settings icon
share icon
Kérdés

Helyes dolog a kereszténynek részt venni egy meleg pár esküvőjén?

Válasz


Először is kezdjük egy kis dicsérettel: ha olyan keresztény vagy, akit egy meleg pár meghívott az esküvőjére, akkor valamit valószínűleg jól csinálsz. Jézus szolgálatának egyik legfőbb ismérve az (volt), hogy a társadalom megvetettjeit, az adószedőket, a paráznákat és minden bűnöst Magához vonz(ott) (Máté 9:10; Lukács 15:1). Ő barátként viszonyult hozzájuk, és Őt is a barátjuknak tekintették.

Fontos azt is tisztáznunk, hogy bűn és bűn között nincsen különbség. Minden bűn Isten ellen való sértés. A homoszexualitás csak egy azon bűnök listájáról, amit a Korinthusbeliekhez írt első levél 6:9-10 része említ. Az igerész világos állítása szerint a felsorolt a bűnöket cselekvők nem fogják meglátni Isten országát. Mindnyájan vétkeztünk, és egyikünk sem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön (Rómabeliekhez 3:23 EFO 2012). Egyedül Jézus Krisztus értünk tett áldozatán keresztül menekülhetünk meg bűneink örök következményétől (lásd a "Mit jelent az, hogy Jézus üdvözít?" című szócikkünk).

Mások amellett érvelnek, hogy a szabadságra elhívott keresztény ember igenis részt vehet egy melegházasságon, hiszen pusztán az, hogy megjelenünk egy eseményen, még nem jelenti szükségszerűen azt, hogy támogatjuk is a mögötte megbúvó szellemiséget. Úgy is fel lehet fogni a dolgot, hogy a krisztusi szeretet hírnökeiként megyünk el a rendezvényre, vagyis ez a baráti gesztus nem a szóban forgó életstílusnak, vagy szellemiségnek szól, hanem meleg felebarátunknak. Akkor sem vonakodnánk, ha más bűnökkel küzdő embertársaink szolgálatáról volna szó, miért tennénk így most? A támogató elfogadás és a feltétel nélküli szeretet a baráti kapcsolat jövőbeli elmélyítése-, és Isten országának növekedése, előtt is ajtót nyithat.

A gond mindezzel csak az, hogy a melegházasság egy olyan életstílus megünneplése, amit Isten Igéje erkölcstelennek és természetellenesnek nevez (Rómabeliekhez 1:26-27). A Zsidókhoz írt levél 13:4 igerészben az áll, hogy a „Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy". A melegházasság azonban éppen azáltal tiporja a házasság szentségét, hogy kiforgatja annak jelentését és elferdíti rendeltetését. Isten Igéjének a házasságról szóló tanítása szerint a melegházasság nem minősül házasságnak. Más vallások férfi és nő között köttetett frigyeit viszont annak tekinthetjük. Vagyis egy nem-hívő férfi és egy nem-hívő nő házassága Isten szemében is házasság, hiszen eleget tesz a „ketten lesznek egy testté"-rendelésnek, amit Isten még Mózes első könyvének 2:24 igerészében közöl az emberiséggel. A hívő keresztény és a hitetlen házastárs közötti házasság is megengedett (1.Korinthusbeliekhez 7:14), még ha Isten kifejezetten fel is szólítja a hívőket, hogy kizárólag hívő társat keressenek maguknak (2. Korinthusbeliekhez 6:14).

A melegházasság nem házasság Isten szemében. Isten a házasságot férfi és nő élethosszig tartó kötelékének rendelte. Ha tehát fogjuk ezt a szent és áldott intézményt és olyasvalamihez kapcsoljuk, amit Isten szentségtelennek (értsd bűnnek) nyilvánít, az több, mint lelkiismeretlen. Hogyan kérhetnénk arra Istent, hogy egy olyan frigyre adja áldását, amit természetellenesnek tekint?

Ideális esetben a keresztény csak úgy venne csak részt meghívottként egy melegházasságon, ha valamilyen módon kommunikálni tudná, hogy ő a házasuló felek iránti tiszteletből és felebaráti szeretetből van itt, nem pedig azért, mert bármilyen formában támogatja ezt az életstílust. Míg ha ez így is történne, az sem változtatna semmit azon a tényen, hogy az általa megtisztelt személyek éppen erkölcstelenségük megünneplésére gyűltek össze. Le kell szögeznünk, hogy a melegházasság nem más, mint a bűn megünneplése. Kicsit elvonatkoztatva beláthatjuk, hogy nyilvánvalóan akkor támogatjuk jól alkoholbeteg embertásunkat, ha segítünk neki abbahagyni az ivást, nem pedig ha kocsmába megyünk vele. Pornófüggő barátunknak akkor vagyunk igazán barátja, ha segítünk neki megszabadulni függőségétől, nem pedig ha rendszerezzük magazinjait, vagy tárhelyet szabadítunk fel számítógépe merevlemezén. Hasonlóan a homoszexuális barátunkat is azzal segítjük inkább, ha kiutat mutatunk ebből az életstílusból, nem pedig azzal, hogy még együtt is ünnepeljük vele azt. Valójában cseppet sem segítünk a barátunknak, ha egy olyan eseményen veszünk részt, ahol még nyilvánosan meg is tapsolják bűnéért.

Felebarátainknak szeretetet adni valóban nagyszerű dolog. Az is helyes, ha keressük annak a módját, hogy hogyan tehetünk életünkkel és szavainkkal bizonyságot az Úr Jézus Krisztusról, hogy az Ő kedvességét és szeretetét igazságban közvetítsük meleg felebarátaink felé. Fennáll azonban a veszélye, hogy ezen próbálkozásunk „igazság része" csorbulni fog, ha nagyon elfogultakká válunk. Keresztény hívőként nyilván nem az a célunk, hogy elüldözzük barátainkat Jézustól, azonban felelősségünk van szelídlelkűséggel kiállni az igazság mellett, még akkor is, ha ez fájdalmat, szakadást és gyűlöletet szül (Lukács 12:51-53; János 15:18). A mi álláspontunk mindent egybevetve tehát az, hogy ha Jézus Krisztus követője meghívót kap egy melegházasságra, akkor jól teszi, ha szépen megköszöni, majd tiszteletteljesen visszautasítja azt.

A végső döntést azonban az olvasóra kell hagyjuk, mégpedig azért, mert a Biblia nem beszél konkrétan a melegházasságról. Isten Igéjében nem találunk arra vonatkozó felhatalmazást, vagy éppen tiltást, hogy valaki részt vegyen egy ilyen eseményen. A feljebb vázolt érvek alapján azonban őszintén szólva nehezen tudunk elképzelni egy olyan helyzetet is, amiben tényleg helyes volna részt venni egy melegházasságon. Ha Isten Igéjét tanulmányozva-, azt más hívőkkel megvitatva-, az eredményt imában Isten elé letéve valaki más belátásra jut, akkor mi biztosan nem fogjuk hívő testvérünk hitét vagy Jézus Krisztus iránti elkötelezettségét kétségbe vonni.

EnglishVissza a magyar oldalra

Helyes dolog a kereszténynek részt venni egy meleg pár esküvőjén?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries