settings icon
share icon
Kérdés

Mit értünk luciferianzmus alatt?

Válasz


A luciferianizmus egyik ága Lucifer isteni tisztelete és imádata köré szerveződik. Ez a vallás erős szálakkal kötődik a a sátánizmushoz, ugyanakkor Lucifer lényének kizárólag pozitív vonatkozásait igyekszik hangsúlyozni. A luciferianizmus másik ága Lucifert nem tekinti istennek, hanem pusztán az emberiség bölcsesség és megvilágosodás utáni kutatásának szimbólumaként érti őt.

Maga a „Lucifer" név Ézsaiás próféta ihletett könyvének 14:12 részében feltűnő kifejezés fordítása, mely szó szerint annyit tesz: „fényes csillag, hajnalcsillag". A legtöbb Bibliatudós ezt a jelzős szerkezetet az Isten elleni lázadás előtti Sátán leírásának tartja. Ézsaiás könyvének szóban forgó fejezete, valamint Ezékiel próféta könyvének 28. fejezete szerint, Sátán a legmagasabb rangú angyalként lett megteremtve, azonban szívének felfuvalkodása-, szépsége és tökéletessége miatt fellángoló büszkesége ahhoz vezetett, hogy Isten trónját magának vindikálta, mely lázadás következtében levettetett a mennyből. Ekkor kapta a Sátán nevet, ami vádlót jelent.

A luciferianizmus első említett vállfaja valójában Sátán imádata. Keretein belül Sátánt e világ isteneként tisztelik (2.Korinthusbeliekhez 4:4), valamint a fény és a tudás ajándékozójának tekintik (2.Korinthusbeliekhez 11:14-15). A fókuszban Lucifer a lázadása és bukása előtti „jó" természete áll, míg a Sátán névhez társított gonoszság és mély szellemi sötétség a margóra kerül. Annak ellenére, hogy a két elnevezés egy és ugyanazon személyre vonatkozik, a luciferianizmus igyekszik őt a fény, a tudás és a varázslás isteneként beállítani. A luciferiánus hívők saját erejükből maguk is istenekké akarnak válni. Ezt pedig jó életvezetéssel, tudás felhalmozásával, varázslás gyakorlásával, és a „mindenkiben lakó" kozmikus luciferi tudatosság felébresztésével akarják elérni. A luciferianizmus sok tekintetben hasonlít a gnoszticizmusra, és fordítva.

A luciferianizmus másik ága teljesen elveti azt a koncepciót, mely szerint a szóban forgó entitás személlyel rendelkező lény volna. Követői Isten kinyilatkoztatott Igazságán (az Úr Jézus Krisztus személye) kívül törekszenek a megvilágosodásra. Ezek az emberek, jól lehet, a világosság és a jóság elkötelezett híveinek hiszik magukat, valójában hamisságban és hazugságban fulladoznak. Sátán szemszögéből nézve teljesen mindegy, hogy az emberek hisznek-e személyes létezésében, vagy csak holmi személytelen erőnek, esetleg irányadó elvnek tartják őt. Így is el tudja őket téríteni az Igazságtól (saját vesztükre).

A csoportok, csoportosulások és mozgalmak, melyek nyíltan luciferiánus tanokat képviselnek, viszonylag alacsony számúak, és igen különbözőek. A luciferiánus filozófia azonban számos szervezet gondolkodásmódjában megtalálható, így a szabadkőműveseknél, a wicca boszorkányságban, és a New Age számos ágazatában is. Mivel nem létezik egy egységes, felső irányítású, dogma, ezért az egyes hiedelmek csoportról csoportra nagyon eltérnek egymástól. Az, hogy a luciferianizmus ilyen széles skálán mozog, azon általános nézet kialakulásához vezetett, mely szerint a luciferianizmus a sátánizmus egyik alfaja, számos ága pedig (akár) mini-felekezeti irányzatokként (is) érthetőek. A luciferianizmus számos követője gyorsan visszautasítaná a fenti állítást, azonban ezen nézet hiányában még nehezebbé válik a luciferianizmus kategorizálása.

Egy azonban teljesen biztos: Lucifer/Sátán nem méltó arra, hogy istenként tiszteljék, mint ahogyan arra sem, hogy bárki is félvállról vegye őt, és óvatlanul közelítsen hozzá. Egy nagy erővel bíró teremtett lényről van ugyanis szó, aki szüntelen azon mesterkedik, hogy minél több emberi lelket térítsen el Istentől. Isten Igéje így szól Sátánról: „a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit" nyeljen el (1. Péter 5:8). Mindazok, akik keresik a vele való kapcsolatot, nagyon meg fogják majd bánni, mikor szolgálatukért és imádatukért ő lelkük fájdalmas felemésztésével fizet. „Álljatok ellen, erősek lévén a hitben" — mondja Isten Szent Lelke Péter apostolon keresztül a következő igeversben. Az Általa említett hit pedig az Úr Jézus Krisztus megváltó és megtartó hite. Egyedül Ő képes megmenteni minket a tüzes tó minden kínjától, amely mindazon emberek örök lakhelye, akik elutasítják a Krisztusban kapott kegyelmi ajándékunkat.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit értünk luciferianzmus alatt?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries