Van olyan dolog, hogy lelki társ? Egy bizonyos személyt szánt-e nekem Isten házastárs gyanánt?


Kérdés: Van olyan dolog, hogy lelki társ? Egy bizonyos személyt szánt-e nekem Isten házastárs gyanánt?

Válasz:
Az általános felfogás a „lelki társról” az, hogy minden ember számára létezik egy hozzá „tökéletesen illő” másik személy, és ha ezen a lelki társon kívül akárki mással kötsz házasságot, soha nem leszel boldog. Bibliainak mondható ez a lelki társi felfogás? Nem. A lelki tars fogalmát gyakran használják kifogásként válások esetében. Van úgy, hogy a házasságukban boldogtalan emberek azt állítják, hogy nem a lelki társukkal kötöttek házasságot, éppen ezért el kell válniuk, hogy megtalálhassák az igazi lelki társukat. Ez nem több, mint kifogás, egy égbekiáltóan bibliátlan kifogás. Ha házas vagy, az a lelki társad, akit elvettél/akihez hozzá mentél. A Márk 10:7–9 szerint „ezért elhagyja az ember apját és anyját, és lesznek ketten egy testté. Úgyhogy ők többé már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember el ne válassza.” A férj és feleség „egységet alkot,” „egy test,” „többé már nem két test, hanem egy,” és „egybe vannak kötve,” azaz lelki társak.

Megeshet, hogy egy házasság nem olyan egységes és örömteli, mint amilyennek a pár kívánná. Megeshet, hogy a férjnek és feleségnek nincs meg az a testi, érzelmi és szellemi egysége, amire vágynának. De még ebben az esetben is a férj és feleség lelki társak. Egy ilyen helyzetben a párnak azon kell munkálkodnia, hogy az igazi „lelki társi” bensőségesség kialakulhasson. Ha a pár engedelmeskedik a Biblia házasságról szóló tanításainak (Efézus 5:22–33), ezzel a bensőségességet, a szeretetet és az elkötelezettséget feljesztheti, amelyet az „egy testté” lett lelki társi szerep von maga után. Ha házas vagy, az a lelki társad, akit elvettél/akihez hozzá mentél. Nem számít, milyen harmóniátlan egy házasság, Isten képes gyógyulást, megbocsátást, helyreállást, igaz házastársi szerelmet és harmóniát hozni.

Lehet-e nem a megfelelő emberrel házasságot kötni? Ha átadjuk magunkat Istennek, és az Ő vezetését keressük, Ő azt ígéri, hogy vezet minket: „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet” (Példabeszédek 3:5–6). A Példabeszédek 3:5–6 lényege az, hogy ha nem bízol az Úrban teljes szívedből, és a saját értelmedre támaszkodsz, előfordulhat, hogy a rossz irányba fogsz menni. Igen, az engedelmesség és az Istennel való kapcsolat hiányában lehetséges, hogy olyan valakivel kötsz házasságot, akit Isten nem neked szánt. Még ilyen esetben is Isten mindenható és az irányítás az Ő kezében van.

Még ha egy házasság nem is Isten akaratából van, akkor is benne van az Ő legfőbb akaratában és tervében. Isten gyűlöli a válást (Malakiás 2:16), és a Biblia soha sem állította azt, hogy ha „rossz emberrel” kötöttél házasságot, az indíték lenne a válásra. Az az állítás, hogy „Rossz emberrel házasodtam össze, és soha nem leszek boldog, amíg meg nem találom az igazi lelki társamat”, két vonatkozásban sem mondható bibliainak. Először is, azt állítja, hogy a helytelen döntésed felülírta Isten akaratát, és meghiúsította az Ő tervét. Másodszor pedig, azt állítja, hogy Isten nem képes egy küszködő házasságot boldoggá, egységessé és sikeressé tenni. Akármit teszünk is, semmi sem képes széttörni Isten mindenható akaratát. Isten bármely két személyt át tudja úgy formálni — lényegtelen, mennyire nem illenek össze —, hogy azután tökéletes párt alkotnak.

Ha szoros kapcsolatban vagyunk Istennel, Ő vezetni fog minket, és irányt fog mutatni nekünk. Ha egy ember az Úrral jár, és valóban keresi az Ő akaratát, Isten el fogja vezetni őt ahhoz a hitveshez, akit Ő neki szánt. Isten el fog vezetni minket a „lelki társunkhoz” ha alávetjük magunkat Neki és követjük Őt. Mindamellett, lelki társnak lenni egyrészt pozíció, másrészt teendő. A férj és feleség lelki társak, ezen belül ők „egy test”, szellemileg, fizikailag és érzelmileg kötődnek egymáshoz. A gyakorlatban viszont ez egy folyamat, melyben a pár, a lelki társak nap mint nap megvalósítják ezt. Az igazi lelki társi egységet csak akkor lehet elérni, ha a házasság bibliai mintáját követik.

English
Vissza a magyar oldalra
Van olyan dolog, hogy lelki társ? Egy bizonyos személyt szánt-e nekem Isten házastárs gyanánt?