settings icon
share icon
Kérdés

Mit mond a Biblia a körülmetélkedésről? Hogyan álljon a keresztény ember a körülmetélkedés témaköréhez? Helyes a keresztény hívőnek körülmetélnie újszülött kisfiát?

Válasz


A körülmetélés egy olyan kisebb műtéti beavatkozás, melynek során a eltávolítják a férfi előbőrét, vagy más néven, a fitymát. A körülmetél szó a "körbevág" szavunk egy régebbi alakjaként is felfogható. Isten ezt a vallásos cselekedetet követelte meg Ábrahám minden leszármazottjától a Vele kötött szövetség jeléül (1.Mózes 17:9-14; Apostolok Cselekedetei 7:8). A mózesi törvény is megemlékezik erről a rendeléséről (3.Mózes 12:2-3), így a zsidók hosszú évszázadokon keresztül tartották magukat hozzá (Józsué 5:2–3; Lukács 1:59; Apostolok Cselekedetei 16:3; Filippibeliekhez 3:5). Számos szempontot figyelembe kell vennünk mielőtt megválaszolhatjuk, hogy napjainkban is helyes-e a férfiaknak körülmetélkedniük. Az első, amit meg kell szívlelnünk, az maga Isten Igéje. Mit mond tehát a Szentírás ebben a témában? A második dolog az egészségügyi aspektus. Vajon nem jelent-e veszélyt a szervezetre? A körlümetélkedést illető keresztény nézet az előbbi mindkét szempont mérlegelésén alapszik.

Az első szempont tekintetében leszögezhetjük, hogy az újszövetségi keresztények már nincsenek az ószövetségi törvények és rendeletek hatalma alá vetve, így a körülmetélkedésre sincsen már szükség. Ezt szép számú igevers igyekszik tudtunkra hozni, úgy mint a Apostolok Cselekedete 15; Galátziabeliekhez 2:1–3; 5:1–11; 6:11–16; 1. Korinthusbeliekhez 7:17–20; Kolossébeliekhez 2:8–12; és a Filippibeliekhez 3:1–3. Ezek az igerészek egybehangzóan azt állítják, hogy a Jézus Krisztusba vetett hitünk eredményeként menekülünk meg bűneink örök következményeitől. Csak Jézus kereszten bevégzett áldozata képes megváltani, rítusok és hagyományok képtelenek erre. Még a törvények is elismerik azt, hogy a körülmetélkedés külső testen végzett tette nem elég ahhoz, hogy Istennek tetszünk. Ő azt kéri tőlünk, hogy ne a szemmel látható testet-, hanem inkább a láthatatlan belső ember szívét metéljük körbe (5.Mózes 10:16 vö. Rómabeliekhez 2:29). A test cselekedetei egyszerűen elégtelenek ahhoz, hogy a megváltásunkban bármi szerepet is kaphassanak (Lásd Galátziabeliekhez 2:16).

Az Apostolok Cselekedetei 16:3 igerészének tanúsága szerint Pál apostolnak volt egy Timótheus nevű gyülekezeti segédje, aki történetesen körül volt metélve. Timótheus fél-zsidó származású volt, így Pál csak azért metélte körül, hogy a meg nem tért zsidók közé kiküldve, nehogy botránkozást keltsen honfitársai körében. Isten azonban nem követelte meg Timótheustól, hogy körülmetélkedjen, és megváltása éppen ennyire kevéssé függött ettől a tettől. Azért vállalta tehát ezt magára, hogy körülmetéletlensége még véletlenül se legyen akadálya annak, hogy elérje a zsidókat, kikhez küldetett.

Pál apostol a Galátziabeliekhez írt levélben teljesen következetesen állítja, hogy a körülmetélkedés sem a lelki üdvünket-, sem pedig a Jézus Krisztusban való megszentelődésünket nem szolgálja. Timótheus esete — ebben az értelemben — nem ültethető át a ma élő hívekre, hiszen nekünk már nem kell külsőségek szintjén is zsidóvá-, vagy más nemzetiségűvé válnunk, csak hogy elérjük hitetlen embertársainkat az evangélium hírével. A hangsúly továbbra is a szívünk állapotán van, továbbra is az a fontos, hogy a szívünk körül van-e metélve, vagy sem.

A körülmetélkedéssel szemben gyakorlati aggályok is felléphetnek. Egyes szülők azért metélik körül a gyermekeiket, hogy azok ne lógjanak ki a sorból, hogy úgy nézzenek ki, mint minden fiatal férfi az adott kultúrában. Mások — éppen ellenkezőleg — attól tartanak, hogy a fiuk egyszer majd nevetség tárgya lesz a tornatermi öltözőben az eltérő megjelenése miatt. Egyes kultúrákban a férfiakat nem metélik körül. Természetesen a testi egészség kérdése is felmerül. Az orvosok már jó ideje érvelnek amellett és az ellen, hogy van-e bármilyen egészségügyi előnye a körülmetélkedésnek. Ha a szülőnek ezzel a témával kapcsolatos aggálya van, akkor jól teszi, ha orvosával konzultál.

EnglishVissza a magyar oldalra

Mit mond a Biblia a körülmetélkedésről? Hogyan álljon a keresztény ember a körülmetélkedés témaköréhez? Helyes a keresztény hívőnek körülmetélnie újszülött kisfiát?
Oszd meg ezt az oldalt: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries