settings icon
share icon
Kérdés

Micsoda Isten?

Válasz


A. W. Tozer megkérdezte: Milyen Isten? Ha ezalatt azt értjük, hogy milyen Isten önmagában, akkor nincs rá válaszunk. Ha azt értjük, hogy mit jelentett ki Isten magáról, amit az áhítatos értelmünkkel felfoghatunk, akkor szerintem létezik teljes és kielégítő válasz.

Tozernek igaza van abban, hogy nem tudhatjuk, milyen Isten önmagában. Jób könyvében ez áll: „Ki tudod-e találni, mi az Isten titka? A Mindenható tökéletességéig eljuthatsz-e? Magasabb az az égnél. Mit tehetsz? Mélyebb a holtak hazájánál. Mit tudhatsz róla" (Jób 11:7-8)?

Feltehetjük azonban azt a kérdést, hogy mit jelentett ki Isten magáról az igéjében és a teremtésben, amit az „áhítatos értelmünkkel" fel tudunk fogni.

Amikor Isten arra utasította Mózest, hogy menjen az egyiptomi fáraóhoz, és kérje, hogy engedje el az izraelitákat, Mózes megkérdezte: „Ha majd elmegyek Izráel fiaihoz, és azt mondom nekik: a ti atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik" (2Mózes 3:13)?

Isten egyszerű, de sokatmondó választ adott: „Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta: Így szólj Izráel fiaihoz: A Vagyok küldött engem hozzátok" (2Mózes 3:14).

Ez a megnevezés arról tanúskodik, hogy Isten maga a puszta lét, vagy ahogy némelyek nevezik, a puszta valóság. A puszta lét az, ami, és ami lehetetlen, hogy ne létezzen. Más szóval, sok dolog létezhet (pl. emberek, állatok, növények), de csak egy dolog lehet maga a lét. A dolgok léteznek, Isten maga a létezés.

Abból a tényből, hogy egyedül Isten a lét, legalább öt igazság szűrhető le arról, hogy mi Isten, vagyis milyen fajta lény.

Először, egyedül Isten önmagában létező lény, és Ő az elsődleges ok(ozój)a minden egyébnek, ami létezik. A János 5:26 egyszerűen fogalmaz: „önmagában [van] élete". Pál ezt hirdette: „nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből; hiszen ő ad mindenkinek életet, leheletet és mindent" (ApCsel 17:25).

Másodszor, Isten egy szükségszerű lény. A szükségszerű lény azt jelenti, hogy a nemléte lehetetlen. Egyedül Isten szükségszerű lény – minden egyéb esetleges lény, vagyis lehetséges, hogy ne létezzen. Ha azonban Isten nem létezne, akkor semmi más sem létezne. Csak Ő szükségszerű lény, aki révén minden jelenvaló létezik. Ezt a tényt Jób jelenti ki: „Ha csak magával gondolna, visszavenné magához lelkét és leheletét, egyszerre kimúlna minden test, és az ember visszatérne a porba" (Jóba 34:14-15).

Harmadszor, Isten egy személyes lény. A „személyes" szó ebben az összefüggésben nem személyiséget jelent (pl. vicces, barátkozó, stb.), hanem azt, hogy szándéka van. Isten céltudatos lény, akinek akarata van, teremt, és úgy alakítja a dolgok folyását, ahogy neki megfelel. Ézsaiás próféta írta: „Emlékezzetek az ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más, Isten vagyok, nincs hozzám hasonló! Előre megmondtam a jövendőt, és régen a még meg nem történteket. Ezt mondom: Megvalósul tervem, mindent megteszek, ami nekem tetszik" (Ézsaiás 46:9-10).

Negyedszer, Isten egy hármas lény. Ez egy misztérium, de a teljes Szentírás erről a tényről beszél. A Biblia világosan kijelenti, hogy csak egy Isten van: „Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr" (5Mózes 6:4)! De a Biblia Isten többes voltát is tanítja. Mielőtt Jézus felment volna a mennybe, arra utasította a tanítványait: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében" (Máté 28:19). Figyeljük meg, hogy a „nevében" szó egyszer szerepel. Nem azt mondja, hogy az Atya nevében, a Fiú nevében és a Szentlélek nevében, ami három istent feltételezne. A három személynek, akik az istenséget alkotják, egy megnevezése van.

A Szentírás számos helyen világosan Istennek nevezi az Atyát, a Fiút és a Szentlelket. Az a tény például, hogy Jézus önmagában létező, és mindennek az okozója, már János első sorában megjelenik: „Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt..." (János 1:3-4). A Biblia azt is mondja, hogy Jézus szükségszerű lény: „Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn" (Kolossé 1:17).

Ötödször, Isten egy szerető lény. Ahogy sok dolog létezhet, de csak egy dolog lehet maga a létezés, az emberek és más élőlények is szerethetnek és tapasztalhatnak szeretetet, de csak egy valami lehet maga a szeretet. Az 1János 4:8 egy egyszerű ontológiai kijelentést tesz: „Isten szeretet".

Micsoda Isten? Isten az egyetlen, aki elmondhatja, hogy vagyok, aki vagyok. Isten a puszta lét, önmagában létező, és forrása minden egyébnek, ami létezik. Ő az egyetlen szükségszerű lény, céltudatos, személyes, és egységes is, de változatos is.

Isten ugyanakkor szeretet. Arra hív, hogy keresd Őt, és fedezd fel az irántad való szeretetét az igéjében és Fia, Jézus Krisztus életében – azéban, aki meghalt a bűneidért, és készített számodra egy utat, hogy vele élhess az örökkévalóságban.

EnglishVissza a magyar oldalra

Micsoda Isten?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries