settings icon
share icon
Kérdés

Mi a legrosszabb bűn?

Válasz


Ami azt illeti, Isten szentségéhez mérten minden bűn egyforma. A haragtól a gyilkosságig, a füllentéstől a házasságtörésig, az összes bűn örök kárhozatra vezet (Jakab 4:17; Rómabeliekhez 6:23). Minden bűn, legyen az még olyan “jelentéktelen” is, egyenesen szembemegy a végtelen és örökkévaló Isten jellemével és akaratával, ezért pedig végtelen és örökkévaló büntetést érdemel (Ézsaiás 13:11). Ebben az értelemben tehát nem létezik olyan, hogy “legrosszabb” bűn.

Annak értelemben tehát, hogy minden bűn természeténél fogva bűnnel teljes, nincs olyan, hogy “legrosszabb” bűn. Minden bűnös szűkölködik Isten dicsősége nélkül, azaz egy ember sem méltó arra, hogy Isten dicsőségében részesüljön (Rómabeliekhez 3:23). Más szempontból viszont a bűnök legalább két tekintetben sem nevezhetőek egyenlő mértékben rossznak:

Először is kezdjük azzal, hogy nem minden bűn nevezhető egyenlőnek földi következményei tekintetében. Bár mind a kéjvágy, mind pedig a házasságtörés bűn, az utóbbinak (vagyis a házasságtörésnek) rosszabb következményei lesznek, mint az előbbinek. A szívünkben égő buja vágynak önmagában még nem lesznek olyan súlyos következményei, mint ha meg is valósítjuk a házasságtörés fizikai aktusát. Ugyanez mondható el a már-már lopásra vetemedő pénzsóvár gondolatok ringatása, és a lopás valós elkövetése kapcsán is. Minden bűn rossz, a világban viszont nem minden bűn részesül ugyanabban a büntetésben. Ebben az értelemben tehát egyes bűnök valóban rosszabbak, mint mások.

A Szentírás olyan bűnként különbözteti meg a szexuális jellegű bűnöket, mint amelyek egyedülállóan rossz hatással vannak a bűnösre: “Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de a ki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik” (1.Korinthusbeliekhez 6:18). Ez az igerész az összes többi bűntől eltérő kategóriába sorolja a (szexuális) erkölcstelenséget, mivel az közvetlen hatást gyakorol a testre. Akkor ez azt jelenti, hogy a szexuális jellegű bűn volna a “legrosszabb” bűn? Meglehet. Azt viszont mindenképp jelenti, hogy a szexuális erkölcstelenséggel járó bűnök súlyosabb következményeket vonnak maguk után e földi, anyagi síkon.

Másodszor, az örökkévaló büntetés mértékének tekintetében sem nevezhető minden bűn egyenlőnek. Annak szükségességét szemléltetve, hogy mindig készen kell állnunk az Ő visszajövetelére, Jézus a büntetés különböző fokozatairól beszélt: “És a mely szolga tudta az ő urának akaratát, és nem végezte el, sem annak akarata szerint nem cselekedett, sokkal büntettetik meg; A ki pedig nem tudta, és büntetésre méltó dolgokat cselekedett, kevesebbel büntettetik...” (Lukács 12:47- 48). Az öntelt szemtelenség és a gondatlan hanyagság bűnei az utolsó ítélet napján súlyosabb büntetést vonnak majd maguk után, mint a tudatlanságban elkövetett bűnök. Bár tény, hogy az Isten kegyelmét elutasítók végső állomása, a tüzes tó, forró, mégis lehet, hogy egyesek számára forróbb, mint másoknak. Az örökkévaló következmények tekintetében egyes bűnök szintén rosszabbak, mint mások.

Minden esetre jól tesszük, ha óvakodunk a “legrosszabb” bűnről alkotott három tipikus elképzelés hibájától. A következőkben e hamis képzeteket, valamint azok cáfolatát vesszük sorra:

Első: ha tényleg létezne is olyan, hogy a “legrosszabb” bűn, az még messze nem jelentené azt, hogy más, “kevésbé rossz” bűnök máris bocsánatossá válnának. A bűn az bűn, és minden bűn igazságtalanságnak minősül.

Második: nem szabad abba a csapdába esnünk, hogy saját bűneinket mások bűneivel hasonlítsuk össze. Mikor elkezdjük saját ellenőrző füzetünket a másokéhoz hasonlítgatni, óhatatlanul is arra a következtetésre jutunk, hogy mások nyilván “rosszabb” bűnöket követnek el, mint mi; a mi bűneink valahogy csak “ártatlanabbak”, mint az övék, ugyebár... Bármilyen bűneink legyenek is, elsősorban azokkal tanácsos foglalkoznunk, nem pedig a környezetünkben élők bűneivel (Máté 7:4-5). Isten mércéje nem abban áll, hogy embertársainkhoz képest-, hanem hogy Krisztushoz képest mennyire vagyunk jók.

Harmadik: még ha létezik is olyan, hogy “legrosszabb” bűn, Isten azt is meg tudja bocsátani. Ahogy nincs olyan bűn, ami túl kicsi ahhoz, hogy ne érdemelne büntetést, úgy nincs olyan nagy bűn se, amit Isten ne volna képes és hajlandó megbocsátani. Amikor egy bűneit bánó prostituált Jézus irgalmát kereste, kegyelmet talált nála; Jézus ekkor a következőket mondta a vendégház hüledező vak-vallásos urának: “Mondom neked, hogy ennek az asszonynak a bűneit — bármilyen sok is volt — megbocsátották...” (Lukács 7:47 EFO). Isten már annak az embernek is megbocsátott, aki minden bűnös között az elsőnek tartotta önmagát (lásd 1.Timótheushoz 1:15). Jézus azért adta életét, hogy azzal a világ minden bűnéért lefizesse a bírságot (János 3:16; 1.János 2:2). “Mert azt, a ki bűnt nem ismert [azaz Jézust], [Isten] bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne” (2.Korinthusbeliekhez 5:21 betoldva). A hívő ember számára nincs olyan bűn, amit Jézus áldozata ne volna képes fedezni és elfedezni (lásd Rómabeliekhez 8:1).

Isten gyűlöli a bűnt. Hála Neki, az Ő Fia (János 3:17), Jézus Krisztus által, már gondoskodott arról, hogy “megtisztítson minket minden hamisságtól” (1.János 1:8-10). Mennyei Atyánk “...azt akarja, hogy minden ember idvezüljön és az igazság ismeretére eljusson” (1.Timótheushoz 2:4).

Mai vizsgálatunk végső megállapításaként álljon itt, hogy a “legrosszabb” bűn jó eséllyel a hitetlenség bűne. Az ember pontosan egyféleképpen válaszolhat helyesen a lelki üdvösség Isten által felkínált ajánlatára, mégpedig a Krisztusba vetett őszinte hittel. “Mimódon menekedünk meg mi, hogyha nem törődünk ily nagy idvességgel?...” (Zsidókhoz 2:3). A Megváltó elutasítása voltaképp azt jelenti, hogy elfogadjuk a saját bűneinkért járó büntetést.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mi a legrosszabb bűn?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries