settings icon
share icon
Kérdés

Milyen jelentősége van a lelkipásztori tanácsadásnak?

Válasz


Egy lelkipásztor tanácsadásának igénybevétele több szempontból is igen hasznos lehet. A lelkipásztori tanácsadás olyan segítségnyújtásként definiálható, amit a gyülekezet lelkésze a “saját” nyájához tartozó személynek vagy pároknak nyújt. Arra is van példa, hogy gyülekezet lelkipásztora a gyülekezetén kívüli személyeknek ad tanácsot, nagy általánosságban azonban mégis az mondható, hogy a lelkipásztori tanácsadás jótékony hatásai lényegesen magasabbak, ha azt a gyülekezeten belül gyakorolják.

A lelkipásztori tanácsadás egyedi és ezzel a tanácsadás más típusaitól is különbözik. Először is, a lelkigondozás a lelkipásztor munkaköri leírásának részét képezi. Pásztorként a feladatai közé tartozik a gyülekezetébe tartozók táplálása, védelme és gondozása. Ahogyan a juhokat őrző pásztornak is be kell kötnie a beteg vagy sérült állatok sebeit, úgy a gyülekezeti lelkipásztornak is be kell kötöznie a nyájába tartozó hittestvérei érzelmi sebeit, és enyhítenie kell azok fájdalmán. A lelkipásztori tanácsadás mindenekelőtt bibliai tanácsadás kell legyen.

A bibliai lelkigondozás a Szentírás igazságának alapjára épít, mikor azt magyarázza és az adott személy életére alkalmazza – tanít, fedd, megjobbít, és az igazságra nevel általa – hogy pártfogoltja Isten Igéjének helyes megértése és gyakorlati alkalmazása által kézzelfogható segítséget kapjon (2.Timótheushoz 3:16). Isten Igéjének hatalma van arra, hogy elhasson “...a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait” (Zsidókhoz 4:12). A Szentírás a lelkipásztor elsődleges eszköze a lelkigondozásban, annak éveken át tartó beható tanulmányozása pedig lehetővé teszi számára, hogy az Ige kardját jól forgassa, hogy az igazság beszédét helyesen hasogassa.

Bár a Biblia-alapú tanácsadás a gyülekezet falain kívül is elérhető, a lelkipásztori tanácsadás mégis olyan különleges előnyökkel bír, melyekre máshol nem lehet szert tenni. A lelkipásztornak olyan kapcsolata a tanácsért hozzá folyamodó pártfogoltjával, amely magán a tanácsadó ülésen túl is folytatódik. Olyan helyzetben van, hogy megfigyelheti és szemmel követheti az általa tanácsban részesült gyülekezeti tagok előmenetelét. A gyülekezet más tagjai, így például az elöljárók imáit és tanácsait is kikérheti, a hozzá forduló hittestvérrel kötött titoktartási megállapodást persze mindig szem előtt tartva. És persze ott van még az elszámoltathatóság lehetősége, amit a lelkipásztorként a tanácsadás előrehaladtával szintén érvényre juttathat (Félreértés ne essék, az elszámoltathatóság nem a pásztor tisztségéből, vagy a sokszor hamisan vélelmezett alá-fölérendeltségi viszonyból fakad, hanem a tanácsadásban részt vevő két hittestvér közötti folytatólagos ismeretségből, kettejük élő kapcsolatából – a fordító megjegyzése).

A lelkészi tanácsadás hátránya viszont kétrétű. Az első hátrány abban áll, hogy az átlagos, modern kori lelkipásztor sokszor túl sok feladattal van leterhelve, így vigyáznia kell, hogy ne vállaljon többet, mint amennyit valóban elbír. Sok gyülekezetben a lelkigondozást a segédlelkészek vagy az elöljárók között is szétosztják, akik ugyanúgy ki vannak képezve arra, hogy Isten Igéjének tanácsát közvetítsék. Egyes gyülekezetek kifejezetten olyan lelkipásztorokat is alkalmaznak, akiknek elsődleges feladata a gyülekezet rászoruló tagjainak való tanácsadásban áll, felszabadítva ezzel az igehirdető lelkipásztort a prédikációra való felkészülés és a tanítás feladataira. Másodszor, vigyázni kell arra, hogy elkerüljük a lelkigondozás természetéből eredő, bűnhöz vezető helyzeteket. A lelkipásztor egy másik személy jelenléte nélkül nem adhat egyénileg tanácsot nőknek. Szükséges, hogy lehetőleg egy másik nőtestvér, esetleg a lelkipásztor felesége is jelen legyen. Minden esetre megfontoltan kell közelíteni a helyzethez annak érdekében, hogy biztosak legyünk abban, hogy a lelkipásztor és pártfogoltjai között nem alakul ki a testvéri és lelkipásztori kapcsolaton túlmenő viszony. Ahelyett, hogy a lelkipásztorra támaszkodnánk és tőle kezdenénk függeni, minden egyes ülés alkalmával az Isten személyétől és az Ő Igéjének az Igazságától való függőségünket kell erősíteni és elmélyíteni, más különben önmagában egyik pásztor sem lesz soha képes hittestvére minden érzelmi és szellemi szükségletét betölteni, hiszen ez emberként lehetetlen.

EnglishVissza a magyar oldalra

Milyen jelentősége van a lelkipásztori tanácsadásnak?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries