settings icon
share icon
Kérdés

A megbánás a gondolkodásmód megváltozását vagy inkább a bűntől való elfordulást jelenti?

Válasz


A szó szoros értelmében vett bűnbánat magát a gondolkodásmód megváltoztatását jelenti, nem pedig a bűntől való elfordulást. A “bűnbánat”-ként, vagy “megbánás”-ként fordított görög szó a metanoia, mely egyszerűen annyit tesz, “magát meggondolni”. A hétköznapi nyelvhasználatban viszont a bűnbánatra sokszor “a bűntől való elfordulásként” hivatkozunk. Ennek alapos oka van.

A Szentírásban a bűnbánat gyakran az üdvösséggel kapcsolódik össze. De pontosan mi is megy végbe akkor, mikor a Szent Lélek elkezdi azon munkáját, melynek keretében üdvösségre visz egy személyt? A Lélek megingathatatlan bizonyságot tesz arról a bűnös embernek, hogy a szellemi állapotára vonatkozó tények igazak, továbbá segít neki személyes szinten is felérni azok horderejét. Ezek a tények így foglalhatóak össze: a bűnös ember bűnei személyes természetűek (vagyis személyesen ő felelős azok elkövetéséért), a bűneiért örök büntetés jár, Jézus az ő bűneiért való szenvedésével váltotta ki őt bűnei örök következménye alól, a Jézusba vetett hit szükséges ahhoz, hogy megszabadulhasson a bűneitől. A Szent Lélek e rávezető, meggyőző munkája eredményeként (János 16:8) a bűnös bűnbánatot gyakorol – azaz megváltoztatja a bűnről, a Megváltóról, és a megváltásról kialakított nézeteit.

Amikor egy bűnbánó ember megváltoztatja a bűnnel kapcsolatos gondolkodásmódját, akkor az természetes módon vezet a bűn elhagyásához is. Az adott bűn többé nem kívánatos vagy szórakoztató, hiszen az illető immár tudatában van annak, hogy a bűn kárhozatot von maga után. A bűnbánó bűnös elkezdi megvetni a múltbeli vétkeit, és annak is keresni kezdi a módját, hogy hogyan javíthatna jövőbeli viselkedésén (lásd Lukács 19:8). A bűnnel kapcsolatos gondolkodásmód-változás eredménye végső soron pedig az, hogy jó cselekedeteket kezd véghezvinni. Miközben a bűnös hátat fordít a bűnnek, a Megváltóba vetett hithez párhuzamosan odafordul – ez a hit pedig tettekben mutatkozik meg (lásd Jakab 2:17).

A gondolkodásmód megváltozása (bűnbánat) azonban nem pontosan ugyanaz, mint a bűntől való tudatos és tevékeny elfordulás, valamint a jó cselekedetek látható véghezvitele – az egyik mégis a másikből következik. A bűnbánat ebben az értelemben nagyon is összefügg a bűntől való elfordulással. Amikor a bűnbánatra a bűntől való elfordulásként hivatkoznak (és nem mint a gondolkodásmód megváltozását), akkor valójában – szándékosan vagy öntudatlanul – egy olyan szóképpel élnek, melynek pontos megnevezése a metonímia (magyarul: névcsere). A metonímia alkalmazásakor egy adott fogalom nevét az eredeti kifejezés által sugallt szóval helyettesítik (lásd névátvitel).

A metonímia meglehetősen gyakran fordul elő a mindennapi nyelvhasználatban. Az a híradás például, mely így kezdődik, “Az Európai Unió ma nyilatkozatot adott ki...”, a metonímia irodalmi eszközét használja, mivel a közigazgatási egység nevével helyettesíti azon kormányzó testület vagy vezető nevét, aki a nyilatkozatot ténylegesen kibocsátotta.

A Bibliában más példákat is láthatunk a metonímia használatára. A Márk 9:17 igeversének tanúsága szerint egy aggódó apa azzal állt elő, hogy a fiában “néma lélek” van. Maga a gonosz lélek nem néma, viszont az okozta a fiú némaságát. Ennélfogva a tisztátlan lélek az általa kiváltott hatásról lett megnevezve, vagyis a gyermek némaságáról. A metonímia ez esetben a kiváltó okot a kiváltott hatással helyettesíti. Mikor a bűnbánat szó a “bűntől való elfordulás” értelmében lesz használva, akkor – az előző példához hasonlóan – a kiváltó okot a kiváltott hatással helyettesíti. A kiváltó ok a bűnbánat, vagyis a teljes gondolkodás megváltozása; ennek következménye pedig a bűntől való elfordulás. Egy adott szó helyébe az ahhoz elválaszthatatlanul kapcsolódó fogalom lép. Ez maga a metonímia.

Összefoglalva tehát azt mondhatjuk, hogy a bűnbánat a gondolkodásmód megváltoztatását jelenti. A bűnbánat átfogó bibliai fogalma azonban túlmegy ezen. Az üdvösség tekintetében a bűnbánat a bűnös mivoltunk (mentegető) elfogadásából a bűn elutasításába-, valamint a Krisztus elutasításából a Krisztusba vetett hitbe való átlépést fejezi ki. A bűnbánat ezen fajtáját kizárólag Isten képes lehetővé tenni és kimunkálni bennünk (János 6:44; Apostolok Cselekedetei 11:18; 2.Timótheushoz 2:25). A bibliai értelemben vett igaz bűnbánat ezért mindig a magatartás megváltozását eredményezi. Lehet, hogy ez a változás nem azonnal, hanem fokozatosan áll be, de mégis elkerülhetetlen.

EnglishVissza a magyar oldalra

A megbánás a gondolkodásmód megváltozását vagy inkább a bűntől való elfordulást jelenti?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries