settings icon
share icon
Kérdés

Mit jelent a megbocsáthatatlan bűn?

Válasz


A „megbocsáthatatlan bűnről” avagy a „Szentlélek káromlásáról” a Márk 3:22-30 és a Máté 12:22-32 versekben olvasunk. A „káromlás” szót leginkább „határtalan tiszteletlenségként” értelmezhetjük, és olyan bűnöket takarhat, mint Isten átkozása vagy Isten dolgainak a szándékos semmibe vétele. Káromlásról beszélhetünk akkor is, ha valaki Istennek tulajdonít bármi rosszat, vagy letagad valami jót, ami tőle származik. A Máté 12:31-ben azonban a káromlás egy sajátos válfajáról: „a Lélek káromlásáról” olvasunk. A farizeusok tagadhatatlan bizonyítékát látták annak, hogy Jézus csodákat tesz a Szentlélek erejével, és mégis azt állították, hogy Belzebub démon szállta meg (Mt 12:24). A Márk 3:30-ban Jézus konkrétan megnevezi, hogy mely tettükkel követték el a Szentlélek káromlását: azt terjesztették róla, hogy megszállott. Más formái is vannak a Szentlélek káromlásának (például ha valaki hazudik a Szentléleknek, ahogyan Anániás és Szafira tette az ApCsel 5:1-10-ben), de csak a megtestesült Jézus ellen felhozott vádról olvassuk azt, hogy megbocsáthatatlan bűn. Mivel Jézus már nincs a földön, ilyen módon ma már senki sem káromolhatja a Szentlelket.

Következésképpen ma már csak egyetlen megbocsáthatatlan bűn létezik, éspedig a tartós hitetlenség. Ha valaki hitetlenül hal meg, nincs a számára bocsánat. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” – olvassuk a János 3:16-ban. Csak az nem nyer bocsánatot a bűneire, akiről nem mondható el, hogy „hisz őbenne”. „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” – mondta Jézus (Jn 14:6). Aki elutasítja az üdvösségre vezető egyetlen utat, örök kárhozatra ítéli magát, hiszen a bocsánat egyetlen lehetséges forrásának visszautasítása nyilvánvalóan megbocsáthatatlan.

Sokan rettegnek attól, hogy elkövettek valamilyen bűnt, amelyet Isten nem tud vagy nem fog megbocsátani, és azt hiszik, nincs többé remény a számukra, tegyenek bármit is. Sátán éppen arra vágyik, hogy ebben a tévhitben vergődjünk. Ha valakit ilyen félelmek gyötörnek, nem kell mást tennie, mint Istenhez jönnie, megvallania a bűnét, megtérnie belőle és elfogadnia a bűnbocsánat ígéretét. „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” (1Jn 1:9) Ez a vers biztosít bennünket afelől, hogy Isten bármilyen bűnt kész megbocsátani, bármilyen förtelmes legyen is, ha bűnbánattal elé járulunk. Ha a bűntudat terhe nyomaszt bennünket, ne feledjük: a szerető és könyörülő Isten tárt karokkal vár ránk, s ha hozzá fordulunk, garantáltan megbocsát.

English



Vissza a magyar oldalra

Mit jelent a megbocsáthatatlan bűn?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries