settings icon
share icon
Kérdés

Mennybe menetel — hogyan garantálhatom az örök sorsomat?

Válasz


Nézzünk szembe a tényekkel. Lehet, hogy az örökkévalóságba való átlépésünk napja közelebb van, mint gondolnánk. Erre a pillanatra való felkészülésként tudnunk kell az igazságot: nem mindenki megy a mennybe. Honnan győződhetünk meg arról, hogy mi azok közé tartozunk-e, akik a mennybe mennek? Mintegy kétezer évvel ezelőtt Péter és János apostol Jézus Krisztus evangéliumát hirdette egy nagy jeruzsálemi tömegnek. Ekkor mondott valami olyat Péter, ami még posztmodern világunkban is visszhangzik: „Nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk” (Cselekedetek 4:12).

Ahogy akkor sem, napjaink „minden út a mennybe vezet” légkörében sem nevezhető ez egy politikailag korrekt üzenetnek. Sokan gondolják úgy, hogy Jézus nélkül is övéké lehet a menny. Kell nekik a dicsőség ígérete, de nem érdekli őket a kereszt, sőt, még kevésbé érdekli őket az, aki ott függött a kereszten, és meghalt azok bűneiért, akik hisznek benne. Sokan nem akarják elfogadni, hogy Jézus az egyetlen út, és eltökélten keresik a másik utat. De maga Jézus figyelmeztet bennünket, hogy nincs más út, ha pedig nem fogadjuk el ezt az igazságot, akkor az örökkévalóságot a pokolban töltjük. Világosan megmondta, hogy „aki hisz a Fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a Fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta.” (János 3:36).

Vannak, akik azzal érvelnek, hogy szélsőségesen szűklátókörű Isten, ha csak egy mennybe vezető útról gondoskodott. De az emberiség lázadó elutasítását látva, szélsőségesen széles látókörre vall az, hogy egyáltalán gondoskodott számunkra mennybe vezető útról. Ítéletet érdemlünk, de ő e helyett menekülő útról gondoskodik, mert elküldte egyetlen Fiát, hogy meghaljon a mi bűneink miatt. Ez az igazság, függetlenül attól, hogy mi ezt túl szűknek vagy túl szélesnek látjuk-e, a keresztyének üzenetének pedig továbbra is egyértelműen hirdetnie kell, hogy a mennybe vezető egyedüli út Jézus Krisztus.

Manapság sokan egy olyan felhígított evangéliumban hisznek, amely távol tartja tőlük a bűneikből való megtérés üzenetét. Szerető, ítélkezéstől mentes Istenben akarnak hinni, aki nem igényel bűnbánatot és életvitel-változást. Ilyesféle dolgokat hirdetnek: „Hiszek Jézus Krisztusban, de az én Istenem nem ítélkezik. Az én Istenem senkit sem küldene a pokolra.” De nem mehetünk egyszerre két irányba! Ha keresztyénnek valljuk magunkat, akkor úgy kell elismernünk Krisztust, mint ahogy ő maga bemutatkozott: azaz a mennybe vezető egyetlen útként. Ha ezt tagadjuk, akkor őt magát tagadjuk meg, hiszen ő mondja ezt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” (János 14:6).

Megmarad hát a kérdés: ki mehet be Isten királyságába? Hogyan garantálhatom az örök sorsomat? Ezekre a kérdésekre a válasz egyértelműen kiderül, ha különbséget teszünk azok között, akiknek van, és akiknek nincs örök élete. „Akié a Fiú, azé az élet; akiben nincs meg Isten Fia, az élet sincs meg abban” (1 János 5:12). Az örökkévalóságot a mennyben töltik azok, akik hisznek Krisztusban, akik elfogadták az ő áldozatát bűneikért való fizetségként, és akik engedelmesen követik őt. Akik viszont elutasítják őt, azok nem. „Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében” (János 3:18).

A menny csodálatos lesz azok számára, akik megváltójukként elfogadják Jézus Krisztust, a pokol pedig nagyon szörnyű lesz azoknak, akik elutasítják őt. Az elveszettek felé való üzenetünk sokkal sürgetőbben jutna kifejezésre, ha megértenénk, hogy mit fog Isten szentsége és igazsága tenni azokkal, akik elutasítják az ő fia, Jézus Krisztus által szerzett teljes bűnbocsánatot. Nem olvashatjuk a Bibliát a nélkül, hogy ne vennénk ezt észre. A Biblia nagyon egyértelműen állítja, hogy csak egyetlen mennybe vezető út létezik, mégpedig maga Jézus Krisztus. Erre figyelmeztetett bennünket: „Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják” (Máté 7:13–14).

Csak egy út vezet a mennybe, akik ezen az egy úton járnak, azok garantáltan oda jutnak. De nem mindenki jár rajta. Mi a helyzet Önnel?

Döntést hoztál Krisztus mellett annak alapján, amit itt olvastál? Ha igen, kérlek kattints a lentebb lévő “Ma elfogadtam Krisztust” gombra.
EnglishVissza a magyar oldalra

Mennybe menetel — hogyan garantálhatom az örök sorsomat?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries