settings icon
share icon
Kérdés

Milyen mennyei koronákat szerezhetnek a hívők a mennyben?

Válasz


Az Újszövetség öt mennyei koronát említ, amelyeket a hívők jutalomba kapnak: hervadhatatlan korona, az öröm koronája, az igazságosság koronája, a dicsőség koronája és az élet koronája. A koronaként fordított görög szó a 'stephanos' (innen ered István — Stephanos — vértanú neve is), és jelentése: királyi jelvény, az ünnepi játékokon szerzett díj vagy általában a tisztelet jelképe. Az ókori görög játékok idején használtak koronákat: egy levélfüzért vagy -koszorút helyeztek a győztes fejére annak jeléül, hogy megnyerte a sportversenyt. Ezt a sportban átadott díjat használja az Újszövetség átvitt értelemben a mennyei díjak megnevezésére, amelyeket Isten ígért a hűségeseknek. Az 1Korinthus 9:24-25 szépen leírja, hogyan nyerhetjük el ezeket a koronákat.

1. Hervadhatatlan korona (1Korinthus 9:24-25): „Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek. Aki pedig versenyben vesz részt, mindenben önmegtartóztató: azok azért, hogy elhervadó koszorút nyerjenek, mi pedig azért, hogy hervadhatatlant." Ezen a földön minden a romlásnak és kárhozatnak van alávetve. Jézus arra biztat, hogy ne a földön gyűjtsünk kincseket, „ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják" (Máté 6:19). Ez összhangban van azzal, amit Pál mondott a sportoló levélkoszorújáról, amely rövidesen elhervadt és szétmállott. Nem így a mennyei korona – a hűséges helytállás mennyei jutalmat nyert, amely egy „nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan" örökség, és „a mennyben van fenntartva számotokra" (1Péter 1:3-5).

2. Az öröm koronája (1Thesszalonika 2:19): „Mert kicsoda a mi reménységünk, örömünk és dicsekedésünk koronája? Avagy nem azok [lesztek-]é ti is a mi Urunk Jézus Krisztus előtt az ő eljövetelekor?" (Károli) Pál apostol arra szólít fel a Filippi 4:4-ben, hogy mindenkor örüljünk az Úrban, amiért a kegyelmes Isten kiárasztotta ránk bőséges áldásait. A hívőknek ebben az életben több okuk van az örömre, mint bárki másnak. Lukács azt mondja, hogy jelenleg is öröm van a mennyben (Lukács 15:7). Az öröm koronáját akkor kapjuk, amikor Isten „letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak" (Jelenések 21:4).

3. Az igazság(osság) koronája (2Timóteus 4:8): „Vár az igazságosság koszorúja, a győztesnek járó jutalom, amelyet maga az Úr, az Igazságos Bíró fog átnyújtani nekem azon a Napon. De nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik szeretettel és vágyakozva várják őt vissza" (Egyszerű). Ezt a koronát Krisztus igazságossága révén örököljük, Krisztus igazságossága nélkül ezt a koronát nem szerezhetnénk meg. Mivel igazságosság révén jutunk hozzá, nem erő és csalás által, mint ahogyan gyakran a földi a koronákhoz, örökkévaló korona ez, amelyet mindazok kapnak, akik szeretik az Urat, és buzgón várják visszajövetelét. Tartós reménytelenség, üldöztetés, szenvedés vagy éppen halál közepette is biztosra vehetjük, hogy a jutalmunk Krisztusnál van az örökkévalóságban (Filippi 3:20). Ez a korona nem azoké lesz, akik önigazultnak tartják magukat. Az ilyen fajta magatartás csak arroganciát és büszkeséget szül, és nem arra sarkall, hogy vágyjunk az Úrral lenni.

4. A dicsőség koronája (1Péter 5:4): „És amikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőség hervadhatatlan koszorúját." A dicsőség szó nagyon érdekes, mert magának Istennek és tetteinek a természetére utal. Maga után vonja fényességét és ragyogását. Gondoljunk csak Istvánra, aki, miközben halálra kövezték, képes volt a mennyre tekinteni és meglátni Isten dicsőségét (ApCsel 7:55-56). Ez a szó azt jelenti, hogy azért kell Istennek adnunk a dicséretet és tiszteletet, aki Ő valójában (Ézsaiás 42:8, 48:11; Galata 1:5). A hívők hihetetlen áldásban részesülnek, amikor belépnek Isten országába, és megkapják a dicsőség koronáját, mert magának Krisztusnak a hasonlatosságát nyerik el. Ahogy Pál mondta: „Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk" (Róma 8:18).

5. Az élet koronája (Jelenések 2:10): „Ne félj attól, amit el fogsz szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját." Ezt a koronát minden hívő megkapja, de különösen azok fogják értékelni, akik szenvedésen estek át és üldöztetéssel, sőt halállal néztek szembe Jézusért. A Szentírásban az élet szó gyakran az Istennel való helyes kapcsolatra utal. Jézus azt mondta: „én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek" (János 10:10). Akárcsak a levegő, élelmiszer és víz nélkülözhetetlen a testi élethez, ugyanúgy nélkülözhetetlen Jézus a lelki élethez. Ő az, aki gondoskodik élő vízről. Ő az élet kenyere (János 4:10, 6:35). Földi életünk véget fog érni. De egy csodálatos ígéret vár mindazokra, akik Jézus által Istenhez jönnek: „Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet" (1János 2:25).

Jakab azt mondja, hogy az élet koronáját mindenki megkapja, aki Istent szereti (Jakab 1:12). Felmerül a kérdés, hogy miként mutathatjuk ki Isten iránti szeretetünket. János apostol adja meg a választ: „Mert az az Isten iránti szeretet, hogy parancsolatait megtartjuk, az ő parancsolatai pedig nem nehezek" (1János 5:3). Gyermekeiként meg kell tartanunk parancsolatait és hűségesen engedelmeskednünk kell neki. Így amikor elkerülhetetlen próbák, fájdalmak, bánatok és szenvedések érnek minket – amíg csak élünk –, tartsunk mindig egyenesen a cél felé, Jézusra nézve, „a hit szerzőjére és beteljesítőjére" (Zsidók 12:2), és nyerhessük el az élet koronáját, amely ránk vár.

EnglishVissza a magyar oldalra

Milyen mennyei koronákat szerezhetnek a hívők a mennyben?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries