settings icon
share icon
Kérdés

A Biblia tényleg azt mondja hogy kövesd a szíved?

Válasz


Számos filmben regényben, szlogenben, blogban és internetes mémben köszön vissza a "kövesd a szíved" hangzatos frázisa. Sűrűn hangzik el az olyan jó tanácsoktól kísérve, mint a "bízz magadban" és a "kövesd a megérzéseidet", hiszen a szíved ugyebár "soha nem fog félrevezetni". A gond ezekkel az elmés megjegyzésekkel mindössze annyi, hogy bibliailag tarthatatlanok.

Ahelyett, hogy a saját szívünkben bíznánk, azt sokkal inkább Istennek kell odaszenteljük: "Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te útaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te útaidat" (Példabeszédek 3:5-6). Ez az igerész konkrétan felszólít minket arra, hogy ne magunkban bízzunk. Akik pedig az Urat követik, azokat Ő hűen vezeti.

Ahhoz, hogy az életünk iránytűje mindig a jól jelezze a helyes utat, az objektív igazság talaján kell állnunk. Bármilyen ügyben is forduljunk tehát tanácsért, a jó tanács mindig objektív igazságon-, és nem szubjektív érzelmi alapon fog irányt mutatni. A Biblia azt tanítja, hogy az embernek Istent kell követnie: "Áldott az a férfi, a ki az Úrban bízik, és a kinek bizodalma az Úr" (Jeremiás 17: 7). Istennek mindenről átfogó teljes tudása van (1. János 3:20), ez a tulajdonsága mindentudás néven ismert. Isten megismerésének nincsen határa. Isten tudatában van mindazon dolgoknak, amik valaha megtörténtek, amik jelenleg folynak, és amik valaha meg fognak történni (Ézsaiás 46:9-10). Isten tudása nem csak az egyes eseményekre terjed ki, hanem ő a gondolatokat és a szándékokat-, azaz a szívek tanácsát is ismeri (János 2:25; Apostolok Cselekedetei 1:24). Azonban nem csupán ez a felfoghatatlan mélységű tudás teszi Istent megbízható forrássá. Isten minden lehető eshetőséget, minden elképzelhető kimenetelt ismer (Máté 11:21). Ha Istennek ezen tulajdonságát, és az abszolút jóságát együtt nézzük, akkor abból az is gyorsan kitűnik, hogy miért Ő az egyetlen, Aki képes a lehető legjobb utat meghatározni nekünk.

Isten egy helyen így szól választott szócsövén keresztül a meg nem tért szívről: "Csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt" (Jeremiás 17:9). Ez az igerész két okot is megnevez, hogy miért ne a szívünket kövessük, mikor döntések előtt állunk. Először is, az emberi szívnél az egész teremtett világban nincsen csalárdabb, azaz megtévesztőbb teremtmény, hiszen örökli az eredendő bűnt. Ha a szívünket követjük, akkor egy nagyon megbízhatatlan vezért választottunk magunknak.

Valójában vakságunk olyan nagy, hogy még arra is vakok vagyunk, hogy a szívünk milyen csalárd. Éppen ezért kiáltja ilyen fájdalmasan a próféta, hogy vajon ki ismerheti meg a szív mélységeit. Ha csupán saját bölcsességünkre támaszkodunk, akkor biztosan nem fogjuk tudni megkülönböztetni a jót a rossztól. Az 1977-es "You Light Up My Life"- című sláger („Felvillanyozod az életem", „Beragyogod az életem") némileg szerencsétlenül fogalmaz, mikor soraiban ez hangzik el: "hogyan lehetne már rossz, ha egyszer annyira jó érzés". Ha a jó és a rossz között csupán az érzéseink segítségével próbálunk eligazodni, akkor nem csupán nagy veszélynek tesszük ki magunkat, de a bibliai életvezetés feltételeinek sem tudunk majd megfelelni.

Ezentúl a Jeremiás 17:9 igerész azt is tanítja, hogy a szív gyógyíthatatlan beteg. A szívet semmiképpen sem lehet "megjavítani". Sokkal inkább egy teljesen új szívre van szükség. Ez a jelképes és valós jelentősége tehát annak, hogy mikor valaki megtér Jézus Krisztushoz, akkor egy teljesen új teremtmény lesz (2.Korinthusbeliekhez 5:17). Jézus nem megjavítani próbálja a szívünket, hanem egy teljesen újat teremt bennünk.

Ez azonban még messze nem jelenti azt, hogy nyugodtan hallgathatunk a szívünk iránytűjére, ha már egyszer megtértünk Jézus Krisztushoz. Hívőként is tovább buzdít minket az Írás, hogy a saját vágyaink helyett inkább Isten akaratát kövessük. A Biblia azt tanítja hogy, "… a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen; ezek pedig egymással ellenkeznek, hogy ne azokat cselekedjétek, amiket akartok" (Galátziabeliekhez 5:17).

Nekünk egy olyan mindentudó és szerető Istenünk van, Aki mindenben szabadságra hív el minket (Jakab 1:5). Ő gondoskodott arról is, hogy a Szent Lelke által ihletett tévedhetetlen Igéje mind a mai napig rendelkezésünkre álljon (2.Timótheushoz 3:16). Azért fordítanánk csak hátat Istennek, hogy az örök, dicső terve helyett pillanatnyi impulzusoknak engedjünk? Távol legyen!

EnglishVissza a magyar oldalra

A Biblia tényleg azt mondja hogy kövesd a szíved?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries