settings icon
share icon
Kérdés

Mi az ima?

Válasz


Az imádság legalapvetőbb definíciója így hangzik: “beszélgetés Istennel”. Az ima nem egyfajta meditáció vagy passzív elmélkedés; az ima Isten közvetlen megszólítása. Az ima az emberi lélek kommunikációja az Úrral, Aki magát a lelket teremtette. A Jézus Krisztusban hívő ember számára az ima az elsődleges módja annak, hogy érzéseit és vágyait közölje Istennel, és közössége legyen Vele.

Az imádság lehet hangos vagy csendes, bizalmas hangvételű vagy nyilvános, formális vagy kötetlen. Minden imát hit által (Jakab 1:6), az Úr Jézus nevében (János 16:23) és a Szent Lélek erejében (Rómabeliekhez 8:26) kell felajánlani. A keresztények imája a Biblia Istenéhez szól. Az Atyához imádkozunk a Fiú által, a Szent Lélek erejéből. A gonoszoknak nincs késztetésük arra, hogy imádkozzanak (Zsoltárok 10:4), Isten gyermekeinek viszont természetes vágyuk az imádkozás (Lukács 11:1).

A Biblia Isten kegyének kereséseként jellemzi az imát (2.Mózes 32:11). Ez maga az ember lelkének kiöntése az Úr előtt (1.Sámuel 1:15), egy mennybe való kiáltás (2.Krónikák 32:20), az Istenhez való közeledés (Zsoltárok 73:28) és az Atya Isten előtti térdre borulás (Efézusbeliekhez 3:14).

Pál apostol ezt írta: “Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban” (Filippibeliekhez 4:6-7). Nem szabad tehát semmi miatt aggódnunk, hanem mindenért imádkoznunk kell.

Mindenért imádkoznunk kell tehát? Igen, Isten azt akarja, hogy mindent Vele osszunk meg, hogy mindenről beszéljünk Vele. Milyen gyakran érdemes imádkoznunk? A Biblia erre így válaszol: “Szüntelen imádkozzatok” (1.Thesszalonikabeliekhez 5:17). Egész nap szüntelen beszélgetésben kell legyünk Istennel. Imádkozni ugyanis bármilyen körülmények között lehet. Az imádság nem csupán fejleszti az Istennel való kapcsolatunkat, hanem a személyébe vetett feltétlen bizalmunkat és a tőle való teljes függőségünket is bizonyítja.

Az imádság a keresztény ember szócsöve az Istennel folytatott kommunikációban. Imádkozunk, hogy ezáltal Istent dicsérjük, imádkozunk, hogy köszönetet mondjunk neki, és tudassuk Vele, mennyire szeretjük Őt. Imádkozunk, hogy örömünket lelhessük az Ő jelenlétében, és megosszuk Vele, mi minden történik életünkben. Imádkozunk, hogy kéréseinket színe elé tárjuk, és imában folyamodunk útmutatásért és bölcsességért is. Isten szereti ezt a gyermekeivel folytatott eszmecserét, mint ahogy mi is szeretjük a gyermekeinkkel folytatott eszmecseréket. Az imádság szívében az Istennel való közösség áll. Sajnos túl gyakran szem elől tévesztjük, hogy az imádság valójában milyen egyszerű és természetes kellene legyen.

Amikor kéréseinket Isten elé terjesztjük, akkor tudatjuk Vele, hogy pontosan hogy állunk, és minek a megtörténésére vágyunk. Mikor imádkozunk, mindenekelőtt azt kell elismerjük magunkban, hogy Isten nagyobb nálunk, és végtére Ő tudja a leginkább minden helyzetben, hogy mi a legjobb (Rómabeliekhez 11:33-36). Isten jó, és azt kéri tőlünk, hogy bízzunk benne. Imádságainkban lényegében ezt mondjuk Neki: “Ne az én akaratom, hanem a te akaratod legyen meg”. A meghallgatást nyert ima kulcsa az, hogy Isten akarata szerint és az Ő kijelentett Igéjével összhangban kell imádkozni. Az imádság nem a mi önös akaratunk érvényesítését jelenti, hanem inkább az arra való törekvést, hogy teljesebben igazodjunk Isten akaratához (1.János 5:14-15; Jakab 4:3).

A Biblia az imádkozás számos példáját tartalmazza, és sokszor buzdít imára (lásd Lukács 18:1; Rómabeliekhez 12:12; és Efézusbeliekhez 6:18). Isten háza az imádság háza kell legyen (Márk 11:17), Isten népe pedig az imádság embereiből kell álljon: “Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által, Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében...” (Júdás 1:20-21).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az ima?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries