settings icon
share icon
Kérdés

Milyen nagy Isten valójában?

Válasz


A kérdés, mely Isten valós nagyságára irányul, általában két igen eltérő közegben szokott elhangozni: mélyenszántó filozófiai diskurzusok-, és a kifejezetten gyermekekhez szóló vasárnapi iskola keretében. A felvetett kérdésre az utóbbiban többnyire az a válasz, hogy "nagyobb, mint azt el tudnánk képzelni". Ugyanez a kérdés a filozófia egyik ágában, a metafizikában, valóságunk lényegi természetének-, a természetfölötti létezésének vizsgálatakor merül fel. Meglehet, hogy a magukat értelmiséginek tekintő emberek megmosolyogják azt a kis srácot, aki gyermeki őszinteséggel és tisztasággal szegezi nekik az Isten nagyságára vonatkozó kérdést. A gyermek azonban szintén joggal nevethetné azt a zavart, ami a valóság valós természetét illetően a "világ bölcseinek" fejében uralkodik.

Jelen kérdésünk megválaszolása előtt le kell szögezzük, hogy Isten nem anyagi természetű, így tehát az általunk ismert térbeli és időbeli dimenzióknak sincs alávetve. Isten nem "lett", hanem már a mindenség előtt, és az idő teremtése előtt is létezett, vagyis Neki se kezdete, se vége nincs (Jelenések 22:13). Ő maga az "én vagyok", az élet tiszta esszenciája, Nélküle és Rajta kívül nincsen létezés, nincsen élet. Maga Isten azonban saját teremtésén kívül-, és afelett áll, azaz független attól.

Isten lélek (János 4:24), tehát nincsen fizikai vagy anyagi kiterjedése. Isten ezen minőségét testben lévő lények csak nagyon nehezen érthetik meg. Lelkünk (még) fizikai testünkhöz van kapcsolva, amin keresztül mi magunk is szorosan kötődünk az anyagi világhoz. Természet szerint is fizikai dimenziókban, szélességben, hosszúságban, mélységben és magasságban gondolkodunk (lásd Efézusbeliekhez 3:18). Úgy érezzük, hogy csak akkor érthetünk meg egyes dolgokat jobban, ha azok pontosan mérhetőek, így tehát különféle mércéket és mértékegységeket ötlünk ki. Ebben az értelemben beszélünk luxról, centiméterről, percről, mérföldről vagy fényévekről. Mikor azonban Istent akarjuk felmérni, akkor akadályokba ütközünk, ugyanis felismerjük, hogy Ő nem képezi anyagi világunk részét, így nem is tudjuk kilóra megmérni Őt. Ő minden elképzelhető tekintetben végtelen. Isten természete élesen szembemegy azon törekvéseinkkel, melyek mentén vizsgálni, számszerűsíteni, kategorizálni, vagyis végtére megfejteni akarjuk Őt.

Milyen nagy tehát Isten valójában? Nagyon nagy! Isten azonban még annál is nagyobb, hiszen Ő transzcendens, azaz természetfeletti. Ő annyira "más", hogy sosem leszünk képesek teljességében megérteni és felfogni Őt. Ezzel egyidejűleg azonban az is igaz, hogy mi mindnyájan az Ő képére lettünk teremtve. Isten annyira szeret minket, hogy saját életét adta értünk (1.Mózes 1:27; János 3:16). Szerető Atyánk egyszülött Fiában Jézus Krisztusban-, a testté lett Igén keresztül fedte fel magát előttünk. Származzon tehát a kérdés akár egy kisgyermek-, akár egy filozófus szájából, a választ valahogy így lehet summázni: Isten elég "nagy" ahhoz, hogy árnyékában az általa létrehozott univerzum eltörpüljön, és elég "kicsi" ahhoz, hogy belsőségesen ismerje és szeresse minden egyes teremtményét.

EnglishVissza a magyar oldalra

Milyen nagy Isten valójában?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries