settings icon
share icon
Kérdés

Mi az a protestáns?

Válasz


A protestáns egy olyan keresztény, aki a kereszténység azon számos ágának egyikéhez tartozik, mely a Luther Márton által 1517-ben elindított protestáns reformációból fejlődött ki. Luther 95 tézisének felállításával “protestált”, azaz tiltakozott a római katolikus egyház bibliaellenes tanításai és hagyományai ellen, tiltakozásához pedig sok európai nemzet is csatlakozott. A katolikus egyház ellenőrzésén kívüleső új egyházakat alapítottak. A protestáns reformáción belüli főbb mozgalmak közé sorolják a lutheránus egyházat és a presbiteriánus egyházat (nagyrészt John Knox nevéhez fűződik) is. Az anabaptista vagy szabadegyházi mozgalmat egyesek viszont a protestantizmus részének tekintik; megint mások például teljesen független csoportként sorolják be az anabaptistákat. A mai protestáns csoportok között felekezeti szinten igen nagy változatosság alakult ki.

A korai protestáns egyházak közös hitvallása az öt solát tartalmazta. Az öt sola megnevezés egyedül a hitre, egyedül Krisztusra, egyedül a kegyelemre, egyedül a Szentírásra, és egyedül Isten dicsőségére vonatkozik. Az öt sola a következő pontokat hangsúlyozza:

Először is, a protestánsok a Szentírást tartják az egyedüli tekintélynek a hit és a hitbéli gyakorlat kérdéseit illetően. Az ortodox egyház a szent hagyományt ezzel szemben ugyanolyan mérvadónak ismeri el. A római katolikus egyház a szent hagyomány és a pápa tekintélye körül forog. A reformátorok ezt a megkülönböztetést tehát a sola scriptura (“egyedül a Szentírás”) címszó által fejezték ki. A protestánsok azt hangsúlyozzák, hogy Isten ihletett Igéje a legfelsőbb tekintély (2.Timótheushoz 3:16-17; 2.Péter 1:20- 21).

Másodszor, a protestánsok egyedül a hit általi, azaz a a cselekedetek nélküli üdvözülést vallják. A római katolikus egyház megköveteli a hét szentség megtartását, és gyakran beszél úgy a cselekedetekről, mint az emberi üdvösség elengedhetetlen eleméről. Az Efézusbeliekhez írt levél 2:8-9 igeversei azonban egyértelműen alátámasztják azt a protestáns tanítást, mely szerint az üdvösség egyedül kegyelemből, egyedül a Krisztusba vetett hit által van: “Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.”

Harmadszor, a protestánsok hisznek abban, hogy egyedül Isten dicsőségére kell élni. Bár a római katolikus tanítás egyetért ezzel a hittel, ez gyakran az egyháznak és vezetőinek való hűséges engedelmesség által fejeződik ki náluk. Ezzel szemben a protestánsok azt tanítják, hogy minden hívő pap, ahogyan azt az 1.Péter 2:9-ben is olvashatjuk: “Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek Annak hatalmas dolgait, a ki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket.” A protestánsok elutasítják a katolikus papsági rendszert, és ehelyett Istennek és az Ő dicsőségének fogadnak hűséget, megerősítve ezzel azt, hogy Jézus Krisztus minden követője szellemi ajándék birtokosa (Rómabeliekhez 12. fejezet; 1 Korinthusbeliekhez 12:1-8).

Bár manapság sokféle protestáns van, az eredeti protestáns mozgalom egy olyan szabad egyházat hangsúlyozott, amely Krisztust imádja, és a Biblia Jézusról, az üdvösségről, Isten Igéjéről és Isten dicsőségéről szóló kulcsfontosságú tanításaira összpontosít.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi az a protestáns?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries