézus okkal nevezendő Istennek. Jézus Krisztus ezt így fejezte ki: "És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, a melylyel bírtam te nálad a világ létele előtt" (János 17:5).

Azt is biztosra vehetjük, hogy a Szent Lélek szintén jelen volt a világmindenség megteremtése előtt. A Teremtés könyve így tanúskodik erről: "az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett" a kietlen és sötét pusztaság felett (1.Mózes 1:2). Mielőtt tehát az időbeliség dimenziója előállt, Isten három személyben, Atya-, a Fiú-, és a Szent Lélek Istenként létezett. A Szentháromság teljes és hibátlan egysége minden idők előtt "megvolt" már. A Szentháromság tagjai minden "szükségük" betöltését megtalálták egymásban. Dávid király a 16. zsoltár 11. igeversében így jellemezte Isten jelenlétét: "teljes öröm van tenálad"(Zsoltárok 16: 11). Ezzel azt is kifejezte, hogy Isten jelenléte túláradó örömöt, gyönyört és valós beteljesülést tartogat mindazok számára, akik kegyelme által bebocsátást kapnak az Ő örök nyugodalmába. A teremtés alapjának felvettetése előtt tehát Isten túlcsorduló örömben és teljességben leledzett, hiszen teljes egységben és egyetértésben volt Önmagával. Isten mindig tökéletes öröm részese volt és örökre az is marad, hiszen tökéletes és belsőséges tudással és ismerettel rendelkezik a mindenségről, azaz saját Magáról.

Mielőtt Isten tehát megteremtette a világmindenséget, a teljes elégedettség állapotában létezett Önmagában. "Egyedül" Isten Szentháromsága töltötte be az egész örökkévalóságot, mégpedig túláradó örömben. Isten három személye már az örökkévalóság kezdete előtt is egymás szeretet-közösségében élt. Tökéletes és el nem múló szeretettel szerették egymást. Egymással való kapcsolatuk pontos megnyilvánulásait homály fedi, arról azonban tudomásunk van, hogy ekkor beszélték meg az ember megváltásának pontos menetét is (Efézusbeliekhez 1:4-5; 2.Timótheushoz 1:9; János 17:24).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit csinált Isten a világmindenség megteremtése előtt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries