settings icon
share icon
Kérdés

Valóságos-e a menny?

Válasz


A mennyország valóságos hely. A Biblia szerint a menny Isten királyi trónja (Ézs 66:1; ApCsel 7:48-49; Mt 5:34-35). Miután Jézus feltámadt és megjelent a földön tanítványainak, „felemeltetett a mennybe, és az Isten jobbjára ült” (Mk 16:19; ApCsel 7:55-56). „Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt értünk.” (Zsid 9:24) Jézus nem csupán bement a mennybe előttünk és értünk, hanem Ő ma is él és munkálkodik a mennyben, mégpedig főpapunkként szolgál az Úr által épített „igazi szentélyben” (Zsid 6:19-20; 8:1-2).

Jézustól tudjuk azt is, hogy Isten házában sok „hajlék” van, és Ő azért ment el előttünk, hogy helyet készítsen a számunkra. Szava a biztosíték arra, hogy egy napon visszatér a földre, és bennünket is elvisz magához (Jn 14:1-4). Az örökkévaló mennyei hazába vetett hitünk Jézus konkrét ígéretén alapul. Határozottan állíthatjuk, hogy a mennyország valóságos hely, amely ténylegesen létezik.

Aki tagadja a menny létezését, nem csupán Isten írott Igéjét tagadja, hanem saját szíve legmélyebb vágyát is eltemeti magában. Pál is kitért erre a kérdésre a Korinthusiakhoz írott levelében, akiket arra bátorított, hogy ne veszítsék el a reménységüket, hanem rendületlenül bizakodjanak abban, hogy vár rájuk a menny. Noha földi állapotunkban „megterhelten sóhajtozunk”, „mindenkor bizakodunk”, mert tudjuk, hogy a mennybe tartunk és oda vágyunk (2Kor 5:1-8). Arra buzdította a korinthusi keresztényeket, hogy tekintsenek előre a mennyei hazára, s akkor elviselhetővé válnak az élet nehézségei és kudarcai. „Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.” (2Kor 4:17-18)

Ahogyan Isten elültette az emberek szívében létezésének tudatát (Róma 1:19-20), azt is belénk „programozta”, hogy vágyódjunk a menny után. A mennyország számtalan könyv, ének és műalkotás témája. Sajnos a bűn eltorlaszolta a mennybe vezető utat. Mivel a mennyország a szent és tökéletes Isten lakhelye, bűnnek nincs ott semmi keresnivalója. Hála legyen azonban Istennek, hogy ideadta nekünk a kulcsot, amely megnyitja a menny kapuit: Jézus Krisztust (Jn 14:6)! Mindenki előtt kitárul a menny kapuja, aki hisz Jézusban és bűnei bocsánatát kéri. Bárcsak arra sarkallna bennünket örökkévaló otthonunk eljövendő dicsősége, hogy hűségesen és teljes szívvel szolgáljuk Istent! „Mivel pedig, atyámfiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; és mivel nagy papunk van az Isten háza felett: járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől.” (Zsid 10:19-22)

EnglishVissza a magyar oldalra

Valóságos-e a menny?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries