settings icon
share icon
Kérdés

Melyik a legősibb vallás?

Válasz


A világ legősibb vallása az egy igaz Isten tisztelete, amint azt a Teremtés könyve negyedik fejezetének 26. versében is láthatjuk. Így olvassuk: "Akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét" (1.Mózes 4: 26). Ekkor kezdték Jahve nevét hívni, melynek a latin formája a Jehova. Annak a ténye, hogy "elkezdték" Isten nevét felhívni, a társadalomban végbement változásra mutat rá: ez volt az első alkalom az emberi történelemben, mikor az emberek összegyűltek és Isten követőinek vallották magukat. Mindez Énós idejében történt, aki Ádám unokája volt, mégpedig Séth fia vonalán. Mindez 250 évvel az Édenből való kiűzetés után kezdett kibontakozni.

A dicsőítés menetének e korai formájáról nem rendelkezünk semmilyen információval, így nem tudjuk azt sem, hogy Isten megszabott-e valamilyen formai követelményeket, vagy megalapozott-e bizonyos emberi istentiszteleti szokásokat. Azt azonban viszonylag nagy bizonyossággal állíthatjuk, hogy valamilyen fajta áldozat bemutatására sor került, hiszen az előző generáció képviselői, Káin és Ábel, is értették a bemutatott személyes áldozatok szükségességét (1.Mózes 4:3-4). Mózes tollából mindössze annyit tudunk meg az első vallásról, hogy az emberek ismerték Isten nevét, és hogy felhívták Őt.

Sátán azonban hamarosan elkezdte tevékenységét e téren is, azaz nekiállt megosztani és elrontani az embereket. Nem tartott túl sokáig, míg az Isten nevét felhívó igaz vallást bálványimádás által rontotta el, és szó szerint több száz vallásra darabolta szét. Noé napjaira nem csak elfeledték már Isten nevét, hanem a megrontás olyan mértéket öltött, "hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz volt" (1.Mózes 6: 5). A következő alkalom, mikor arról hallunk, hogy valaki felhívta az Úr nevét, már Ábrám hálaáldozatához fűzhető. Erről így olvasunk a Teremtés könyvének 12:7 igehelyén: "És [Ábrám] oltárt építe ott az Úrnak; a ki megjelent vala néki."

A legrégebbi pogány vallás, melynek szervezett mivoltáról bizonyítékaink vannak, Egyiptomban volt honos. Az egyiptomi kultúra számos istenével már széles körben el volt terjedve, mikor a Mózes első könyvének utolsó fejezetei-, valamint Mózes második könyve beszámol róla. Ábrahámnak egy növekedésben lévő és egyre gazdagabb Egyiptommal-, és annak fáraójával volt dolga (1.Mózes 12:10).

Mózes idejében, vagyis az időszámításunk előtti 15. században, Isten újra kinyilvánította nevét (2.Mózes 3:14), és törvény (vallási is) rendeleteit adta az Izraelitáknak. Jahve nevét azonban csak úgy lehetett felhívni, ha minden más istenüket elhagyták (2.Mózes 20:3-4). Egy pogány, többistenhívő világ kellős közepén, a zsidók egyistenhite lámpásként világított a szellemi sötétségben.

A ma kereszténységként ismert vallás tulajdonképpen nem más, mint Isten a zsidóknak adott tervének egyenes folytatása. Az evangélium "Istennek hatalma az minden hívőnek idvességére, zsidónak először meg görögnek" (Rómabeliekhez 1: 16). A világtörténelmet tehát olyan körforgásként is fel lehet fogni, melyben Isten felfedi magát az emberiségnek, az emberiség elfordul Tőle, melynek következtében Isten újra helyreállítja Igazságát. Ha az Igazság ezen szakadatlan fonalát egészen az 1.Mózes 4:26-ig, és az 1.Mózes 3:15-ben adott ígéretig követjük vissza, akkor még azt is ki lehetne jelenteni minden túlzás nélkül, hogy a világ legősibb vallása nem más, mint Isten dicsőítése egyszülött Fiában, Jézus Krisztusban.

EnglishVissza a magyar oldalra

Melyik a legősibb vallás?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries