settings icon
share icon
Kérdés

Mit tanít a Biblia a lelki békéről?

Válasz


A legtöbben a „lelki békét" talán egyszerűen a szellemi stressz és idegesség hiányaként határoznák meg. Pál apostol lelki nyugalmáról-, pontosabban annak hiányáról beszélt, mikor 2.Korinthusbeliekhez írt levél 2:12 igerészben említést tesz arról, hogy nem találta meg Timótheust Tróászban. Az eredeti szövegben a „lelkemnek nyugodalma" kifejezés szerepel. Ez az egyetlen ismert hely a Szentírásban, ahol a lelki békéhez hasonló színezetű szavakat találunk.

A Biblia a béke szót számos különböző módon használja. A béke az Isten és ember között létrejött baráti kapcsolatot is jelölheti. A Szent Isten és a bűnös emberiség közötti ezen békét kizárólag Jézus Krisztus helyettesítő áldozati kereszthalála teremthette meg. Erről így olvasunk a Kolossébeliekhez írt levél 1:20 igehelyén: „És hogy Ő általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által;" Ezenfelül az Úr Jézus főpapként jár közben értünk, és baráti jobbját változatlanul kiterjeszti mindenki felé, „a kik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy esedezzék érettök" (Zsidókhoz 7:25). Az Istennel való baráti kapcsolat egyben előfeltétele annak, hogy a béke második típusát megtapasztalhassuk. Ennek legfőbb ismérve a lelki nyugalom. Csak akkor tudjuk valóban megtapasztalni a Szent Lélek bennünk kiformált ezen gyümölcsét (Galátziabeliekhez 5:22-23), ha „békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által (Rómabeliekhez 5:1).

Isten Szent Lelke Ézsaiás prófétán keresztül „tökéletes" békét helyez kilátásba mindazoknak, akik szívükben az Úrra támaszkodnak (Ézsaiás 26:3). Lelkünk békéje azonban csak annyira lehet „tökéletes" vagy éppen tökéletlen, amennyire az Úrban bízunk. Ha már saját magunk-, vagy a problémáink körül forgunk, akkor az Úrban lelt békénk is tovaszáll. Békében akkor lehet részünk, ha szívből hisszük, amit Isten Igéje a 139. zsoltár első 12 versében kijelent Teremtőnk személyéről. Itt részletesen olvashatunk Isten jóságáról és erejéről, a gyermekei iránt érzett szeretetéről és túláradó kegyelméről, valamint a minden élethelyzet feletti korlátlan és abszolút hatalmáról. Nehéz azonban olyasvalakiben megbíznunk, akit nem is ismerünk igazán. Ezért is van olyan hallatlan jelentősége, hogy jobban megismerjük a Béke Hercegét, aki nem más, mint az Úr Jézus Krisztus.

Az ima, vagyis az Istennel való beszélgetés — ami egyben lelkünk lélegzése is — békét szül bennünk. Erről így olvasunk: „Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felül halad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban" (Filippibeliekhez 4:6-7).

Megpróbáltatásaink és nehézségeink közepette is megőrizetjük békénket, ha eljutunk arra a felismerésre, hogy a mindentudó, szerető Mennyei Atyánk ezen próbákkal is hitünket és reménységünket növeli, és az ő célja felé irányítja életünk. „Tudjuk pedig, hogy azoknak, a kik Istent szeretik, minden javokra van, mint a kik az ő végzése szerint hivatalosak" (Rómabeliekhez 8:28).

Isten számos jó dolgot tud kihozni mindazon sebekből és szenvedésből, melyek minket érnek. Még az Úr fegyelmezése és fenyítése is „az igazságnak békességes gyümölcsével" örvendeztet meg minket (Zsidókhoz 12:11). A fegyelmezés jótékony hatása által új remény és bizalom ébred keblünkben, ami végül az Isten magasztalásában ölt testet életünkben (Zsoltárok 43:5). Mindez abban is segít majd minket, hogy megvigasztalhassunk másokat, akik hasonló megpróbáltatásokon mennek keresztül (2.Korinthusbeliekhez 1:4). Igyekezzünk mindvégig szem előtt tartani, hogy „...mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk" (2.Korinthusbeliekhez 4:17).

A lelki béke-, és az azt kísérő nyugalom szelleme csak akkor vonhat minket védő szárnyai alá, ha elfogadtuk Jézus Krisztus minden bűnünkért tett egyszeri engesztelő áldozatát, és ezáltal igazi békességünk van Istennel. Mindazok azonban, akik világi dolgoktól várják békéjüket, ha ideig-óráig tartó tüneti kezelésre szert is tehetnek, végül alattomos csapdában találják magukat. A keresztény hívő számára a lelki béke Isten belsőséges megismerése, és a Belé vetett megingathatatlan bizalom által válik elérhetőve. Isten erre a bizalmunkra pedig úgy válaszol, hogy „be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőségesen a Krisztus Jézusban" (Filippibeliekhez 4:19).

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit tanít a Biblia a lelki békéről?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries